Noon Ngayon At Kailanman

1_211025941l1

All Rights Reserved. Copyright 2008

My Special Valentine

CHAPTER 1

MULA sa sinasakyang chopper ay kitang-kita ni Kristin ang malawak na dagat. Sa di kalayuan ay nakikita na niya ang islang pakay. Nilingon niya ang piloto ng chopper at nginitian ito. Hindi pa man sila nakakalapag sa Balut Island ay nagugustuhan na niya ang lugar. Mula sa kalawakan ay nakikita niya ang malapad at malawak na puting-puting buhanginan. Kumikislap iyon sa tama ng sikat ng araw. Malinaw at asul na asul ang malawak na dagat. Ang mga nakahilera at nagtatayugang puno ng niyog ay mistulang mga kabute na nagkalat sa ibabaw ng buhanginan. Masukal na kagubatan na ang nasa gitnang bahagi ng Isla.

Tama nga si Rhoalyn, mukhang magugustuhan niya ang kanyang pagbabakasyon sa Balut Island. Lately ay palagi na lang sumasakit ang kanyang ulo. She was afraid she already contracted a migraine. Masyado na yata niyang naisubsob ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Bilang panganay sa magkakapatid na Valles ay responsibilidad niyang siguruhin na maganda at kumikita ang kumpanyang pinaghirapang ipundar ng kanilang ama.

Dalawa silang magkakapatid ni Rhoalyn. At nagtutulungan sila sa pamamahala ng Valles Landholdings, Inc, isang higanteng kumpanyang nagdevelop sa mga pinakamalaki at pinakasuccessful na subdivision and housing community sa Central Luzon. Class A and B ang kanilang market. High End ang ibinibenta nilang mga bahay at tanging mga mayayaman lamang ang nakakaafford. At lately ay nagventure na rin sila sa pagtatayo ng mga residential condominiums.

Mabusisi ang klase ng negosyong pinasok ng kanyang Papa, si Don Fernando Imperial Valles, subalit tiyak at malaki ang return of investment. Her father was a risk taker and very hardworking. Sa loob ng sampung taon ay napaunlad nito ang kumpanya at ngayon ay isa ng kinikilalang higanteng Real Estate Developer sa buong Luzon.

Nang bumagsak ang kalusugan ni Fernando dahil na rin sa sobrang pagtatrabaho ay tinanggap ni Kristin ang responsibilidad bilang presidente ng Valles Landholdings, Inc. At sa loob ng limang taon ay iyon na ang naging buhay niya. Nang makapagtapos ng pag-aaral bilang Chemical Engineer si Rhoalyn ay pinasok na rin nito ang pamamahala sa kumpanya. Rhoalyn was in-charge of Marketing Department na malayo sa tinapos na kurso nito.

Ayon sa kapatid ay napilitan raw itong tumulong sa pamamahala sa kumpanya dahil pinatay na ng kumpanya ang buhay niya. Ni hindi niya naranasang magkanobyo dahil busy siya sa pagtatrabaho. At sa loob ng limang taon ay hindi siya nagkaroon ng bakasyon. Hindi niya kayang magliwaliw at magpakasaya gayung alam niyang may krisis na kinakaharap ang kumpanya. Bumababa ang halaga ng peso laban sa dolyar at hindi maganda ang epektong dulot niyon sa kita ng kumpanya.

Nagtapos siya ng Business Administration sa dela Salle University at malaki ang naitulong niyon upang magampanan niya ng maayos ang pagpapatakbo sa Valles Landholdings, Inc. Halos ay kakagraduate pa lang niya sa College ng magtake-over siya sa pamamahala ng kumpanya. Subalit dahil likas na matalino at dahil na rin sa pagabay ni Fernando paminsan-minsan ay mas lalo pa niyang napaunlad ang kanilang kumpanya.

Hinding-hindi niya papayagang malugi ang kumpanyang halos ay itinaya ng kanyang ama ang buhay upang mapalago. Isang buwan makalipas ang pagkamatay ng kanyang ina at masangkot siya sa gulo sa kanilang eskuwelahan ay ipinagbili ni Fernando ang malawak na lupain sa Cabanatuan at lumipat silang mag-anak sa Maynila.

Isang malalim na buntong-hininga ang pinakawalan ni Kristin ng sumagi sa isipan ang nakaraan. Pagkatapos ay pilit na itinaboy sa isipan ang mga ala-alang naiwan sa Cabanatuan. It had been ten years already. Sapat na ang mahabang panahong iyon upang mailibing niya sa limot ang mga alaala ng kanyang kabataan.

Mula sa taas ay kitang-kita ni Kristin ang dalawang palapag na bahay sa ibaba. Mga dalawampung metro siguro ang layo niyon mula sa dalampasigan. Kulay pula ang tegulang atip ng bahay, a typical Mediterranean House. Ang nakakuha sa kanyang atensiyon ay ang grandiyosong design ng porch. The spiral columns were intricately designed with leaves and flowers. It was a spiral Corinthian Columns. Ngunit iyon lang ang elementong nakikita niyang inspired by Centuries old Architecture. Dahil ang kabuuan ng bahay ay moderno ang dating lalung-lalo na ang malalapad na glass doors and windows.

Lumapag ang chopper sa malapad na lawn na natatamnan ng well-trimmed Carabao Grass. At nasa gilid lamang iyon ng bahay. Sa kabilang gilid ay naroroon ang Olympic size na swimming pool. May maliit ding gazebo sa gilid ng pool at ang garden na naaadornohan ng magagandang trellis kung saan nakakabit ang mga vine plants.

Kaagad na bumaba siya ng chopper. Tatlong tao ang nag-aabang sa kanyang pagdating na nahihinuha niyang mga katulong base sa damit ng mga ito. They were wearing the same dress that looks like maid’s uniform.

“Magandang araw po senyorita,” magalang na bati ng tatlo.

“Good day too…” Isang palakaibigang ngiti ang kanyang pinakawalan. Sinuyod niya ng paningin ang paligid. Talagang maganda. The place was more than just a rest house. Kahit ang dalawang palapag na bahay ay nagmumukhang mansion. Oh well, this was the place she wanted to spend her old days with. Tahimik at malapit sa dagat. Ang magandang tanawin sa paligid would serve as a good therapy.

Nasaan ang sinasabi ni Rhoalyn na kaibigan nito? Maliban sa tatlong katulong ay wala na siyang nakikitang iba.

“Ibababa na namin ang mga gamit ninyo senyorita.”

Isang tango ang naging tugon niya at pinanood ang mga katulong habang ibinababa ang mga gamit niya sa chopper. Wala naman siyang planong tumagal sa pagbabakasyon. Ang gusto niya’y mga tatlong araw lamang siyang mamalagi sa islang ito. Subalit mapilit si Rhoalyn na ito na raw ang mag-empake ng mga gamit niya. At ang labas ay dalawang malalaking maleta ang naging bagahe niya. My, as if magtatagal siya ng isang buwan sa pagbabakasyon!

Ang piloto ng chopper ay hindi na umalis sa kinalalagyan nito. At ng maibaba na ng mga katulong ang mga gamit niya’y sumenyas ito sa kanya ng pamamalam at muling pinaandar ang makina ng higanteng tutubi. Hinabol niya ng tingin ang papalayong chopper kung saan nakasulat ang logo at pangalan ng Valles Landholdings, Inc. Nang mawala sa kanyang paningin ang sasakyang panghimpapawid ay sinalakay siya ng hindi maipaliwanag na kaba at agam-agam. Biglang nagkasalubong ang kanyang mga kilay sa nararamdaman.

“Nasa loob po at naghihintay sa inyo si Senyorito, Miss Kristin.”

Lumipad sa nagsalitang katulong ang paningin niya. Sa hinuha niya’y nasa seventeen pa lamang ang edad nito. Ang dalawang katulong na may edad na ay nauna na sa pagpasok sa loob ng bahay. Senyorito? Lalaki ang kaibigan ni Rhoalyn? Ang sabi sa kanya ng kapatid ay Chelsea raw ang pangalan ng kaibigan nito. Anak ng may-ari ng lugar. Baka naman kapatid ni Chelsea ang tinutukoy nito, she told herself at sumunod na rin sa mga katulong pagpasok sa marangyang bahay.

Wala na ang mga katulong sa kabuuan ng sala ng marating niya ang loob ng bahay. Magaganda at mamahalin ang mga kasangkapang nakikita niya sa loob ng sala. Maraming mga babasaging kristal ang nakapalamuti sa paligid. Ang engrandeng chandelier na nasa gitnang bahagi ng sala at nakasabit sa coved ceiling ay maituturing ng isang kayamanan. Ang malalapad at malalambot na sofa ay kulay ginto ang frame. Makakapal ang mga kurtina at draperies. Oh well, ang bahay na ito ay mas grandiyoso pa yata kaysa sa mansion nila sa WakWak Village!

Nakuha ang atensiyon niya sa maganda at intricate na design ng railings ng hagdan at sinundan niya ng tingin ang dulo niyon para lamang mapasinghap sa nakita. There, sa dulo ng hagdan ay nakatayo ang isang lalaking halos ay magmukhang hari sa lakas ng dating at sex appeal. He was tall and broad shouldered. Ang maskuladong mga braso ay nakasalikop sa dibdib. And he was staring at her with distaste. His sharp eyes emitted acid at kulang na lamang ay tunawin siya sa pagkakatayo.

Kristin felt her knees quivered. Ano ang ginagawa ng lalaking ito sa isolated na lugar na kagaya ng Balut Island? Ang islang ito ay malapit na sa Borneo at halos ay nasa labas na ng Pilipinas! Napakurap siya ng kung ilang beses hoping na baka hindi totoo ang nakikita niya at naghahallucinate lamang siya. Oh well, maybe she was haunted by the past na matagal na niyang pinipilit na limutin.

At isa pa ang lalaking kaharap niya ay malayong-malayo sa boyish at patpating lalaking naging bahagi ng kanyang kahapon. She was looking at a man in his full bloom. Very masculine and authoritatively sculpted. Ang mamasel na dibdib nito ay hindi naitago ng suot na poloshirt. And he was wearing faded tight jeans that hugged her legs like second skin. And his face has no hint of boyishness. Ang pangahang mukha nito ay lalaking-lalaki ang dating. And his features were strongly male. Makakapal ang kilay but the same almond shaped eyes, aquiline nose and thin lips. Lalo pang nakadagdag sa lalaking anyo nito ang isang linggong stubbles na tumutubo sa paligid ng pisngi nito at baba.

Jesus! Was she really looking at a real person? Ilang beses na nga ba siyang napakurap? Ngunit nanduduon pa rin ang pigura ng lalaking halos ay magpabaliktad sa tibok ng kanyang puso. Ano ang kaugnayan ng lalaking it okay Chelsea Florida?

His mouth twisted in a mocking smile habang nag-eenjoy sa pagkamanghang nakarehistro sa mukha ng dalaga. Malalaki at tiyak ang mga hakbang nito ng bumaba ng hagdan. He stopped in front of her. Pagkatapos ay lihim na napabuntong-hininga. Abot-abot ang pagpipigil sa sarili na abutin ang babae at ikulong sa mga bisig nito.

“Welcome to my place Kristin,” he made a sarcastic grin. “Hope you never did forget me, huh!” At buong yabang na ikiniling ang mukha.

Napasinghap siya sa narinig. Ngayon ay hindi na niya mapasusubalian ang nakikita ng mga mata. He was real! Ten years had changed him a lot. At gusto niyang magpanic. Kanina pa niya pinipigilan ang sariling mabihag ng kaguwapuhan ng lalaki. Aminin man niya at hindi but he was oozing with animalistic sex appeal. The lanky and boyish Novie Shane Mariano transformed into a real life version of a Greek god. Tall, muscled and very attractive!

“Novie Shane…” Halos ay manginig ang boses niya pagkabanggit sa pangalang iyon. How could she forget him? Sa loob ng sampung taon ay hindi siya nagtagumpay na kalimutan ito. At ngayong muli niyang nakaharap ang lalaki ay gustong bumigay ng kanyang mga tuhod.

“Oh I’m glad hindi mo pa nakakalimutan ang pangalan ko sweetheart…” But he spat the endearment distastefully in front of her eyes.

Kristin felt the familiar jolt in her heart ng marinig ang ginamit na endearment ng binata. Ngunit wala ng kabuluhan iyon. Lalo pa at suklam na suklam ito habang sinasabi ang endearment na kadalasan ay tinatawag nito sa kanya noon.

Tumigas ang kanyang mukha ng maalala ang kahapon. “Hindi ikaw ang inaasahan kong sasalubong sa akin,” matalim na turan niya. “I’m looking for Chelsea Florida. Bakit ka naririto Mr. Mariano?”

Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Shane. “Oh, that dear sister of mine cannot entertain you sweetheart,” muli ay ang patuyang pagbigkas nito ng endearment. “She was only a front act. Hinding-hindi mo siya mararatnan sa lugar na ito. Ako ang nakatakdang makasama mo sa islang ito Kristin. Whether you like it or not.”

Kaagad na kumulo ang dugo niya sa narinig. So her sister and this bastard trapped her into this mess! And right at that moment, gusto niyang lumipad pabalik ng Maynila at sugurin ang kapatid.

Ngunit kumunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Sa pagkakaalam niya ay nag-iisang anak si Novie Shane. At Mariano ang apelyido nito. Tunay bang kapatid nito si Chelsea Florida o gawa-gawa lamang nila iyon ni Rhoalyn upang mahulog siya sa bitag ng mga ito? Lihim na naikuyom niya ang mga kamao sa galit. Pinagkaisahan siya ng dalawa! At hindi niya kayang tanggapin na ipinagkanulo siya mismo ng sariling kapatid.

Alam niyang malapit na magkaibigan sina Shane at Rhoalyn way back in Cabanatuan. Ang akala niya ay naputol ang komunikasyon ng dalawa ng lumuwas silang buong mag-anak sa Maynila. She never heard of Novie Shane again. At inilibing niya sa limot ang ala-ala nito sa pamamagitan ng pagsubsob ng ulo sa pag-aaral sa kolehiyo. At ng makapagtapos naman siya ng pag-aaral ay naging lubhang abala siya sa pamamahala ng Valles Landholdings, Inc.

“Bastard!” She hissed. She was raging with hatred. Kailangang tabunan niya ng galit ang damdaming muling binuhay sa kanyang puso ng binata.

Tumiim ang mukha ni Shane ng marinig ang tinuran ng dalaga. She hit a bull’s-eye. Bigla ang pagtaas ng mga kamay nito and held her firmly on the shoulders. Ang mga mata ay halos nakamamatay sa talim. “Yes,” He said icily. “Tama ka isa nga akong bastardo! Now, surely that makes you flinch!”

Lihim siyang napagibik ng maramdaman ang sakit na dulot ng mariing paghawak nito sa kanyang mga balikat. Ngunit hindi ang sakit ang nakakuha sa kanyang atensiyon kundi ang sinabi nito. Nagtatanong ang kanyang mga mata habang nakatitig dito.

“Kapatid ko si Chelsea sa ama. Nang umalis kayo sa Cabanatuan ay ipinasya kong hanapin ang tunay kong ama. My mother fed me the knowledge na patay na ang aking ama ngunit natuklasan kong buhay pa siya. I found him in Cebu. Matanda na at sakitin. Dahil walang anak na lalaki ay kinilala niya akong anak and gave me his name. Sa una ay hindi ako matanggap ng kasalukuyan niyang pamilya ngunit napaghihilom ng panahon ang sugat.”

Subalit hindi napaghilom ng mahabang panahon ang sugat na idinulot mo sa puso ko Kristin. You rejected me dahil inakala mong hindi ako ang lalaking nababagay sa iyo!

“Sorry, hindi ko alam…” Nalilito niyang pahayag. She can see pain in his eyes at gustong-gusto niyang haplusin ang pisngi nito to ease the pain away.

“Surely the last thing I need is pity sweetheart.”

“Hindi ka pa rin nagbabago Shane! You’re still that arrogant lanky boy na wala namang maipagmamalaki. Oh well,” pinagala niya ang paningin sa kabuuan ng bahay, “seeing this place makes me think again. Nakikita kong isa ka ng mayamang arogante ngayon!” Nakipagsukatan siya ng titig dito.

Ang isang kamay na nakahawak sa balikat niya ay tumaas sa kanyang mukha. Then he used his thumb finger to trace the contour of her lips. “At hindi ka pa rin nagbabago Kristin,” he said softly. “Sa kabila ng magandang mukhang ito ay ang matalas na dila.” He gently thrust his thumb against her soft lips. “Hmmnn… your lips are still petal soft. I wonder if they still have the same sweetness.”

Kaagad ang pananayo ng mga balahibo niya sa batok sa ginawang iyon ng lalaki. She even felt her body shivered. His touch still has power over her reeling senses. At hindi niya gusto ang bagay na iyon. Gustong-gusto na niyang ipikit ang mga mata at namnamin ang nakakakiliting damdaming dulot ng erotikong haplos ng lalaki. Ngunit bago pa niya maiwala ang hinahon ay kaagad na tinabig niya ang kamay nito.

“Don’t touch me!” Pagigil na sigaw niya. “I’m not giving you any right nor privilege to take advantage of me.”

Isang patuyang ngiti lamang ang pinakawalan ni Novie Shane and arrogantly shrugged his broad shoulders. Pagkatapos ay ipinulupot ang mga kamay sa baywang ni Kristin and pulled her closer against his hard body.

Napasinghap siya as their bodies brushed. Pakiramdam niya’y natunaw ang mga buto niya sa katawan at kung hindi siya mahigpit na hawak ng binata ay natumba na siya sa sahig. Ang hininga niya’y mistulang natigil sa kanyang lalamunan. After ten long years ay muli siyang nakulong sa mga bisig ng binata. And it felt damn good! Hindi niya napaghandaan ang damdaming lumukob sa kanyang pagkatao. Nostalgia made her mind drifting away.

Ang mabangong hiningang tumama sa kanyang mukha ang nagpanumbalik sa kanyang katinuan. She opened her eyes. Nabungaran niya ang guwapong mukha ni Shane na buong layang pinag-aaralan ang bawat detalye ng kanyang mukha. Gusto niyang magwala at itulak ito ngunit bihag siya ng makapangyarihang mga bisig nito at halos ay hindi na siya makagalaw. And his face was too close for comfort na lalo lamang nagdudulot ng kakaibang epekto sa ngayon ay nagwawalang damdamin niya.

“Let me go!” Mariin ngunit kontroladong utos niya.

“Why should I?” His eyebrows rose sardonically, taunting her patience even more. “I’m enjoying this moment with you. At alam kong katulad ko’y nag-eenjoy ka rin, right sweetheart?”

Kung hindi lang bihag nito ang mga kamay niya ay inabot na niya ang lalaki upang burahin ang nakakalokong ngiti sa mukha nito. “Hindi ang yakap mo ang pinangarap ko!” She answered back. “And this is not even the kind of embrace I dream of. This is harassment!”

“My dear hypocrite Kristin…” he whispered hoarsely and pressed his thighs harder on her belly.

Napasinghap siya ng maramdaman ang buhay na bahaging iyon ng lalaki sa kanyang tiyan. How could he gayung halos ay literal na mag-away sila ng lalaki? Subalit hindi niya napigilan ang malamig na hanging pumasok sa kasulok-sulukang bahagi ng kanyang mga ugat sa isiping iyon.

She dropped her gaze. Isa pa ay kanina pa sumasakit ang kanyang ulo sa kakatingala sa binata. Matangkad na ito sa taas na lima at walong talampakan during their high school days but he even grew taller. Siguro ay 5’11 na ang taas nito ngayon or he could even be taller than six feet. Samantalang siya ay hindi na tumaas pa. Nanatili sa 5’3 inches ang kanyang height subalit mahilig siyang magsuot ng heels kaya nagmumukha na rin siyang matangkad. At kung hindi siya nakasuot ng heels sa mga sandaling iyon siguro ay ni hindi man lang siya umabot sa balikat ng binata.

“This is sexual assault Novie Shane and I tell you I will bring this to court!” She wanted to shriek in panic.

“Really?” The corner of his mouth twisted na animo ay sinusukat ang kabigatan ng banta niya. Then he bent his head and brushed their lips.

Kristin felt her world tumbled down. Ang anumang pader na iniharang niya sa pagitan nila ng binata kanina ay tuluyang nalusaw. And he was just merely brushing their lips. Taunting and seducing her senses. Oh no, alam niyang anumang oras ay malulunod siya sa epekto ng halik na iyon ng lalaki. Hindi na rin niya napigilang ipikit ang mga mata.

When his tongue coaxed her mouth to open, parang nahihipnotismong ibinuka niya ang mga labi. Then he claimed her mouth in a hungry and passionate kiss. She met his mating tongue and sucked it. Narinig niya ang ungol ng lalaki and was oblivious of her own moans as well. The tickling sensation that his stubbles created against her skin added to the pleasure-pain effect of his deep and rough kiss.

“Kristin…” He ended the kiss sa labis na panghihinayang niya. Nagmulat siya ng mga mata at sinalubong ang titig nito, dark and smoky with passion. “You’re in my territory. At ako ang magtatakda kung ano ang magiging kapalaran mo sa islang ito.” His voice devoid of any emotion. And he acted like parang balewala dito ang pinagsaluhan nilang halik.

She felt her blood suddenly boiled in frustration and anger. Halos ay ibigay niya ang buong lakas upang itulak ang lalaki ngunit mistulang matigas na pader ang katawan nito. “This is a trap!” She yelled. Hindi niya mapapatawad si Rhoalyn sa ginawa nito sa kanya. Humanda ang magaling na kapatid niyang iyon sa pagbabalik niya sa Maynila.

“You’re like a wild vixen Kristin. Kailangang pang gamitan ng patibong para lamang mahuli.” He answered coolly. Hindi pa rin lumuluwag ang pagkakayakap sa babae.

“Oh, how I hate you!” She spat. “Magbabayad ka oras na makabalik ako sa Maynila. Babalik ako ngayun din mismo. At ang magaling na kapatid kong iyon ay magbabayad din sa ginawa niyang ito.” Halos ay magbuga ng apoy ang kanyang mga mata.

“Nakaalis na ang chopper. Tayong dalawa at mga katulong na lamang ang naiwan sa islang ito.”

Nanlupaypay siya sa narinig. Kaya pala kinabahan siyang bigla kanina ng papalayo na ang higanteng tutubi. Now she was trapped with this man in an island. Ngunit hindi siya nagpadala sa sinabi nito.

“Nakarating ako sa islang ito at makakaalis ako sa kahit na anong paraan.” Matigas at desididong turan niya. Mamaya ay kaagad na tatawagan niya ang opisina at magpapasundo.

He shook his head. “Kung ang iniisip mo ay tatawag ka at magpapasundo puwes hindi mo na mapapakinabangan pa ang cellphone mo. Kanina ko pa iyon kinuha sa katulong at katunayan ay nasa bulsa ko. At walang linya ng telepono sa bahay na ito.” He smiled devilishly. “Dalawang paraan lamang ang puwede mong pagpipilian upang makaalis sa lugar na ito.” He paused for a while to give her enough time to digest his words. “Iyon ay languyin ang malawak na karagatan papunta sa Borneo.” Balut Island was situated in the southern tip of the Philippines and was just a few kilometers away from the island of Borneo, Indonesia. Katunayan ay nakikita na ang ilaw ng parola ng Borneo sa gabi. “O tahakin ang masukal na kagubatan papunta sa kabilang bahagi ng isla kung saan naroroon ang bayan.” He continued. “Subalit pinamumugaran ng mga bandidong Muslim ang kagubatan dito. Pagpipiyestahan tiyak ng mga iyon ang kagandahan mo oras na mahuli ka nila. Ang mga bandidong Muslim na iyon ay sinasabing miyembro ng Abu Sayaf.”

Pinangaligkigan siya ng buto sa narinig. Isipin pa lamang na hinahawakan siya ng mga bandidong Muslim na iyon ay gusto na niyang himatayin sa takot. At hindi naman siya marunong lumangoy! Now she was left with no other option kundi ang manatili sa lugar. Kanina habang nasa himpapawid ay nakita niya ang mataas na pader na nakapalibot sa malawak na property. Siguro ay proteksiyon sa mga taong labas. Mukha ngang totoo ang sinasabi nitong pinamumugaran ng mga bandido ang kagubatan.

“So now you’re trapped with me, sweetheart. At my mercy.” He grinned devastatingly.

Frustrated na napatingala sa kisame si Kristin. Sa kabila ng sitwasyong kinasusuungan niya ay hindi pa rin niya mapigilan ang sariling mamalikmata sa ngiti ng binata. Kahit alam niyang painsulto iyon. He was damned attractive and he was using it for his own benefit. Pilit na hinawakan niya ang hinahon. Walang mabuting epekto kung papatulan niya ang binata. Dahil alam niyang iyon ang gustong gawin nito. Ang galitin siya at inisin. Kailangan niyang makapag-isip ng matino.

She smiled sweetly. “Why are you doing this lunacy Shane? Are you really this obsessed over me that you even come up to this foolish charade?” Lalong lumuwang ang pagkakangiti niya ng makita ang pagbabago ng emosyon sa mukha nito.

“Hindi na ako ang binatilyong nabihag ng maganda mong mukha Kristin.” Malamig pa sa yelong turan nito, pumormal ang mukha. “I have met a lot of women na mas maganda pa kesa sa iyo.” Pabalewalang turan nito and shrugged his broad shoulders.

She felt the silent stab of pain in her heart ng marinig ang sinabi nito. That was unfair! Sa loob ng sampung taon ay walang ibang lalaking nakapasok sa buhay niya samantalang ito’y nagbibilang pala ng babae. Subalit wala siyang karapatang masaktan. Dahil wala silang anumang kaugnayan ng lalaking ito. Kahit noon ay hindi talaga masasabing pormal silang nagkaroon ng relasyon.

“Ang sabi ni Rhoalyn ay kailangan mo ng bakasyon at naghahanap siya ng magandang lugar kung saan makakapag-unwind ka. At perpekto ang islang ito para sa bakasyon mo, di ba?”

“Not if I’m with you!” She blurted out. Paano siya magkakaroon ng katahimikan sa islang ito kung si Shane ang kanyang kasama? His mere presence alone can wreck havoc in her senses and destroy her peace of mind. “At paano ka nagkaroon ng kaugnayan sa kapatid ko?”

“Classmate niya sa college ang kapatid kong si Chelsea. Nagkita kaming muli sa ika-19th birthday ni Chelsea and since then never lost contact. Alam kong wala ka ng interes sa akin at sinabi ko sa kanyang wag ng banggitin pang nagkita kami.”

“You never changed Shane,” she shook her head in disgust. “Isa ka talagang sinungaling! Manggagamit—“

“Stop that!” He almost shook her. Nagbabaga sa galit ang mga mata. “Hindi mo magugustuhan ang susunod na gagawin ko as retaliation.” Nasa mga mata nito ang pagbabanta.

“Then let me go!” Pasigaw na utos niya. Pakiramdam niya’y gustong sumabog ng dibdib niya sa samot-saring emosyon. She hated him. But she cannot deny that she was beyond excited seeing him after ten long years. At ang attraction na nararamdaman niya para sa lalaki ay mas lalong lumakas sa pagkakataong ito kesa noon.

Sa pagkakataong ito ay pinakawalan ni Shane si Kristin. Umigkas ang mga kamay ng dalaga subalit maagap na nahuli nito bago lumapat sa mukha nito. “I don’t tolerate violence Kristin. Lalo na sa loob ng pamamahay ko.”

Oh well, at ang kapal naman ng pagmumukha ng lalaking ito! Ito ang dahilan kung bakit ginusto niyang manampal ng tao. Kanina pa niya hinahawakan ang hinahon ngunit sinagad nito ang patience niya. He can bring out the worst in her! Like he used to do in the past. “Hah, kanina mo pa ako ginagamitan ng dahas Novie Shane! Sa lagay pala ay ikaw lang ang may karapatang maging bayolente!”

“That’s the privilege I have for being the master of this house Kristin.” Nakakalokong tumawa ito. “And I’m depriving you of that privilege. Violence can be natural in you, sweetheart.” Ipiniksi nito ang kamay niyang sana ay dumapo sa mukha nito.

“Chauvinist pig!” She hissed angrily.

Muli ay nakakalokong ngumiti ang binata at nagkibit ng mga balikat. “Evelyn samahan mo ang senyorita Kristin sa kanyang magiging silid. Baka napapagod na siya at gusto munang magpahinga.” Utos nito sa katulong na sumulpot sa sala.

“Opo senyorito,” Magalang na sagot ng batang katulong pagkatapos ay binalingan ang dalaga. Sumunod po kayo sa akin senyorita. Naihatid na nila Tiya Rebecca ang mga gamit mo sa inyong silid.” At nagpatiuna na ang katulong sa pag-akyat sa hagdan.

Isang nakamamatay na tingin ang huling iginawad niya kay Novie Shane bago sumunod sa katulong. Somehow ay nakadama siya ng kaginhawaan at malalayo siya sa presensiya ng lalaki. Kararating lang niya sa isla subalit hindi naging maganda ang unang araw niya. At ang gusto niyang gawin ay magkulong sa silid at matulog. Baka sa paraang iyon ay matatakasan niya ang bangungot na hatid ng muling pagkikita nila ng lalaki sa isang isolated na islang ito pagkalipas ng mahigit sampung taon. Exasperated na nagpakawala siya ng malalim na buntong-hininga.

*********************************************************************************************************

The real Novie Shane Florida and Kristin Valles… my classmates in high school, our class Muse and Prince Charming. Im playing a cupid.. ehem… and I believe bagay silang dalawa. hehe… They are my inspiration in making this novel.

Advertisements

56 Responses to “Noon Ngayon At Kailanman”

 1. sharonrosecatalan Says:

  habang ginagawa ko ang kuwentong ito pumasok sa utak ko what if i’ll make a horror suspense romance novel? then i realized mahirap atang gawin iyon lalo pat i avoid watching horror movies after fengshui. ilang gabi akong di nakatulog ng maayos nun, hehe… still i inserted creepy scenes in this story. do ko alam if matatakot kayo or matatawa. sa inyo na ang verdict.

 2. di po ako natakot. nainlove po ako. ang ganda po!

 3. sharonrosecatalan Says:

  tnx kat! appreciate much!

 4. And finally napatunayan ko ring hindi puppy love ang nararamdaman ko para sa iyo noon pa man. That it was true love. That I love you… Now and then. And that I will love you till forever Kristin sweetheart

  eto ang lines na pinakgusto ko sa story na to. very romantic. kakainlove. Napakagandang story. walang nakakatakot. hehe..

 5. sharonrosecatalan Says:

  salamat at naapreciate mo lally. and tnx for visiting. ciao!

 6. ang ganda na naman ng story na to! ganda talaga! bow talaga ako sau Ms. Sharon. Galing galing naman tlaga. u made me asking for more. more and more! hehe..

 7. sharonrosecatalan Says:

  don’t wori more to come in the future pa.. hehehe..

 8. Wazzuuuup shaw. how aer you na po? madalang u na napapansin website u dito a?
  Thank you nga pala hehe libre pocketbook ko napakaganda ng storya full copy please hehe.

 9. Let me love you po ha. salamat po

 10. sharonrosecatalan Says:

  okies. no probs. il post the full story ng let me love you asap. 🙂

 11. hello Sha,i read this story na at wow ha novie shane florida?i really remember this guy?kamusta na sya?may coomunication bah kau?i know him since elementary campus crush until secondary….u describe the man in a story as in like him talaga….i figure out what a handsome face he has even though may pagkapayatin talaga siya but hes goodlooking wearing any suit….my bestfriend in elementary patay na patay sa paghanga sa kanya even small thing bout family story nina novi alam nya…..but shes lucky to have Dexter in her life now….and bout the story i very liked it must,maganda at mas lalo na ung cover nang pocket book,buhay na buhay….i dream to be like kristine…..
  more power and thanks

 12. haha! isa ka rin sa mga maraming chicks na may crush kay Novie Shane? well in fairness ang guwapo naman talaga niya.. hehehe.. i have his cell number gsto mo bigay ko sau? weeee…. we met last year sa Megamall. NNHS 2000 batch na nandito sa Manila. and he is still a cutie parang walang nagbago, payatin pa rin.. hehe… silang mga boys ang nagbayad ng bills namin sa Max. sana magka get together uli kami. at siyempre dapat libre uli kami mga girls.. hahaha… we have pictures together nasa friendster ko yung with Kaberks. makita mo siya dun..

 13. wow galing naman hah…saya nyo naman,bait naman nang mga boys….halos lahat umasinso hah?lalong gumanda at gumwuahpo ah?
  and inferness appreciate q lang ang anking gaguwapohan ni shanee,but never akong patay sa kanya kasi iba ung pinapantasyahan q non eh…..when i was elementary i have puppy love his name is mark ,i know mutual feelings kami but never nagka chance ung feelings namin kasi puppy love nga eh…but i dream hanggang ngayon sana may chance magkita kami even na may asawa na sya whatever….at nang high school may crush rin ako sya ata ung 1st love q….2nd year na ako at napansin nya kaya lng hinintay q maka graduate then at nyt after grad sinagot q sya….naging kami….naku mahabang story ah…..basta after break up namin halos 1 mont nalng ung hinaba nang mga ka relationship q….at nag sawa ako i try na magseryoso kaya lang naloko pah kaya mag 4 years na bingkong ako hangang ngayon!hehehe

 14. love….love, sa lahat e2 ang pinakaayaw kong pag usapan!! kaya lang hindi naman pwede na walang love sa earth……kasi walang earth kong walang love! tama ba ako? oyyyyyy….tama ba? sagggggggggggoooot….

 15. hehehe… basta love na ang pag-uusapan hmnn…. i spell na lang LOVE hehehe… marami nababaliw dito..

 16. sha eto pa pla ang hindi ko tpos saan na? hehehe nabitin ako hehehe..
  c mia basta love daw ayaw nya bka ma inlove k ulit eh…pag mgsalita k puro love ha hehe mia luv u… mwah mis u na

 17. hehe… oo nga eto di mo pa nababasa grace. kala ko ayaw mo nito? haha!

 18. anung ayaw ang ganda2 nga eh… hehehe maganda tlaga ang magawa ng imagination anuh? hahahaha

 19. hahaha… okies… cg ah… enjoy reading!

 20. wow.. belib na ako sau xa ikaw tlaga..pina alala mo namn skina ng high skul life ko.. hahaha prang parihas hehehe huo na nga maganda na to ehehhe… hhmmmmmmm a hapi ending.. hindi ko tinulugan to ah matpos ko lng.. thnaks again..puro nman maganda eh
  🙂

 21. kilig tlaga ako dto.. prang ako rin.. gusto ko makita ung crush ko kahit my asawa na xa.. hapi na ako kahit saglit lng hehehe after 10 yrs.. hinahanap ko pa hehehe iba tlaga ang first love anu? ky mia kya? mia mis u… dont wori love ka parin nya

 22. hmmm…love daw! hwag na nating pag usapan ang love na yan! hehehe!! and2 na ako! nagbabalik..super kulit kc ni gracia! katya e2 active nanaman ako! kahit masakit na mga daliri ko..ok lang yan! basta ari lang ko di..wala man ko gakadula ah! indi man ko invisible..busy lang gid ko ya!!!love mo eh!! hehehe..gracia secret lang na ah..(love mo eh)!!

 23. ayan ang gusto ko sau mia eh.. love ta ka eh… anyway thanks mia ha pag ako mag request jan ka tlaga eh… mwah love ta ka eh

 24. hehehe… ayan naglabasan na ang mga first love. pati si Mia lumabas tuloy sa lungga niya.. ahihihi…

 25. hahaha alam mo sha prang ky jay story eto hehehe.. MVP kc un sa basketball nung high skul nya.. tpos 1st honor pa mula elementary nya.. dami nga humahabol sa kanya eh.. kaya lng nung nag 4th yr na xa.. nag 2nd nlng kc basketball xa lagi naging gf nya din ung 1st honor kc lagi nman cla mag kasma sa mga accademics activities nila.. sa tukso2 lng nman xa na dvelop kc lagi cla mag kasma.. nung college na xa wla na cla.. kc hindi na cla nagkikita.. ayun nakita nya ako ewan ko bakit ako niligawan nun? dami nman girls na mga cute jan…life tlaga hindi mo tlaga alam kng anu ang future mo.. dba sha? ayan na kilig na c mia sa story ko mag kwento na din yan.. hmmmmmmmmm mia cge wait kmi ah love kita eh.. 🙂

 26. ganun? galing pala ng fiance mo ano? MVP? hehehe… siyempre ang ganda mo kaya nabighani mo ang puso niya… hehehe… sexy pa! mabait pa! wala na siyang mahahanap na tulad mo. kaya nahook siya sa iyo… 🙂

 27. babyjaceyrhae Says:

  hahahaha ikaw tlaga sha..nagkataon lng cguro na magkasama kmi hehehe.. huo cnu kya ang hundi magklagusto na babae sa kanya kahit lower yrs ay hinahabol xa.. Cor commander pa kya ng CAT yan.. kahit sa titser eh ang lakas nya…at dami babaeng angkandarapa sa paghahabol jan.. hehehe lalo mo kcing hinahabol lalong papalayo yan sau eh hahahaha 😀
  kaya wag mung pansinin at ikaw ang hahabulin nya hehehe ayan na mia gayahin mo sytle ko hehehe..
  ako kc hindi ako na mamansin ng mga lalaki… mga frenz ko lng ang kinakausap ko hehehe

 28. hehe..isang tao lang po ang pinansin ko! pero nawala pa! never po ako nghabol, kakahiya naman kasi di nman nila ako papansin! kaya e2 bahay at trabaho lang po ako.. kaya cno ang single jan, may available pa d2…wehhh!!
  wish me luck nalang sa lovelife ko…hehe

 29. babyjaceyrhae Says:

  hehehe ikaw tlaga mia hindi ka nman un eh.. iba un sbi ko lng gayahin mo ung style ko hahaha kc yan nman ang mga boys dba hehehe.. meron pa single mia gusto moH> hehehe wag nlng mas maganda tlaga pag ikaw ung pipili dba? gudluck ha sana mkita mo na ung ryt guy sa life mo… sbi n jaceyrhae..b4 mag end ung 2009 mia sbi ko sau mkita mo na xa tlaga.. 4 sure yan ha..

 30. naks! parang story pala to ni Grasya at ni Jay nung college sila… haha!

 31. babyjaceyrhae Says:

  hahahaha kaya nga eh sayang nga nahuli ako dto eh… hayyyyyyyy nku na mis ko tuloy ang high skul life ko… inlove na nman ako nito… hahahha

 32. ayan e di mas lalo kang nainlove kay jay? wow! suwerte talaga ni jay sa u! mwah!

 33. babyjaceyrhae Says:

  yeah lalo nga akun inlove eh hahahaha…lalo na dto na c jacerhae…ikaw sha inlove ka rin? hehehehe cnu kya ang maswerte lalaki sa mundong eto?

 34. […] Nakakalimot Ang Puso Passionate Encounter Forever In Your Eyes Noon, Ngayon at Kailanman Let Me Love You If Hurting Is Loving Kailan Ka Magiging Akin Bestfriend Untitled Novel Until […]

 35. hello miss sha…..tnx po sa mga ipinabasa mo na story their really nice…ganda po tlaga..

  eto po pwede ko rin po ba mbasa?…..ganda rin po kc tz nka2bitin 2lad nong ibang stories…U

 36. hello miss sha…..tnx po sa mga ipinabasa mo na story their really nice…ganda po tlaga..

  eto po pwede ko rin po ba mbasa?…..ganda rin po kc tz nka2bitin 2lad nong ibang stories…U

 37. ay,pasaway,mali ang nasulatan ng comment ko..sensya na po ate sharon,mali ung nilagay ko sa isang page..ehe,dito pla dapat ung sa may story nung bata sila

 38. sharon rose Says:

  hehehe… okay lang jen. no harm done. 🙂

 39. …from what you said, while writing this novel, you were somehow imagined to write a horror suspense romance – wow! this is one of its kind. anyways, there are supernatural romance naman di ba? (i havent read any). it’s possible ofcourse, only, if it would be crafted beatifully. pag 50-50 suspense/horror-romance, parang ang hirap isipin kung sino ang makakagusto. yung romance lovers ba, or suspense lovers, baka at the end, mabawasan ang market. we all know that romance (pure) got the biggest share.

  but! but! but!, a good writer (only a good writer) as you are can make a difference. a top elementary stud, hs salutatorian, dean’s lister, artist, what more? you got the right chemistry within you to landmark your own genre…if you will.

  i also had this thinking of mixing suspense/thriller-romance (actually im not sure it they are suspense/thriller. for me it’s the nearest class, but it’s more of weird plots). stories like; the heroine’s friend that helped her and the hero to be together is actually only a heroine’s imaginary friend. another is, the readers would assume that the heroine is having an affair with hero1 while being a boyfriend of hero2 -which is far from her character. the twist is that hero1 and hero 2 are actually one and same person. one in the past, one in the present. things like this. weird, indeed.

  for now, i want to concentrate on real romance. my plan? dissect your novels into pieces and put them under microscope. paano mo pinagkakabit-kabit ang bawat letra… ang bawat salita… ang bawat pangungusap… upang makabuo ng isang buhay na obra. haha. i just hope naambunan ako ng gapatak mong talento upang kahit paaano ay maunawaan ko. ofcourse, i should realize my limitation, or else baka sa mental ako pulutin…haha. first thing i need to do is makahagilap ng nobela mo sa bookstore.

  one of your strengths, like MC, is that your flashbacks. buhay na buhay.

  x’s: if you will conduct a workshop, im more than happy to be one of your students. haha. really.

  happy trip!

 40. sharon rose Says:

  naks! Parang chapter one lang yata ang nabasa mo dito at ang mga comments of course! hehe… I suggest you read If Hurting Is Loving kasi mas mahaba ang nakapost… ilang chapters na lang matatapos na siya… so its like you almost read the whole story.

  sometimes its more interesting if you mix romance with other genres. nagkakaroon ng spice. basta hindi nawawala ang romance, kahit haluan mo pa yan ng horror, suspense, fanstasy, like 50-50, mas nagkakaroon ng thrill ang isang pure na storyang romansa. yes, romance is character driven, but if the plot and and theme is extraordinary, what you will get is a masterpiece, isang kuwentong mahirap kalimutan ng iyong mga readers.

  so if your planning to mix it romance with other spice, dont hesitate to. but then, consult your publisher first. kung okay lang ba. kasi baka mauwi lang din sa wala ang pagod mo, that is kung ang goal mo is mapublish ang gawa mo.

  i think the technque that i can share with you and to other aspiring writers, think like you are writing a movie, not the movie script ha, but the whole movie na siya. make the characters move in a slow motion wherein you capture every movement, every emotion, every details into powerful words. the feelings should be strong and moving. the lines should be like that in a movie script, ung hindi siya patula or balagtasan style kundi iyong dayalog na magagamit mo sa totoong buhay. yung parang ikaw mismo ang nagsasalita. hindi dapat na ngsasalita o nag-uusap o nag-aaway lamang ang iyong mga karakter, dapat nakikita ng reader kung ano ang nangyayari habang nagkakaroon ng interaction. while you are writing, you should see your characters vividly, moving, walking, talking, everything, like in a movie. be very visual.

  i don’t really have an outline. maybe i have a very photographic memory, it really helps. i remember dati i can memorize a book with all the comma and the period kahit pa iyon ay history book kya matataas ang mga grades ko sa history and architecture. di sa pagmamalaki but those fields were my forte. but sad to say i lost my sharp memory when i undergone an operation. bigla akong nangapa sa dilim. i cannot remember some past events, people or place. hay, it was so frustrating. buti okay na ngayon. medyo nagbalik na ako sa normal… hehehe…

  haha… i’m too young to do a workshop. since wala nga akong formal training about diyan. wala akong maituturo lalo na pagdating sa teknikal na aspeto. balak ko pa ngang mag-attend mismo ng workshop so i can enhance my knowledge. nakakaflatter naman yan. thanks a lot!

  enjoy reading, always!

 41. hi Sha,

  thanks a lot. big tip… big help.

  y-you lost ur sharp memory? c-can’t remember some past events, people or place? hmm, what operation? hindi kaya ikaw si Liz sa ‘hindi nakakalimot ang puso’? hehe. sayang di ko pa alam kung ano nangyari kay Liz in the past. ofcourse tingin ko pareho sila ni Christian na nagka-amnesia. well, malalaman ko rin later…hehe (grrr…cn’t wait)

  thanks a lot for giving time reading and responding. I understand how busy you are. di biro ang mag-isip ng plots at magsulat ng novel…isama pa ang pag-eedit.

  will check ur book in bookstore on my work-free day. i need to learn kung paano mo hinuhulma ang mid and end part of ur novels. somehow parang nakukuha ko na kung paano mo sinisimulan ang mga ito (huh! hope so… i guess).

  will keep in touch w/ u from time to time – it’s a nice feeling i have. ur website is saved as one of my favorites.

  regards.

 42. sharon rose Says:

  hehe… hindi ako si iz. she lost her memory. samantalang ako ay makakalimutin. yun lang. malapit na siguro akong maging ulyanin.. hehe..

  if meron pa sana akong copy,i will send you one. dont worry pag pinadalhan ako ng compli copy ng until forever, i will send you one… okay?

  haha! cg goodluck dissecting my novels.. ahehe… scrutinize it piece by piece.. naks!

  its a very enjoying experience talking to you.

  tc and goodluck!

 43. w0w…firs time to read sound interesting a….d ko p nabasa lahat but diffidently tataposin ko…weeeeeeeeeee.mzta u dyn??

 44. hmmm pag uwi mo d2 sha puwedi dala k ng mga copy nyn??buy ko pero d masyadong mahal ha..hehehhe..tapos with autograph

 45. hi mARK! musta na? oks lang ako. im here in davao. ng-uli ko dira sa norala last two weeks. sa bambadabi ko nagaagi wala sa poblacion.dugay-dugay abi maghalin ang mga traysikol.sa bambad kay dali lang ang motor.

  probs gid ba kay wala na ako copy.kung may-ara ti maghatag ko e.

  cg ingat lagi!

 46. hi sha, nice talaga ang noon, ngayon at kailanman… nakakabitin talaga pero in fairness nakaka-inlove … mahilig din akong magbasa ng pb since noon pang single ako hanggang ngayon may hubby na ako… ewan nakakakilig kasi hahaha 🙂

  keep up the good work sha… i hope, marunong din akong manunulat tulad mo kasi nakaka inspired. ingat God bless!

 47. This post is just the tip of the iceberg. I think you made some good points in places but theres more.

 48. Great article, public reports and bloggers are definitely changing the landscape for news thats for sure.

 49. Hi, I have been visiting your website for some time, and wanted to ask you a question if I may. I’ve just set up my blog and looking for ways to advertise my blog in Google, as I’ve been getting some direct hits from Google and want to multiply it.I have been reading what this website says about site promotion and building links ht tp://webmasters-tools.info/i/linkbuilding.php I was just wondering if other website owners in the same genre as us have been using it, and if you would recommend it? I would sincerely appreciate your opinion, as I’m not sure whether to use it. Thanks 😀

 50. hello poh

 51. It is awesome to see this website is finally getting the attention that it deserves! Keep up the terrific work.

 52. jhemxterz Says:

  hi sharon, nabasa ko ang ginawa mong kwento and nung nabasa ko ang simula, aaminin ko nabagot ako, pero nung pinagpatuloy ko naging intersado akong magbasa at pinagpatulo ko hanggang sa natapos ko ito.. ^.^

  ang ganda ng kwento at may halo pang mananakot.ganda ng mix ng kwento.
  keep up the good work.

 53. i really like the story.. 🙂

 54. Ms. Sharon kaylan po ba pinublish tong book na to kasi nung tiningnan ko sa my national bookstore wala ako na makita. Pwede po ba sa inyo magorder na mga book nyo? I really like po kasi ung novel na gingagawa nyo. tnx

 55. hey pips! sorry for being MIA for sometime. been really busy. thanks a lot for the support guys. greatly appreciated!

 56. Hi Iban! this has been published i think 3 years ago pa. di na siya available ngayon. i have a new book available though. please check this out http://readersandwritershaven.blogspot.com/p/product-reviews.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: