The Woman I Love

All Rights Reserved: Timeless Bestsellers Inc.

Teaser:

Brad was surprised to discover that the thief who attempted to steal the pendulum of his centuries old grandfather’s clock was a woman – a sexy siren in particular, with slender frame and legs that seem to stretch for like eternity. He was bewitched! But only to discover that the mischievous thief wasn’t only dangerously beautiful but literally deadly! Now after four years of retirement from US Navy SEALS, Brad embarked himself on a mission bigger than he actually thought it is, courtesy of his new found hesitant ally – Alexandra, a ferocious FBI agent.

Excerpt:

CHAPTER 1

IPINARADA ni Alex ang big bike sa tabi ng daan, malapit sa malalagong halamanan upang maikubli iyon. Mula sa kinatatayuan ay tinanaw niya ang malaking bahay-kastila sa kanyang harapan. It was surrounded with a towering gate ngunit nakalitaw pa rin ang ikatlong palapag ng bahay at ang bubungan nito.

The old house remained elegant despite of its antiquacy. The owner must have well maintained it. Well, she obviously guessed the evident.

The architecture was Hispanic. Mula sa malalapad na bintanang Capiz na may sinaunang disenyo hanggang sa pabilog at eleganteng poste ng balcony.

Mula sa bulsa ay hinugot niya ang isang gadget na mukhang isang cellphone. But it was a mini-laptop. She used it to spy the insides of the house. It was already past two o’clock in the morning. The streets were empty.

Ang bahay-kastila na kailangang mapasok niya ay nakatayo mismo sa tabi ng main highway at sa isang commercial area sa Downtown Davao City. Katunayan ilang metro malapit dito ay ang ilang restaurant at bars na kanina lamang ay puno ng mga tao. Katatapos lamang magsara ng mga establishimentong iyon kaya halos ay wala ng tao sa paligid.

She was patiently waiting for that perfect moment to execute her plan. Mula sa hawak na mini-laptop ay nakita niyang wala ng taong gising sa loob ng bahay. Noong isang gabi ay palihim na pumasok siya sa loob ng bahay and planted spy cameras in each corner of every floors so she can monitor and study the interior of the house.

She discovered that there were three people living in the house. Two of which were maids and the other one was a gorgeous spawn of Adam. She shrugged her shoulders, trying to drive the man’s attractiveness away from her mind.

Hindi ang lalaki ang sadya niya doon and she did not need any distraction. Kailangang maisakatuparan niya ng maayos ang kanyang misyon. She could not afford any miscalculation at nakasalalay sa lakad niya ngayong gabi ang mga susunod na gagawin. She needed to have her focus and should remain grounded all the time.

Alam na niya kung saan ang sadya niya sa loob ng bahay na iyon. She needed to go inside the Master’s Bedroom. Kung saan naroroon ang antigong grand father’s clock, ang sadya niya sa pamamahay na iyon.

She silently groaned in the thought that the room was occupied at the moment. At mula sa pinapanonood ay kitang-kita niya ang nakadapang bulto ng malaking lalaking tulog, naked in his birth suit.

His well built body was a sight she could not bear to miss. And Alex found herself mesmerized while looking at the male body which looked lean all over, muscled in perfect places. Malapad ang balikat nito and his big frame almost occupied the antique queen sized bed. Her gaze stopped to his sexy butt, and she swallowed hard, real hard.

He had the sexiest butt her eyes had ever seen!

Oh well, she had never seen a man’s fully naked body yet so her judgment had no credible basis. It was lame at all. She shook her head.

Gusto niyang maeskandalo sa nakikita ngunit binalewala niya iyon. What she least needed was distraction on her mission tonight. It was her greatest mission and she could not afford to miss.

Hinamig niya ang sarili at tuluyang isinuot ang itim na bonnet. She was wearing her spy suit, black stretchable pants and black leather jacket. Suot din niya ang kakaibang sapatos na hindi nakakagawa ng ingay tumakbo man siya ng mabilis.

Lumapit siya sa pader at itinago ang sarili sa mayabong na halaman na nakatanim sa gilid ng pader. Kinuha niya ang nakasukbit na animo ay baril sa kanyang baywang, aimed a branch of an Acacia tree na nasa tabi lamang ng bahay and pulled the trigger. Isang manipis ngunit napakatibay na lubid ang lumabas doon at umangkla sa sanga ng puno. Na siyang ginamit niya upang makaakyat sa mataas na pader hanggang umabot siya sa puno ng acacia.

Mula sa puno ay lumundag siya sa balcony na nasa ikatlong palapag ng bahay. Gamit ang isang universal key na kayang buksan ang lahat ng uri ng kandado at lock ay binuksan niya ang pintuan.

Kadiliman ng gabi ang sumalubong sa kanya. She put on her night vision spectacles. Pagkatapos ay hinugot ang baril na nakakabit sa kanyang hita. Hindi iyon tunay na baril but a tranquilizer. At sa tiyak na mga hakbang ay tinungo ang Master’s Bedroom.

Maingat na pinihit niya ang seradura ng pinto. Isang malakas na singhap ang pinigilan niyang pakawalan ng mabuksan ang pintuan at makita sa malapitan ang hubad na katawan ng lalaki sa kama. Mula sa malamlam na liwanag na galing sa lamp shade ay mistulang isang natutulog na pagan god ang lalaki.

His bronzed and athletic figure looked sinfully delicious. And the mound of his butt looked oh so sexy in person. She found herself mesmerized for minutes.

Kaagad na pinagalitan niya ang sarili ng mamalikmata sa nakita. Definitely hindi iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng katawan ng isang lalaki. Limang taon din siyang tumagal sa Los Angeles where she constantly roamed the beaches. She had seen a lot of hunks in their skimpy swimming trunks.

But then, she had never really seen a fully naked male figure.  A devastatingly sexy male body in particular.

She pulled her gaze off his body. She reined her emotions the moment she thought of her mission.

Wala siyang pakialam sa lalaking iyon. Isang bagay lamang ang sadya niya sa pamamahay na iyon. She has no spare time to accommodate pure distractions.  And the man who was sleeping like a god was distraction in bold letters.

Pagkatapos na makuha niya ang sadya sa bahay na ito ay hindi na niya ito makikita pang muli. At kapag natapos na niya ang kanyang personal na misyon sa Pilipinas, muli siyang babalik ng Amerika kung saan naghihintay ang trabaho niya.

She filed for a one month leave. To her relief, her leave was approved. Kamamatay lang kasi ng ina niya at kailangan niyang umuwi sa Pilipinas. Her recent mission was also a huge success. Had she been in an unfinished mission, baka hindi siya pinayagang makauwi.

Ganuon ka demanding ang uri ng trabaho niya. But she nonetheless liked it. Ang klase ng trabaho niya ang nagbibigay excitement sa buhay niya. Ang bumubuhay sa dugo niya.

Maingat na lumakad siya palapit sa antigong grand father’s clock. Nahigit niya ang hininga ng makita ang pendulum niyon. Iyon ang sadya niya. Sa loob ng pendulum na iyon na animo ay isang locket nakatago ang unang clue na magtuturo sa kanya sa kanyang susunod na misyon.

Napapitlag siya sa pagkakatayo ng marinig ang mahinang ungol ng natutulog na lalaki. Her eyes narrowed at him. She aimed the gun, ready to fire it when needed.  Ngunit hindi na ulit gumalaw ang natutulog na lalaki.

She heaved a sigh of relief.

Muli niyang hinarap ang antigong grandfather’s clock. Mula sa bulsa ay hinugot niya ang isang napakatalim na gunting. Hinawakan niya ang pendulum at ginupit ang tali niyon. Sinalo ng kamay niya ang pendulum at mahigpit na hinawakan iyon.

She smirked. One mission down. Four left.

“Hey!”

Oh shit! She cursed aloud, quickly pivoted to face him and aimed the gun at him. Only to lost her focus when she saw him standing gloriously naked in front of her now amazed brown eyes.

Kung gaano kaganda ang katawan nito habang nakadapa sa kama kanina, nakakawala naman ng katinuan ang kahubdan nito pag harapan. His broad shoulders, musled chest, powerful biceps and gorgeous abs tantalized her, pulling out a strange emotion which she encountered for the first time.

Desire.

Lumuwag ang pagkakahawak niya sa baril. Suddenly, she felt so soft and womanly and wanting to be under him and… and…

Shit! What is happening to her? Nakakita lang siya ng nakahubad na lalaki ay para na siyang nilalagnat? Lihim na pinagtawanan niya ang sarili.

But the man in front of him could burn even the coldest ice queen.  He was undeniably attractive, with dark piercing eyes, haughty upturned nose, thin but sexy lips and angular face. He had thin stubbles which made him look more male and domineering.

Her eyes dropped between his muscled legs. She let go of a gasp. She saw him huge and full and long. Goodness, but why was he fully erect?

Must be a morning erection, damn you Alexandra!

She closed her eyes so she can get a good grip of herself. This was unacceptable. Hindi niya dapat hinahayaang maramdaman niya ang kahangalang ito. Kailangang maisakatuparan niya ang misyon niya.

Tumuwid ang pagkakatutok niya ng baril dito ng mahamig ang sarili. She needed to shoot him. It was now or never.

Ngunit bago pa niya maipaputok ang hawak na baril, mabilis na lumipad sa hangin ang paa ng lalaki. Tumilapon sa carpeted na sahig ang baril na hawak niya ng tumama ang sipa nito sa kamay niya.

She had underestimated him. Sa klase ng sipa nito ay alam kaagad niya na hindi pangkaraniwan ito. He moved in a calculated and well trained manner.

Mabilis na isinilid niya sa bulsa ang hawak na pendulum at inihanda ang sarili upang labanan ang lalaki. But she could not get her focus.  His naked body and fully erect anatomy were temptation and distraction she cannot simply ignore.

Ang bawat sipa, suntok at atake niya ay nailagan ng lalaki. She got frustrated. Even more frustrated with herself. Kung sanay hindi hubad na lalaki ang kalaban niya, disin sana ay kanina pa niya ito napatumba!

She was sure of that. Hindi pa siya kailanman natalo sa isang man to man combat.

Well, she had the pendulum anyway. Ang dapat niyang gawin ngayon ay tumakas na lamang. She was just wasting her time fighting with someone who makes her feel likea crap.

She headed to the door. Ngunit kaagad na isinara ng lalaki ang pintuan at iniharang ang sarili doon.  She looked at the window for alternative. Ngunit napapaligiran iyon ng bakal na grills. Kailangan pa niyang pasabugin iyon para makalabas siya.

At tiyak, magigising niya ang buong siyudad!

Muli niyang hinarap ang lalaki. She needed to defeat him. She had no other choice.

“Remove your bonnet thief!” Maawtoridad na utos nito.

Lihim siyang napamura. If only he could cover his nakedness at hindi ganitong nawiwindang siya sa harapan nito. Nanatili siyang hindi gumagalaw sa harapan ng lalaki. But she was watching his every movement with careful eyes.

He was walking inch by inch closer to the gun. And she knew what he was up to. Iyon din actually ang iniisip niya.

Kailangang maunahan niya ang lalaki. But he was closer to the gun. She needed to move quicker than him or she will be dead. Well, hindi siya mamamatay. Ngunit masisira ang misyon niya pag nangyari iyon.

And she could not afford that. This was a personal mission. Lubos na mahalaga sa lahat ng nagging misyon niya.

She had a real gun in her chest. Ngunit hindi niya kayang gamitin iyon. The thought that he would be dead sent shivers down her spine. A gorgeous man like him did not deserve a bullet but rather a hot encore.

Hey, Alex what is happening to you?!  She wanted to slap her face, to bring back her wits.

She was in a middle of danger but she still managed to entertain such horrible thoughts in her mind. How foolish of her!

Minura niya sa isipan ang sarili and forcefully regained her focus. Hindi siya dapat paaapekto sa lalaking ito kahit gaano pa ito kaguwapo.

Nang umakmang gumalaw ang lalaki upang abutin ang baril ay mas mabilis ang ginawa niyang pagkilos. She made a quick jump at sinipa ang baril palayo. She saw his jaws moved. Pero nanatiling relax ito. Samantalang siya naman ay mas lalong nadagdagan ang pagkailang. He was moving as if he cared nothing about his nakedness. At gustong-gusto niya itong batuhin ng kumot!

She was ready for his next assault. She was on the defensive side ngunit sanay naman siya doon. She inched her way near the gun. And lalaki ay lumapit din sa direksiyon ng baril. At nang akmang pupulutin niya ang baril ay naging mabilis ang pagkilos nito.

Isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang paa at natumba siya sa carpeted na sahig. Kasabay ng mahinang pagibik ay mabilis siyang bumangon. Nakita niya ang muling pag-atake ng lalaki ngunit nakahanda na siya at kaagad na nakaiwas. Ang mga sumunod na sandali ay palitan ng suntok at sipa. Naiilagan niya ang lahat ng atake nito. At the same time ay naiilagan nito ang mga atake niya. Ngayon ay pareho na silang humihingal.

Sa gilas na ipinakita ng lalaki ay hindi niya maiwasang humanga dito. He must be a Martial Arts expert upang magawang labanan ang isang tulad niya. She had a black belt in karate. At kokonti lamang ang mga taong nagagawang lumaban sa kanya.

Nang muling umatake ang lalaki ay muli niyang nailagan ito ngunit hindi niya inaasahan ang nangyari. Natagpuan na lamang niya ang sariling bihag nito. He was holding her from the back. And the touch of his naked flesh grilling against her body made her totally hot. Bigla siyang naconscious sa posisyon nila ng lalaki. He was holding her as if yakap siya nito ng mahigpit.

“Now, surrender freely or I’ll wring your neck.”

Ang hininga nitong tumama sa batok niya ay lalong nakadagdag sa mahiwagang damdaming dulot ng pagkakalapat ng kanilang mga katawan. Mariing ipinikit niya ang mga mata upang mabawi ang katinuan. In a swift movement, napakawalan niya ang sarili rito at isang flying kick ang kanyang pinakawalan.

Sapol sa dibdib ang lalaki. Bumagsak ito sa sahig. Iyon na ang pagkakataon niya upang makatakas. Mabilis na tinakbo niya ang pintuan at binuksan iyon. Ngunit bago pa man siya makalabas ay naramdaman niya ang pagtama ng isang bagay sa kanyang likod. Kasabay noon ang biglang panghihina ng kanyang katawan. Natumba siya sa sahig at pagkatapos ay nawalan ng malay.

MABILIS na nilapitan ni Brad ang magnanakaw ng makitang natumba ito at nawalan ng malay. Kaagad na tinanggal niya ang bonnet na nakatabon sa mukha nito at ganuon na lamang ang pagkabigla niya ng makitang isa itong babae.

Her shiny, shoulder length hair loosened and was now spreaded on the floor. She had creamy, white skin and fragile features. Her closed eyes were surrounded with thick lashes. Her nose was an attractive attraction to her face. And her lips were sensuously looking soft and kissable.

Wow! Brad whistled. Ang akyat bahay na nangahas na pumasok sa pamamahay niya ay isang napakagandang babae! He couldn’t believe it.

But he damed well knew that she was dangerous. He had just got a taste of her venom. He had never thought that the thief was a woman. She was strong and skilled. He knew she was something.

Ngunit kaagad din na umusbong ang matinding pag-aalala sa dibdib niya para sa babaeng akyat bahay. Nabaril niya ito. He immediately checked on her. Hinubad niya ang suot na jacket nito at tiningnan ang tama nito sa likod.

His forehead crumpled when he saw no blood.

Wala itong sugat?

Tinanggal niya ang suot na t-shirt nito. He wanted to make sure if there was really no gunshot wound. Well, there was no blood…

But he swallowed real hard when her half naked body greeted his eyes.  Her black bra, which showed her luscious cleavage, complemented her creamy white skin, blinding his eyes for seconds, sending electrifying heat in his every nerve fiber.         Her narrow waistline made an interesting contour as it widens to her rounded hips.

She had long limbs, statuesque figure and interesting bone structure which only belong to a supermodel. He cannot believe that she was a thief!

No, he must have been tricked by his very eyes, yet he knew she was for real. Nakalaban niya ito kanina at hindi siya nananaginip.  Katunayan ay nakakabit pa sa dalawang hita nito ang mga tunay na baril at kung ano-ano pa.

What the fuck!

His already fully erect manhood went wild with desire. He wanted her. So much that he felt intense pain.

He immediately stood up and hurled curses at the unconscious woman.

Who was this good for nothing thief yet mysteriously beautiful woman? Bakit tinangka nitong nakawin ang pendulum? She could have stolen some expensive items in the house. He had lots of those such as widescreen LCD, jewelries or even loads of cash.

But a pendulum? No way.

Bagamat antigo ang grand father’s clock at historical iyon, wala siyang nakikitang malalim na dahilan upang nakawin ang pendulum.

But then, he needed to know. Having this mysterious thief inside his house convinced him that there was something more in the pendulum than its face value. And he was determined to get that information.

Muli niya itong nilapitan habang pilit na hinahawakan ang self-control. The thief was a bombshell. He had ignited such overwhelming response from his male hormones than anyone else.

She moved her so that he can check her back. And he confirmed that there was no wound from a gunshot.

Pumutok ang baril kanina. At nawalan ng malay ang babae. Ano ang nangyari?

He checked her jacket. Mula sa bulsa niyon ay nakuha niya ang pendulum. Nalaman niyang marami pang kung ano-anong gadgets ang nakakabit sa jacket. Nakuha ang atensiyon niya ng may mahulog sa sahig.

It was a needle. Masusi niya iyong pinag-aralan at nahinuha niyang iyon ang tumama sa likuran ng babae na siyang dahilan kung bakit nawalan ito ng malay. Kinuha niya ang hawak na baril kanina and double checked it. Napag-alaman niyang hindi iyon totoong baril but a tranquilizer gun.

Saan nakuha ng babaeng ito ang mga gamit na dala-dala nito? Those were all high tech gadgets and very technical. Hindi simpleng tao ang nakakahawak ng mga iyon.

He couldn’t be wrong. This woman was something. And he was determined to uncover her real identity and her mission. Afterall, he was involved at it. She trespassed at his property and she was liable to that.

CHAPTER 2

NAGISING siyang masakit ang katawan. She tried to move her hands ngunit hindi niya iyon maigalaw. Kaagad na nagmulat siya ng mga mata at nakitang nakatali ang mga kamay niya sa kanyang likuran. Ngunit mas lalong nanlaki ang mga mata niya ng makita ang kanyang ayos.

Nakaupo siya sa isang bakal na upuan. Hindi lang mga kamay niya ang nakatali kundi pati ang kanyang mga paa. And Jesus, but she was almost naked. Panty at bra na lamang ang nakatabing sa katawan niya!

Ano ang nangyari? Nasaan siya?

Malakas ang kabog ng kanyang dibdib ng ilibot niya ang paningin sa kanyang paligid. Puro mga salamin ang nakikita niya. Might be a one way mirror.

Kasabay ng pagbabalik ng kanyang ala-ala ng nagdaang gabi ang pagbukas ng pintuan at pagpasok ng lalaking hinding-hindi niya makakalimutan ang pagmumukha.

“Buti naman at gising ka na.” His smoldering dark eyes hovered all over her body. Brad could not help but admire the thief’s enchanting beauty. Last night, habang nakikipaghamok ito sa magnanakaw ay ni hindi pumasok sa isipan nito na isa pala itong babae. And it was a total surprise to him ng masilayan ng buo ang pagmumukha ng babae.

She was surprisingly lovely beyond his wildest imagination. She has an alabaster skin which never failed to entice his senses and blind his eyes. She has long but curvaceous body, the kind that he wanted to explore with his bare hands, to discover what was hidden in its every recess, to mold her soft flesh with his fingers.

She was one hot woman, the kind that he wanted to fill his bed… every fucking night and day.

But their encounter last night was still fresh in his mind. And he knew she was a dangerous hot woman from head to foot. He could not trust her.

And now the woman was wide awake. She was looking so hot and alluring habang nakatali sa upuan. And he was thankful that he tied her. Dahil malayang napagmamasdan ni Brad ang kagandahan ng babae.

Alex felt her blood boiled in distaste. Gusto niyang tumayo at pagsasampalin ang pagmumukha nito base sa malisyang nakikita niya sa mga mata ng lalaki. He was staring at her naked body from head to foot. At tumatagal ang titig nito sa kanyang mga hita at dibdib.

But surprisingly, she felt something else. Something she was ashamed to admit. Hell, but he was arousing her with those dark eyes!

At bakit ganito ang ayos niya?

“What did you do to me?” Nagtagis ang mga ngipin niya. Ngayon niya gustong pagsisihan kung bakit hindi niya ginamit ang tunay na baril dito kagabi. Puwede naman niyang patamaan ng bala sa ibang parte ng katawan nito ang lalaki. A bullet in his leg won’t kill him.

She felt she was so stupid last night. Nakakita lang siya ng hubad na katawan ng lalaki ay nawala na siya sa tamang huwisyo.

She silently blushed.

A corner of his mouth twisted in a mocking smile. “I tied you so that you cannot escape.” He answered casually.

“You have no right to do this to me.” She hissed.

“You are wrong lady. I can do even worse things to you in fact. You trespassed in my property and I can kill you for that. Oh well, that was gross and I really do not want to do that to you.” His eyes once again surveyed her almost naked figure.

She wanted to laugh in the irony of the situation. Last night, he was naked. And today, she was on her undies. But nonetheless, both situations were unnerving.

Worse, for the first time in her life, she failed her mission. Personal na misyon pa naman niya ito at walang kinalaman sa kanyang trabaho. It was her life. But she shouldn’t give up. Not yet…

“Pinasok mo ang pamamahay ko at tinangka mo akong pagnakawan,” he paused. He looked at her eyes, trying to get her reaction.

She remained calm, her face unreadable.

“Why did you try to steal the pendulum?” Mapanganib na tanong nito. “It’s not valuable, right? You could have stolen something else expensive. Why the pendulum?”

Nanatili siyang tahimik. She was trying to look at him straight in the eyes. Though she struggled to do so, she remained calculated.

Brad’s eyes narrowed. “Pinupukaw mo ang curiosity ko woman.” He continued after sometime. “I just couldn’t imagine how you risked your life stealing a cheap pendulum and get caught in the middle of it. You know sweetie, that’s so lame of you.”

Mariing naipikit niya ang mga mata upang pigilin ang pagbugso ng galit sa kanyang dibdib. Yes, she knew she fucked up last night. At hindi kailangang ipagdiinan nito sa kanya na palpak ang misyon niya.

Ang pakialamerong lalaking ito ang sumira sa mga plano niya! Oh well, hindi pa naman talaga sira ang lahat. Ang kailangan lang niyang gawin ay makatakas dito kasama ang pendulum at ipagpatuloy ang misyon.

“Ngayon mo sabihin sa akin kung sino ka. Bago ko tawagan ang mga pulis at ipakulong ka.” He looked at her eyes and enjoyed the rush of frustration in it.

Ngayong nakadilat na ang mga mata ng babae, he noticed the shape of her slanting, brown eyes. She has Japanese features at sa biglaang tingin ay mapagkakamalang Haponesa. Ngunit wala sa accent ng babae ang Japanese Language. Instead, she had a distinct American accent most evident when she’s speaking Tagalog.

Mas lalo tuloy naintriga sa babae si Brad.

Hindi siya sumagot. Sa halip ay palihim na pinagala ang paningin sa paligid upang makahanap ng paraan kung paano ang makatakas.

But what she needed to do first ay ang makawala mula sa pagkakatali. Sinubukan niyang igalaw ang mga kamay ngunit mahigpit ang pagkakatali niyon. Ganuon din ang pagkakatali sa kanyang mga paa. Sa katunayan ay sumasakit na ang mga iyon.

Why, sinisiguro talaga ng lalaking ito na hindi siya makakawala!

“Isang napakagandang magnanakaw. Mysterious and so damned sexy!” If she had not responded to him awhile ago, iisipin ni Brad na hindi ito naiintindihan ng babae. She was so silent to the point of annoyance.

Nahigit niya ang hininga sa narinig. Hearing that compliment from him tickled her senses. Kahit pa may halo iyon ng sarkasmo.

Nagtaas ng mukha si Alex upang tapunan ng pansin ang lalaki. She saw his eyes sparkled while adoring her body from head to foot. His gaze seemed to touch her flesh everywhere his eyes landed.

Biglang nag-init ang kanyang mga pisngi. She wanted to hide her body away from his haunting eyes ngunit papaano niya iyon gagawin? Mahigpit siyang nakatali.

Frustrated na lihim siyang nagmura. He was molesting her with his eyes, dammit!

Isinumpa niya sa sariling pagbabayarin niya ito oras na makawala siya sa kanyang pagkakatali.

Isang patuyang ngiti ang iginanti niya sa papuri nito. Alam niyang isa siyang magandang babae at may maalindog na katawan ngunit sinabi nito ang mga papuring iyon as if he was harassed to do so.

May suot na itong damit ngayon. Isang boxer shorts at manipis na sando. Yet she can’t help but notice how sexy his body was. Lalo pa at nakita na niya ang kabuuan ng katawan nito kagabi.

Kahit pa sabihing bihag siya nito at hindi niya gusto ang ginawa nito sa kanya, hindi pa rin niya maiwasang pigilan ang sarili sa paghanga sa kaguwapuhan nito. He was indeed very attractive! At hindi lamang literal na panganib ang naaamoy niya kundi panganib din para sa damdamin niya.

Ngayon lang siya naapektuhan sa presensiya ng isang lalaki. She was known in her work as cold and composed. Sa lahat ng pagkakataon ay hindi nawala ang focus niya.

Not until last night.

How could she control herself and stay focused gayung ang kaharap niya ay isang hubad na hunk?

Buti na lamang at walang kinalaman sa trabaho ang lakad niyang ito. This was personal. Kung hindi ay mapapahiya siya sa mga kasamahan sa unang pagkakataon. She looked away from him.

“Alam kong hindi ka lang isang ordinaryong magnanakaw. You have high tech gadgets far beyond what the thieves in the country have.”

Nanatiling pormal ang ekspresyon ng mukha niya. Muli ay hindi siya umimik. Walang ibang taong nakakaalam ng tunay na pagkatao niya maliban sa mga kasamahan niya sa trabaho.

Even her mother died without knowing anything. At higit sa lahat na pinangangalagaan niya ay ang identity niya. Manganganib ang buhay niya gayundin ang buhay ng mga malalapit na tao sa kanya oras na mabunyag ang katotohanan sa totoong pagkatao at nature ng trabaho niya.

“I see…” Malamig ngunit mapanganib na wika ng lalaki. “It’s obvious that I could not pull out the information I want from you this way. Dapat siguro ay ibahin ko ang aking taktika.”

Muling lumipad sa lalaki ang paningin niya. Lumapit ito sa kanya and stopped in front of her. Lihim na nahigit niya ang hininga.

He was looking at her in the nearest distance as if she was a specimen. At hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin nito sa dibdib niya. He made her feel helpless yet thrilled. Pakiramdam niya ay sinisilaban siya ng apoy at mas lalong nag-iinit ang mga pisngi niya.

Hell!

She needed to really get a good grip of herself. Hindi na niya hahayaang mangyari ulit ang nangyari kagabi.

Lumuhod ito at ngayon ay magkapantay na ang kanilang mga mukha. His harsh breathing fanned her face and she sucked in her breath. Ang kamay nito ay tumaas at sumapo sa baba niya. The mere touch of his hand on her skin was enough to send shivers down her spine. She looked at him and saw fire dancing in his dark, piercing eyes.

“I hate to torture this beautiful face just to get the information I need.” His voice was like snow, yet salty and smooth.

Lihim na nahigit niya ang hininga sa sinabi nito. Was he really capable of torturing her? O baka naman tinatakot lamang siya nito.

“Hindi rin magandang gamitan kita ng droga.” His finger slide down her neck and sensuously traced the vein in her throat. His finger lingered there and after a few seconds, it slowly and moved down her chest.

Pigil ang kanyang hininga habang pinipigilan ang magpakita ng reaksiyon. But goodness, nanayo ang mga balahibo niya sa katawan sa ginagawa nito.

“Stop!” Hindi na niya napigilang bulalas ng makitang lalong bumaba ang daliri ng lalaki at ngayon ay nasa punuan na ng kanyang dibdib. She felt her heart expanded in apprehension.

He made a sexy devilish grin. “This is a torture I know we’ll both enjoy.”

Nanlalaki ang mga matang pinagmasdan niyang sumakop ang malapad na kamay nito sa kanyang dibdib. At hindi niya napaghandaan ang epekto ng kapangahasan nito sa kanya. She felt her body involuntarily shivered as sensations rocked her senses. Ang hininga niya ay natigil sa kanyang lalamunan as his callous hand caressed her soft breast.

The sensual act rendered her powerless. Waves and waves of sheer pleasure sent her senses reeling into fire.

Kung sana ay hindi siya nakatali, she would have pushed him or kicked him hard in the gut. She felt helpless. She was actually holding hard on her sanity ngunit ang torture na ginagawa ng lalaki sa katawan niya ay lubhang makapangyarihan at gustong manlambot ng katawan niya.

How could his callous hand ignite wildfire in her entire system?

She closed her eyes. Hindi dapat nangyayari ito. Hindi niya dapat pinahihintulutan ang lalaking ito na pakialaman ang katawan niya and introduced waves of sexual desire in her dormant flesh. Even if he had no permission to touch her sensually, intimately, but her body reacted in wanton submission.

Brad looked at her eyes and saw a mixture of fear, embarrassment, desire and frustration.

Ang unang intensiyon nito ay takutin lamang ang babae upang mapaamin ito sa tunay na pagkatao nito. But he lost his self control as he came closer to her. He felt his groin throbbing harder every second.

Higit sa lahat, ito ang unang apektado sa ginawang kapangahasan sa babae.

Her firm, rounded breast felt soft under his callous hands and tortured his sanity to the hilt. Hindi biro ang self control na hinahawakan nito sa mga oras na iyon. Kung ito lamang ang masusunod, he would make love at her in wild abandon right there and then.

“Stop this! Please!” She was now fully alarmed. Dahil unti-unti nang ginugupo ang katinuan niya ng sensasyong dulot ng kapangahasan ng lalaki.

“Sasabihin mo na ba kung sino ka?” He released a triumphant smile. But deep inside, he did not want to stop yet. Fuck! He wanted to explore her body further.

“Alex.” She hissed. And groan hard when she felt his hand kneaded her breast again. Sunod-sunod ang kanyang naging paghinga.

“Liar!” Brad suppressed a moan.

“Alexandra!” She managed to utter in between gasps.

He looked at her. “Alexandra?” Now, that was a beautiful name. It surely matched her enchanting beauty.

“Yes! Alexandra!” Pagigil na wika niya.

“So Alexandra,” the corner of his mouth twisted, “Ano ang buo mong pangalan? At ano ang sadya mo sa pamamahay ko? Why the pendulum? Ano ang tunay na pagkatao mo?” Sunod-sunod na tanong ng binata.

He could not deny that he was so excited to know things about her. He wanted her to open up.

“Kill me first!” Matigas at madiing asik niya. Sumusobra na ang lalaking ito. She would not supply those information. Walang sinuman ang dapat na makaalam ng lihim ng pagkatao niya.

“Nice try lady.” Brad face turned grim. If this lovely thief was playing games with him, then he had no other choice but to give her a dose of her own medicine. “Let’s see… I want to test your limit…”

“At ano ang gagawin mo? Ipagpatuloy ang taktikang ito? Ikaw na siguro ang pinakabobong lalaki sa mundo for thinking you could force me to speak by seducing me.” Ngumiti siya ng mapakla. “Think again man. You could even rape me but my lips are sealed!”

“Damn!” Frustrated, he roused on his feet.

He had never forced himself on a woman and he won’t do that under any circumstances. Hindi na nito kailangan pang gawin iyon. Women are falling at his feet. Of course, he couldn’t rape her.

“Yeah, you are right woman. I would not stoop low just to get the information I want. But then I have my way, I always have my way,” he stressed out. “You should realize that. Hindi ka makakaalis sa pagkakatali sa upuang iyan hanggat hindi ko natutuklasan ang tunay na pagkatao mo.” Pagkatapos tapunan ng huling sulyap ang babae ay tinungo ni Brad ang pintuan at lumabas doon.

Naiwan si Alexandra na nag-iisa sa apat na sulok ng sild na iyon. Ang upuang bakal kung saan siya nakatali ay nasa sentro ng sild. At mabigat ang upuan that when she attempted to stand, pakiramdam niya ay isang sako ang bigat niyon.

Advertisements

175 Responses to “The Woman I Love”

 1. eto ang novel na pinagkakaabalahan ko ngayon. this is one of my dream stories na gusto ko isulat. action-adventure-romance. sana mapaganda ko ng husto. wala pa pong title. puwede po magsuggest ng title. i’ll see if ok. tapos tingnan natin kung iaprove ng MSV.

  this is a new page. comment po kayo. tnx!

 2. nxt time nalang po maam! antok din po ko…!!!

 3. klangan ko pa kasi basahin eh!!!

 4. sha sha, di ko pa nbasa ang full story! alex? kala ko boy! girl pala!

 5. hmmmmmm…parang pwede sana ang “passionate encounter ” kaya lang d na pwede! nxt nxt nxt….

 6. im done reading! hu hu hu! wala akong naisip na title..ayaw gumana ng utak ko…napaka suspense ng story, at saka masyado pang bitin…hmmmm, love between war? right love at the wrong place?…waaahhh!!! pag tinawanan mo ako..lagot ka sakin, sori po, wala na talaga ako maisip!!!

 7. hmmnn…. dagdagan ko para makaisip ka na ng title. ako nga rin eh di makaisip ng maganda. hehehe… challenge to ah.

 8. gosh, i like dis mysterious novel of urs.. grave aabngan ko ang pglabas nito sa market.., i want 2 read d whole story..,, ang gling mu poh ms sharon.. i love all ur story.. i am now one of ur avid reader.. ms sharon sna poh mging frend k din poh kau.. hehehe., tnx.. kip up d gud work,, godbless..

 9. hi myra17! thanks for enjoying reading my stories. and for loving it. welcome po lahat ng gustong makipagkaibigan. gusto ko makilala ang mga readers ko. and to form friendship as well. pwede natin idiscuss ang mga novels na nagawa ko. at iyong mga gusto ninyong gawin ko. no problem you are always welcome as a friend. tc and gb!

 10. ayan may karugtong na po ang novel. medyo may ideya na kayo sa characters at sa story. baka may maisip ka na title, Miamer?

 11. tnx poh ate.. ang ga2nda poh ng mga novels nyo.. nbasa ko n poh cla,, bibili poh tlg ako ng 3 books nyo.. wait ko nlng poh ung iba n mrelease.. hehehe…

 12. ang gnda poh nitong bgo nyong novel,, ntutuwa ako kasi puno sya ng mystery,, and i like it.. hehehe. and i will gonna w8 the next chapter of it.. tc and godbless.. muawh..

 13. this is one of my dream novels. i really wish i can reach my goal for this story. i’m attempting to do stuff like Dan Brown…. hehehe…. nagreresearch nga ako para magawa ko siyang realistic as possible. and i so like the thrill and action of this story. hay… may team building kami sa cavite last night. im tired and sleepy. overnight at wala talagang tulugan. may pasok pa ako sa work bukas. sana makahanap ako ng time mamayang gabi para magsulat ng kasunod nito.

 14. napaka busy nyo nmng tao ate.. huwag poh kayong mxadong mgpgod.. always take care.. bb

 15. ganyan talaga buhay. i’m doing all the things that i can do while im still young so i can enjoy tranquility when i’m older. gusto ko pag matanda na ako nasa bahay na lang ako attending to my kids. nagsusulat as means of living pero hindi ganuon ka hectic di ba. para maalagaan ko family ko.

 16. hi sha sha…wala pa rin ako maisip eh! sabi ng bro ko “pain in my heart” daw..hehehe, natanong ko kasi cia tapos nabasa nya to..ang layo ng sagot nya sa akin…pain in my heart daw..hahaha!!!

 17. Pain in the heart? hmmnn… lets see. dagdagan ko pa siya para makaisip pa tayo ng iba pang title.

 18. ” pain in my heart” daw titli kasi yun ng fav song nya…hehehe!

 19. title pala

 20. hay naku… napasarap yata ako sa pagtulog the past few days. tinatamad akong magsulat. ngayon ko pa lang to nagawan ng karugtong. but dapat next week tapos ko na to. at para maumpisahan ko na ring isulat ang kuwento para sa iyo Mia.. hehehe…

 21. hehehe! kailan kaya yon? ok lang…

 22. malapit na… nasa utak ko na eh. isusulat na lang ang kulang, este itype pala… hehehe…

 23. hi how are you?

 24. ok naman mheshel. busy lang ng konti. nagnanakaw ng tulog. ikaw musta naman?

 25. The Woman I Love……hmmmmm…

 26. Mia feeling ko ako yang tinutukoy mo… hahaha!!!!!!!

 27. hahaha!!! sa kwentas ni alex ah!!!!

 28. hahaha!!!!!!!!!!!!!! lusot ah. hmmnnnn?????????????? di mo ako luvs ganun? harhar!

 29. syempre!!! hahaha..preo love kita proooomissssseeeeee…..!!!! hehehehe

 30. hhmnn… ganun? mukhang ginogoodtime mo yta ako Mama Mia ah…

 31. hahahaha…halata ba? joke..!!!!

 32. MIA!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thank u so muchhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!! thank u thank u sa books and sa bookmark!!!!!!!!!!!!!!! ur so cooooooooool!!!!!!!!!!!!!!

 33. uhmm.. ate suggest lng ako ng title.. “when you look me in the eyes”.. hmm,, nkuha ko lng sa lyrics ng song.. hehehe

 34. pssst..baka maniwala cla binigyan kita..hehehe ( joke lang yan wala akong binigay) bout my name? Mia d ba? ikaw naman super pangit ng name ko eh!

 35. ako may naisip na rin..hehehe, kaya lang parang hindi ok ” the dools of love”..awwww!!

 36. “the dolls of love “

 37. asan ang dolls dun? hehehehe…

 38. ayan ka nanaman eh! ayoko ko na nga!!

 39. “treasure in my heart”,, hmmp prng ang panget.. hehehe

 40. “follow your heart” ayan! pagtawanan nanaman ako..

 41. follow ur dreams! haha! puro na lang follow. how about follow the leader? hehehe….

 42. hmmnn… mukhang okay ang suggestion mo Myra ah… Treasure In My Heart. suggest pa kayo guys… malapit na natin makuha ang perfect title. brainstorming na to.. hehehe

 43. hi..

  suggest leng poh.. ha… hehehehe first time ko nabasa ung novels mo.. na interest na ako sa sau.. i rily love d story.. ur very unique writer..minsan lng me kc mag admire sa director, writer, author etc. pro dis time.. excited na me basahin ang buong story.. mahilig kc me mg reads ng poems and i write some to my friends and love one’s..

  suggest ko title.. Strangers inlove ok lng kng ayaw nyu hehehhe gudluck

 44. sory read…. im not a good writer..

 45. hi grace! salamat sa suggestion. its a good one. 3 kasi tinatapos ko ngayon including this one and im kinda losing my powers na… hehehe… masyado pa busy sa work and sa life and kinukulang sa tulog. hay… salamat sa papuri. itong story talaga na ito ang ayokong tapusin hanggat hindi ako satisfied. mahirap kasi yung mga scenes kelangan siya realistic. and nawawala na sa utak ko yung mga places na dapat involve. i think i need to go back to davao and revisit those places.. hehehe…

 46. thanks..ha..

  i view ur fs..u can view mine too.. actually mag ka eded lng tau hehehe..
  how cud i buy ur books ang lau me kc… i wish..

  suggest ulit.. sa mind ko kc.. unexpected love…

  suggest lng bcoz gusto ko kc hndi common ung title so pra sa una mag ka interest na ung reader.. i thought nga kanina ung titled nya ay.. untitle novel so i said mmmmhhhh interesting…mganda nga ung story u can feel dat ur der.. watching.. thanks

 47. wait… ano ba name mo sa FS grace? haha… marami nga nacurius sa untitled novel yun na lang kaya ang title :)… taga saan ka ba? sabi nga nila mahirap daw hanapin yung novels ko sa probinsiya. ewan ko ba.

  my goal when i write my novels is to involve the readers. dapat makakarelate iyong nagbabasa and that the scenes would as realistic as possible. iyon bang para ka lang nanonood ng movie although nagbabasa ka? di ba mas maganda iyon?

 48. ng suggest din me dun sa novel mung hndi na kakalimot ang puso.. hehehehe.. gusto ko na kc ma basa ang buong story xcited nga.. i wish ma finish mo na ang story moh… for me nid to have tym to rest.. ur health s d most important…u cant make good story f ur restless.. taker
  thanks 4 d reply..

 49. hehehe… tapos na iyong hindi nakakalimot ang puso. could u give me ur address? papadalhan na lang kita para makatulog ka na. wat bout that? hehehe…

 50. jaceyrhae@yahoo.com ad mko ha.. sa malta, europe ako ngaun malapit lng sa italy.. u can kol me jaceyrhae yan ang name ng future baby ko hehehe

 51. waaahhh… ang layo-layo mo pala!!!!! sama ako jan… 🙂

 52. touch nman ako hehehe.. thanks sa effort..actually taga iloilo ako tigbauan.. alam mo mag ilonggo dba?.. eto nlng kya gather mo ko ng books mo na na relis na den i send u money for d books and for d courier..kc after ko ma read bgay ko rin sa brods ko ang my sis my cousin sis nlaw hehehe.. marami kc kmi dto eh 6kmi magkaptid dto dami anoh? sumpo lng nman kmi and im d youngest hehehe i can give u my roaming no. n ur fs message ang my adress hir.. f it s ok for u maybe i bother u..

 53. wow ang saya-saya nyo pala jan at ang dami nyo… sure no probs. message mo ako ng address mo and the roaming number. 🙂

 54. na add na kita sa FS… 🙂

 55. hnid ko na na rciv eh.. na view no na me? na rciv mo na ang message ko sau? thanks

 56. yup.. i received it na.. i saved ur address… and the number… tnx!

 57. thanks im online everyday except sunday hehehehe thanks alot

 58. ym mo pala? i’ll add u in ym too. no probs. but i need to go na. c yah next time. tc!

 59. online everyday.. i mean i open my fs aswel and my email etc… especially na read ko na mga novels mo.. im always online hehehehe..just keep n touch..

 60. hi sha i have an idea.. gusto ko kc tagalog eh ung title sugest

  bakit ngkatagpo ang magkabilang daigdig?

  pra parang ang lalaim ng meaning… pra sespend ung story nito..

  pinoproblema ko tlaga.. hehehehe ikaw kc untitled novel nga..

 61. hi grace…wow grace!( longing for sm1)hmmm! mia at your service! (joke) im from tigbuan too…pero mdyo diri naku sa city nagdaku! nanay ko taga tigbuan gid…naga visit lang ko sa knday lola kung my special ocation lang! esp pag christmas…siguro lapitay lang ta balay? hehehe
  house namun lapit sa national high school,malapit man sa banwa…

  kanday lola ya kg mga tita’s, cousins lapit cla sa dike…bal-an mo na ang coco grove beach resort? dira na kami prmi naga tipon nga family..hehehe! makadto naman ko tigbuan kanday lola sa dec. mangayo pascua! haahaa!

  gusto ta kaw makilala! pwede invite mo ko sa fs? villabarremzjuly@yahoo.com

  sorry shawee..hehe! gingamit ko blog mo! (peace)

 62. haha! oks lang Mia. meet grace.. pareha na kamo mga guwapa.. hehe.. xempre magkasimanwa lang kamo duha. apil-apil pud ko.. haha! cg getting to know each other muna kayo ha…

 63. uy may bantay pala ang blog ko pag wala ako… nandito si Grace *wink!*

  bout sa suggestion mo.. ang lalim nga.. hehe… and since your reading my novels hala malaki na kasalanan ko sa iyo eh ang bitin kaya nun.. excerpts lang.. 🙂 baka hindi ka na niyan makatulog.

  i have my copies of my books na. padala ko na sa iyo? 🙂

 64. and wag mo maxado problemahin ang pag-iisip sa title ng novel na ito… 🙂 untitled na unfinished pa.. haha! c yah!

 65. thanks mia.. cguro kilala mo man ako.. sa tigb. high skul man ko ng grad. cge ad kita ah bakit gusto mo me makilala hehehe.. ngbakasyun ko sng january sa tigbauan fiesta eh.. pro 3weks lng bakasyun ko.. mordan 1week lng ata ako sa tigbauan.. cge check mo fs ko ah halong

 66. hi sha..

  ang bilis ah anjan na ba? bka ung hndi nakalimot ang puso makalimutan jan ha? sat nyt lng me makalabas eh so tx kita sa sunday.. send nlng me ng message sa fs mo.. thanks

 67. mia… ad mo nlng me Jaceyhrae@yahoo.com thanks

 68. hi sha
  lam mo kc pag my pina pa guess sa akin pinag iispan me tlaga gusto ko kc ganyan eh na e excite ako hehehehe.. khit matulog na me ay anjan parin sa isip ko.. ok lng un.. ingat

 69. hi sha

  thanks ha rciv ko na email ko..

  lam ko mahalaga sau ang ara na ito kya comment me dto pra naka lagay ang date jan sa tapad.. hehehehe thanks ulit enjoy ur day!!!
  i owe u alot..thanks

 70. hin grace…sorry ha! busy lang gid ko sa akon kasal..este sa kasal ng iba!
  email mo sakin number mo ha! travillam@yahoo.com..tnx! bye muna

 71. hahaha! talagang napaka uliran nitong si Mia. pati kasal inaasikaso.. masokista ka ba? hehe.. oopss.. walang pikunan dito.

 72. kaya nga sha eh..

  ang sipag talga n mia anu? pati kasal ng iba inaasikaso sino ba sya mia? ung nakilala ko? joke… hehhehehe

 73. yun un Grace. Yung bago lang ikinasal… ehehe… Nasa honeymoon stage pa ngayon bagong kasal eh.. haha! ayan namumula na si Mia.. ehehe… 🙂

 74. joke lng mia ha… hehehe wait ka na namin dto mia san kna? hindi kna ng paparamdam ah.. bz kapa? cge basta ingat ka jan ha? we mis u hir

 75. hala wala na si Mia… yaw na dito kasi nasa hot seat daw siya.. hehehe… bwas-bwasan ko na nga pagkachikadora ko hehe… oist Mia paramdam ka na.. di na ako mag-iingay haha!

 76. sha?? tpos mo na to? hehehehe na xcite na ako eh… wla parin nga c mia mis hindi kita inaway ha? bakit tampo ka sa akin? parang hndi kpa sanay sa amin… sabi2 lng yan mia wla nman kmi alam hehehehe:-)

 77. hi guys..here i am! dont worry..all out support ako sa career nyo!!
  hehe

 78. busy yan si mia… may bago kasi yan game show… hehehe… di ba mia? tuon na siya manunto lalaki ah. haha!

  ay naku di pa ito tapos. ewan kung kelan matatapos…

 79. tuod na mia? hahahaha himos lng ko ah bc ako bla pa ukpan n mia haw?
  mia? basta anu sa imu ang tama ah.. anung career nyu? ky sha career to kaya.. mga die hard fans kita eh…
  wait ka nlng mia ha my bagong story c sha wait nlng nlng yan ang pinakamaganda sa lahat surprise yan n sha hehehe alam ko sha anu?
  kala mo ikaw lng my alam mag hula ah.:-D

 80. hahahaa…nakz! grabe na to…yayaman kayo nyan! busy lang talaga!
  GOD BLESS

 81. hhehe.. si Grasya ng maging next Madam Auring or Jojo Acuin. yan ang magpapayaman sa kanya… hehehe…

 82. hehehehe bakit sha? tama ba? hula lng yan anu kba just for fun lng kng baga..wlang seryusohan.. hahahahha 😀

  feeling ko lng sha ah..

 83. okies… cg ah feeling ko lang man eh…hihihi (tawa ngn bruha) 🙂

 84. tita pwede ako ma ka join dto? ask na me permision ky momy ko.. mwah 🙂

 85. gusto iba ung color ko dto pra maganda.. musta na kau lahat dto?

 86. hmmmmm….i like this one ate sha! wow! saan na te ung kasunod? hehe. ako din mag-iisip na ng title.

  basahin ko rin ung ibang story mo dito ate. busy rin kasi ako sa pagsusulat kaya hindi ako makapagbasa masyado.busy rin sa work.ahehehe.

  ate my sinusulat ako ngaun about well, (cough,cough) love story.this is my first time na magsusulat ako ng love story na happy ending.
  mejo hiya pa ko. ishare ko po sa inyo ang plot kapag tapos ko na.

 87. wow gudluck sau ekay hahahaha kaya sabi ko sau daan ka dto lagi dami ka matutunan hehehehe.. see nka pag start kna ng love story mo? gud luck huh… ingat.. pag my time ka send mo sa email ko ha pra mka pag comment me hehehe… ikaw pa kaya mo yan..

 88. sige te!email ko sau kpag tapos na.naku!nakakahiya talaga!:D

 89. nag start na ako ang love story mo.. wow my gift ka rin pla eh.. anu kba dapat maging proud ka sa self mo wag kang mahiya.. pra mabasa din ng iba ing mga writings mo ang ganda.. ayan mabilib na ung mga readers mo nyan…. basta gudluck.. ang ganda fan mo na ako 🙂

 90. hehe… wow! basta magsulat ka lang ng masulat eka. and dont forget to share it with me… hehehe… ayan din si Grace mahilig yan magbasa. goodluck sa ginagawa mo. i know you’ll do good. godbless!

 91. yan gayahin mo c ate mo sha eka… dami na nag iidol sa kanya.. dahil yan sa mga novels nya…swerte talag c mader mo sha anu?

  baka magulat nlng ako sikat na ang mga pangalan nyu ah.. basta ingat

 92. swerte ng mader ko? hehehe… mas swerte ako sa kanya. wala ako kung wala siya… hehehe…

 93. maswerte tlaga c mader mo anu may anak xa katulad mo gifted hehehe c mader mo nlng kaya sha eh met ko ask ko xa kng pano ka nya pinalaki.. kc c jaceyrhae gusto daw nya maging tita nya sha rin eh.. 🙂

 94. hehehe… pwede din. nakwento na kita sa nanay ko. tuwang-tuwa nga siya eh. hay naku bestfriend ko yung nanay pero palagi kami nagdedebate nun. lalo na pag alam ko may point ako ay naku di ako patatalo. pero pag alam ko mali ako tahimik na lang. mali eh. hehehe…

 95. babyjaceyrhae Says:

  tlaga sha? kilala na pala ako n mader mo wow congrats mo ako sa kanya ha… hehehhe ako nman hindi ako sumasagot eh khit tama ako nanay ko yun eh… at hindi ko alam sumagot kya ganun cguro hehehe pro ngaun nag papractice na akung sumagot sa iba kailangan eh bka mag muka akung kawawa na hehehe

 96. siyempre pinakilala kita… kaw pa.

 97. mabait ka kasi samantalang ako ay may pagka demonya… haha!

 98. babyjaceyrhae Says:

  kilala na pla ako n mader n sha wow nman… hehehe hindi nman lahat na sumasagot eh mali na cla.. may kanya2 nman taung opinion dba? at hndi nman lahat ng magulang tama ang gnagawa nila pra sa anak nila.. kya may mga ryt nman tau na e open kng anu ang tama dba? hehehe.. kaya ma swerte kna ky mader mo xa ang bait nga eh.. na intindihan ka parin nya.. regards nlng ako ah 🙂

 99. yup! gusto ka nga niya makilala. sana magkita din kayo…

 100. babyjaceyrhae Says:

  wow i wish na mag kita din kmi ah.. may ryt time gd na pra dra ah.. wait natun ang perfect timing hehehe xcited man ako ma meet cla… or d nga puntahan ko nlng cla sa inyu dba? hehehe

 101. yup bossing. cg pasyal ka sa amin. mas maganda yun ikaw naman marami pera… hahaha! ipapasyal kita sa bario namin with our bahay-kubo.. haha! ingat lagi! mwah!

 102. babyjaceyrhae Says:

  hahahha maraming pera ka jan… baon nga ako sa utang eh hahahaha…pro ok lng hndi pa nman ako binibitay eh hahahaha.. basta time wil come mka punta ako sa inyu…next yr ung mag bakasyun na kmi hehehe… ok lng skin sa bhay kubo enjoy nga ako eh.. ako kahit saan matulog pwede ako kahit sa sahig ok lng.. dati nga sa buhangin wlang ka wala sakin yan eh tulog ako…hahaha basta gusto kng pumunta sa inyu sa mga forest hehehe nature lover ako eh..

 103. asus ah! hehehe… basta marami ka pera.. haha!

  naks gusto ko talaga palakarin ka sa gitna ng bukirin… sa makitid na pilapil na nakaheels! hahaha!!! kaya mo kaya yun? sabi ni jay u can do everything. cowgirl ka daw eh. i would really love to show u my place. though it was so boring there… walang internet.. hehehe…

 104. babyjaceyrhae Says:

  hahahaha bukid din kaya dto sa amin kc bato to eh.. pataas baba ang daanan dto.. kayang kaya ko tlaga yan.. enjoy nga ako lalo na ang daming puno.. yeah everything kaya ko yan ako fah cowgirl ako kahit saan kahit nga bahay na wlang kuryente pwede ako jan.. wag ka mag alala.. actually sha i love forest places dan modern world..

 105. […] Noon, Ngayon at Kailanman Let Me Love You If Hurting Is Loving Kailan Ka Magiging Akin Bestfriend Untitled Novel Until Forever New Novel View Poll Possibly related posts: (automatically generated)Short-story […]

 106. teaser pa lang nakakaexcite ang ganda ng story adventure ang story….ang ganda nyo po ate sharon na view ko na po ung friendster mo.

 107. sharon rose Says:

  salamat sa pagsbing maganda ako honey… wink! 🙂

  naadd na kita sa friendster. thank u for adding me up.

  actually hindi pa ito tapos. but this is one of my favorite. wala kasi akong time magsulat ngayon. hay…

  talk to u gain hon… 🙂

 108. ok, take your time ate para maganda ang result, susurpotahan ko po.

 109. sharon rose Says:

  thanks sa suporta. dnt wori i’ll do my best. u give me inspiration to do my craft well. hehe… 🙂

 110. hello miss sha muzta na po?

 111. sharon rose Says:

  hi grace! okay lang ako.. though im so busy with life… heehe… ikaw, musta naman?

 112. k lng dn po miss sha…busy dn po mnsan sa wrk hehehe…

 113. sharon rose Says:

  ganun ba.. preho pala tayo busy… 🙂

 114. hehe apir poh…

  miss sha pwede mgrequest? pwede po ba mabasa dn 2ng novel na2? ganda dn po kc tz naka2bitin hehe

 115. sharon rose Says:

  hi ecarg!sorry girl di pa tapos ang novel na ito eh… pg tapos na mababasa mo rin to. 🙂

 116. ok lng po un miss sha…..sana po matapos na xa soon hehehe

  galing nu po kasi tlaga….thanks po….U

 117. sharon rose Says:

  hehe… sana nga… para matapos ko na rin. tnx!

 118. sana nga po hehe…take ur time miss sha…U

  miss sha pwede ma ask ung age nyo? …

 119. sharon rose Says:

  im turning 26 this year. ikaw ecarg? ilang taon ka na? hehehe…

 120. 19 po turning 20 ds june…so dapat pla po ate twag ko sau hehehe

  if pa2yag u miss sha?hehehehe

 121. sharon rose Says:

  oh i see… okay lang if u want to call me ate… hehehe… di naman masama yun. haha! 🙂 that’s being polite. mahilig pa naman akong tumawag ng ate kahit isang taon lang ang tanda sa akin. ngayon ako naman ang tinatawag na ate.. hehehe…. i remember nung una ako tinawag na ate, parang ang pangit. pro ok na ngayon. medyo sanay na… hahaha…

 122. tlaga po? thnks po ate sha…hehehe

  pareho po pla tau hindi po aq sana’y na tinatawag na ate kc feeling q ang tanda q na pa inaate aq hehehe

  pero gani2 po tlaga cguro ang lyf di mo matitigil ung pagtanda mo hehehe

 123. sharon rose Says:

  yeah… i hate thinking being old, and have wrinkled face… hehehe… but then, no one can stop the time. kahit pa nga ang mga pharaohs ay hindi nagawa iyon. the quest for immortality has never been discovered. nad i dont have plan to live forever. what i aim is to live life to the fullest and leave a legacy. that way, people will remember you and ur memory will linger. o di para ka na ring hindi namatay… hehe..

 124. correct po kau ate sha and i really agree to that!heheh

  let’s just live our lives to the fullest and enjoy…U

 125. sharon rose Says:

  yup! but be reminded that living your life to the fullest is not doing things that may harm you. like indulge to vices. hindi ganuon iyon. living ur life to the fullest means doing your best and achieving those things that will bring u honor and glory. iyon bang maipagmamalaki. some people kasi tend to do this that should not be done. kasi sabi nga they are just living life to the fullest. kung gusto mo ay marami kang magagawang kapakipakinabang na bagay. na hindi lang sarili mo ang makikinabang, kundi pati na rin ng iyong pamilya, mga kaibigan at kapwa tao. 🙂 suggestion lang… hehe…

 126. ganda nito..prang da vinci code po…ung ngpupunta s mga historical places..

  at least kht d2 mkpunta me ng davao…gus2 ko tlgng punta dun kso po problema ung budget…ung rum8 ko po kc dti tga jan.

  ingat po lgi…

 127. christine Says:

  hindi par rin po ba to tapos??

 128. hi Chrisine.. sorry dear.. but di pa ito tapos… masyado akong busy ngayon eh. i have a new work. and im working so hard so that i can apply for a promotion after six months..

 129. hi bianca! Davao is a beautiful city. i wish u can come here one of these days…. hehehe… di naman malayo mangyari yun. mura lang pamasahe… hehe…

 130. hi po ulit!

  tlga po mura lng? kla ko po kc sobrang mhal…sna nga po mkpunta me jan.. ipon po muna…hehe..

  sn po ang new work nyo? ask lng po…^_^

 131. yup… hayaan mo pag mayaman na ako iinvite kitang mamasyal dito.. hehehe…

 132. sha tapos nto? hehehe xcited pa nman ako dto… sana malagay din name n jaceyrhae.. yan ang dream nya eh.. hehehehe thanks sha ah.. ingat ka mis ko na bonding natin..

 133. sharon_rose Says:

  ay.. hehehe… di pa rin ito tapos… malapit na to siguro matpos.. haha…

 134. hi…

  Im back..

  wow, sha.. ang ganda nman nito.. may adventure.. keep it up.. miss ko na kau.. sana matapos na to.. nabitin ako.. huhuhu…

  Ingats lagi….

 135. Hi Aze! Glad your back! Na miss kita. Sobra!

  Di pa ito tapos. still working on it. pakiantay lang ha.

  tc!

 136. wOw!!! ganda ng story, very!! its really interesting and quite a mysterious one.. nasaan na po ba ang susunod na ito??

  nice work po miss rose!! im really amazed with this story.. parang itong sa mga animes na nkikita ko.. hehe!!!

  e.mail nyo nmn po ako kapag na.publish nyo na ito sa website nyo, please!!

  cge po.. adiosu.. 🙂

 137. sharon rose Says:

  hi Erby! Im still working on this story. I will give an update kapag tapos ko na. hindi kasi madaling isulat ito. kailangan kong pag-isipan ng mabuti ang bawat eksena. hay… basta matatapos ko rin ito in due time, okay…

  salamat sa pagbisita! tc!

 138. okie.. meron ka bang pang.teen-agers na story??
  yung pang.high school life nmn?? nkakakilig kc ang mga ganun eh..

  hehe!!

 139. sharon rose Says:

  hi erby! wala pa akong nagagawang ganyan though in some of my novels there are flashbacks about high school life. like sa Noon Ngayon at Magpakailanman.

 140. ahh… gnun po ba??? hehe..

  okay lang yun.. besides, magaganda rin nmn tong mga novels na naisulat mo eh…

  keep up the good work miss!

 141. sharon rose Says:

  yup… i dont write novels that fast. ang pinakamabilis eh 1 novel a month. isa pa im also busy with other things. you may visit here once in a while. kapag may bago ako novel, i usually post it here.

 142. Hey there my friend usually I dont post on many blogs these days, but I would like to let you know that this page really forced me to do so! Keep up the wonderful work my friend, I love your article

 143. Faye Andrew Says:

  kailan kaya to? gusto ko yung story nila…

 144. sharon rose Says:

  hi Faye… eto na ang isusunod kong novel na tatapusin if i’ll be free… busy pa kasi ako ngayon eh..

 145. Interesting article. Were did you got all the information from… 🙂

 146. I am always searching online for articles that can help me. Thank you

 147. Your blogs continually include many of really up to date info. Where do you come up with this? Just declaring you are very resourceful. Thanks again

 148. Hrmm that was weird, my comment got eaten. Anyway I wanted to say that it’s nice to know that someone else also mentioned this as I had trouble finding the same info elsewhere. This was the first place that told me the answer. Thanks.

 149. Hrmm that was weird, my comment got eaten. Anyway I wanted to say that it’s nice to know that someone else also mentioned this as I had trouble finding the same info elsewhere. This was the first place that told me the answer. Thanks.

 150. Dana Faye Andrew-Fonacier Says:

  Miss Sharon… Good luck…
  Hihintayin ko to…
  very unique kasi ang plot…

 151. Thanks for taking this opportunity to discuss this, I feel fervently about this and I like learning about this subject. If possible, as you gain information, please update this blog with more information. I have found it really useful.

 152. sharon rose Says:

  Hi Dana! Thanks for dropping by. I’m working on this story.. please wait for it… tc!

 153. hai po…mtgal n po aq ngbabasa g mga novel pero ngaun q plng po ntry iopen ‘tong website ng my special valentine…
  gaganda po ng novels niu!
  HOPE NA D KAU MGSAWA MGPUBLISH…
  exciting pu 2 na novel,,,

 154. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 155. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 156. Such an amazing Write-up! I really Take pleasure in Reading through it, very Fine insights, the Write-up is very ell-Menti1d. A thumbs up!

 157. Can easily an individual explain what the creator meant in his extremely last paragraph? He or she makes an great start but misplaced me halfway within the article. I had a hard time following the author is attempting to point out. The start had been great but I’m he needs to create writing a better summary.

 158. This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article

 159. The beauty of these blogging engines and CMS platforms is the lack of limitations and ease of manipulation that allows developers to implement rich content and ‘skin’ the site in such a way that with very little effort one would never notice what it is making the site tick all without limiting content and effectiveness.

 160. You may have not intended to do so, but I think you have managed to express the state of mind that a lot of people are in. The sense of wanting to help, but not knowing how or where, is something a lot of us are going through.

 161. i rily lyk d story kht d q p nba2sa ng buo…avaiable n po b 2 s market?
  i lyk action-comedy-romance kc eh

 162. Great post! I really enjoyed it.

 163. I do not really know an excessive amount of relating to this, i actually just wanted to get ideas out of your site, but your post caught my attention.

 164. May seem like, should you can!|t exhausted , be a part of !.

 165. great stuff. Do you have an RSS feed? And would it be cool if I added your feed to a blog of mine? I have a website which brings content from RSS feeds out of a number of websites and I’d like to include yours, many people do not mind because I link back and everything but I like to get authorization 1st. Anyhow let me know if you can, thanks.

 166. I saw another thing about this on another blog.

 167. Thank you for one other good write-up. Exactly where else could anyone get that type of details on this kind of a ideal way of writing? I’ve got a presentation subsequent week, and Im towards the look for this kind of knowledge.

 168. Hi! I found your blog on Google.It’s really well written and it helped me a lot.

  Continue the good work!

 169. Hi there! I really love reading your blog today! Keep making great posts and I will come back every day to keep reading!

 170. Aw, this was a very quality post. In theory Id prefer to write such as this too – taking time and real effort to make a great post but so what can I only say I procrastinate alot and not seem to go done. My kind regards, Adelaida.

 171. Great blog, bookmarked for later use. Thanks

 172. I have study some of the articles on your blog these couple of days, and I truly much like your method of blogging. I bookmarked it to my favorites blog list and will be checking back soon. Pls visit my site too and tell me your opinion.

 173. wow te,your story rocks. i like it,kahit di pa tapos.
  ~suggest ko lang po..uhmmm…”the challenge of my love”
  hehe..ewan ko lamg po if babagay yung title,bitin po kasi eh. sana po matapos nato.excited much. 😉

 174. thanks jamie! ang ganda ng suggestion mo na title. 🙂

 175. I do believe all the ideas you’ve introduced for your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too short for newbies. May just you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: