One Wild Heart

All Rights Reserved: Timeless Bestsellers Inc.

Teaser:
In her quest for independence and freedom, Rein stumbled upon the man of her dreams….

Troy Altamirano was every woman’s desire. His towering height, lithe figure and sexy, haunting eyes were just some of the many reasons why he was but irresistible. No wonder she fell for him that easy.

But one night of wild and abandoned passion in his loving arms turned out to be her craziest mistake! And she vowed not to let herself fall prey to him again.

Excerpt:

Prologue

Troy found himself mesmerized as he gazed at her lovely face.  Her eyes closed as if she was asleep. She looked so innocent with her frail frame yet so sensual that his throat turned arid in seconds.

He was forced to swallow what seemed to be a lump in his throat. He can feel his body temperature itched a few degrees. His pulse beat faster than normal.

Rush of excitement crawled all over him. Suddenly, he felt like a seventeen year old boy who had just seen his first crush, who had just been with a girl for the very first time. The feeling was quite overwhelming.

Nothing mattered at the moment but the lovely woman inside his luxurious car who got his fancy at first sight.

He sighed. It was difficult for him to understand how this lovely China doll can excite his senses yet he was not complaining anyway. He actually loved the feeling!

Gumalaw ang kamay niya at mabining humaplos sa malambot na pisngi ng dalaga. His eyes roamed around her face as if memorizing every contour, every detail of her delicate beauty.

He was losing awareness of his actions. His body inclined so he can get closer to her, so he can better smell her sweet scent. He was dying to feel her soft body against his hardness.

His hand sensuously traced a delicate, invisible line from her soft cheek down to her smooth neck.

She moved.

He instantly withdrew as if he was caught dipping his hand in a jar of cookie. Kaagad na nakaramdam siya ng pagkapahiya when he realized that he was taking advantage of her vulnerability.

He slouched on his seat. Sunod-sunod ang ginawang pagbuntong-hininga habang pilit na kinakalma ang sarili. Napahawak siya sa manibela, ang balak ay paandarin ang makina ng sasakyan when he was tempted to glance at her.

Nakita niya ang dalagang pabiling-biling ang ulo sa headrest.

Was she uncomfortable?

Inabot niya ang remote control at dinagdagan ang lamig ng aircon.

When he thought he was able to hold his self-control, his eyes perked up as he saw her slowly unbuttoned her blouse and exposed her delectable chest in front of his stunned eyes.

Gustuhin man ng binatang ibaling sa ibang direksiyon ang paningin upang iwasan ang kaakit-akit na tanawin sa harapan niya ngunit hindi niya magawa.

Her creamy, smooth skin arrested his eyes. Her sweet cleavage was a sight to behold. He wanted to rip her black bra into pieces so he can totally free her luscious breasts. He wanted to touch and knead her soft peaks and kiss her pert nipples.

He was unprepared to feel such intense need to have her and fill his desires. He clearly wanted her.

His eyes basked at her exposed loveliness and enthralled his hormones once more, sending electrifying sensations into the core of his manhood. He went hard, long and thick. How he pulsated in great length with just mere second overwhelmed him.

He panted.

Pinipilit niyang labanan ang tuksong nakahain sa harapan niya. Pinipilit niyang hawakan ang katinuan but he knew he was slowly losing the battle as he felt himself growing and pulsating in great need.

But what the hell was this woman up to? Naghuhubad ba ito sa harapan niya? Darn, but she can tempt even a saint! And he aint one!

Whew! Troy blew some air. He felt as if he was in a hot seat right now. Well yes, literally, he was.

Easy Troy…

But he simply can’t take his eyes off her! Damn her!

Muli ay gumalaw ang dalaga, paharap sa kanya. Mas lalong nahantad ang kahubdan nito. And he totally lost his self-control.

He cursed as he cowered to his earthly desires. His hand held her jaw as his hot mouth claimed her lips in a ravenous kiss. He savored the sweetness of her soft lips. His tongue opened her teeth and when she did, he ravaged her sweetness and explored her mouth’s every recesses. His slick tongue mated with hers.

Rein… he murmured her name in between kisses. His kiss deepened even more. He was panting with intense need.

He knew he was throbbing bigtime.

His hands started to explore her body. He traced her every curve, pinched her soft skin. He felt as if her body was sculpted for his hands to explore… for his hands only. The thought of other guys touching her body made him feel murderous!

Kung hindi niya napigilan ang sarili kanina, baka sira na ang mukha ni Mark ngayon mula sa kanyang mga suntok. Kaagad na sumulak ang dugo niya ng makitang kasayaw si Rein ng ibang lalaki. He saw how Mark took advantage of her and touched her and he boiled in rebellion!

His possessiveness added more to his ever growing need of this woman. He wanted her really bad he would kill just to have her.

His hot mouth left her now swollen lips to graze her smooth neck. He was giving her tender kisses as his lips slowly moving down.

His hands were about to remove her blouse when she went still and moaned as if in pain.

He was distracted for a moment. Pagkatapos ay napamura ng mahimasmasan at marealize kung ano ang ginagawa niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig.

Morbid, but he was taking advantage of an unconscious, drunk woman!

He suddenly hated himself. Although he intensely desire her, wanted her like no other but the urge to protect her and take care of her were overwhelming too.

He groped for sanity.

He felt guilty. He should not have taken advantage of her!

Lasing si Rein at wala ito sa tamang katinuan. Ang isiping kamumuhian siya ng dalaga kapag nanumbalik ang huwisyo nito ang nagpatatag sa self-control niya. Ayaw niyang mangyari iyon.

Kung may mangyayari man sa pagitan nila ng dalaga, iyon ay dahil parehong ginusto nila at nasa tamang huwisyo ito.

He should show her the respect she deserved.

Nabitin sa ere ang kanyang kamay. Inilayo niya ang katawan sa dalaga at nahahapong napailing. Humugot siya ng malalim na hininga upang pakalmahin ang nag-iinit pa rin niyang damdamin.

Being with a hot chick who was gloriously half naked, inside a cold, luxurious car, can simply drag his self-control somewhere.

Man, get a good grip of yourself! 

 

Chapter 1 

The sound of the alarm clock meddled in her sleep like a roaring tiger. Rein took the pillow and covered her ears. She was still sleepy. Muli niyang ipinikit ang mga mata ngunit ng maalalang mahalaga ang gagawin niya ngayong araw, kaagad na napatayo siya sa kanyang queen-sized canopied bed.

Today was her first day of training at Excel Asia, a training center that educates and prepares upcoming call center agents to be fully equipped and qualified for the job. Isinet-up niya ang kanyang alarm clock na tumunog eksaktong alas kuwatro ng umaga. Hindi siya sanay na gumising ng maaga but she had to.  Kailangan na niyang maisakatuparan ang binabalak. Kailangan niyang makahanap ng trabaho ng sa ganuon ay maging independent na siya sa mga magulang.

Kaya kahit tinatamad pang bumangon, pinilit niya ang sarili.  Naglakad papunta sa kanyang bathroom. Ang aga pa ng mga oras na iyon at malamig ang kapaligiran. Lihim na nagpasalamat siya at merong water heater ang kanyang bathtub.

Binuksan niya ang gripo at pinagmasdan ang pagdaloy ng tubig sa tub hanggang sa napuno iyon. Katulad ng kanyang nakagawian, ini-adjust niya ang temperature ng tubig para maging lukewarm. Tapos ay ibinuhos ang liquid soap and used her fingers to stir the water. Bubbles started to form and filled the tub.

Tinanggal niya ang suot na roba at dahan-dahan inilubog ang sarili sa loob ng bathtub. Tahimik siyang napaungol ng maramdaman ang pagsipsip ng tubig sa kanyang balat. Kaagad na nakaramdam siya ng aliwalas. Ipinikit niya ang mga mata ng makaramdam ng antok subalit kaagad na napadilat at mabilis na nilinis ang katawan, nag-shampoo ng buhok at nagbanlaw.

Tinungo niya ang adjacent walk-in closet kung saan nakalagay ang kanyang wardrobe. She surveyed her clothes. Isang maong pants at puting blouse ang napili niyang isuot para sa araw na iyon. Nagbihis siya at pagkatapos ay humarap sa kanyang vanity dresser. Habang nag-aayos ng mukha, hindi niya mapigilang makaramdam ng kaligayahan at sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng trabaho. Sa loob ng limang taon, pagkatapos niyang mag-graduate sa college, wala na siyang ginawa kundi ang magpahinga, manatili sa kanilang mansion, o mamasyal kasama ng kanyang mga magulang.

Pagkatapos na mag-ayos ng sarili, kinuha niya ang kanyang LV bag, inilagay ang kanyang mga personal na gamit sa loob niyon, kikay kit at wallet. Pagkatapos ay tahimik na lumabas siya sa kanyang silid. Alas singko pasado pa lamang ng umaga ngunit kailangan niyang umalis ng maaga at ang plano niya ay magcommute. Hindi niya dadalhin ang kanyang sasakyan. Sasakay na lamang siya ng bus papuntang Buendia, tapos sasakay ng jeep papuntang Pasong Tamo Extension. Ilang beses siyang naligaw ng pumunta siya sa Excel Asia para sa kanyang interview. May dala pa nga siyang sasakyan noon. Alam niyang gugugol siya ng mahabang oras sa pagbiyahe para makarating sa Excel Asia. Alas otso ng umaga magsisimula ang kanilang training.

Hindi alam ng kanyang mga magulang ang appointment niya ngayong araw. Hindi suportado ng mga ito ang plano niyang magsarili. Ang gusto kasi ng mga magulang niya ay pamahalaan niya ang kanilang kumpanya ngunit tinanggihan niya iyon. At tiyak na magwawala ang mga ito kapag sinabi niyang gusto na niyang bumukod. She sighed softly.

She sneaked out of their mansion. Wala pang gising ng mga sandaling iyon even the maids. Kadalasan ay nagigising ang mga iyon alas-sais ng umaga. Mabilis siyang nakalabas ng kanilang mansion at naglakad palabas ng Ayala Alabang Village.

 

Naiinip na muling sinulyapan ni Rein ang suot na relo. Limang minuto na lang at mag-aala una na ng hapon.  Tiyak malelate na siya pabalik sa Excel Asia. Kailangang makasakay kaagad siya ng taxi ngunit pahirapan kung makakuha ng taxi lalo pa at peak hours ng mga oras na iyon. At tiyak, matatraffic siya pabalik sa Excel Asia.

Malapit na siyang magpanic. Baka pagagalitan siya ng kanilang trainer sa Language Proficiency Training niya. Kahit pa smiling face ang mestisuhin nilang trainer, may pagka-istrikto ang mukha nito.

Nasa Ayala siya at kumain ng pananghalian. Hindi niya inaasahan na ganitong traffic ang mararanasan niya.

Pinapaypay niya ang lahat ng taxi na makita niya ngunit palagi na lamang siyang nauunahan ng iba sa pagsakay. Kung puwede nga lamang na pumunta na siya sa gitna ng daan at doon na pumara ng taxi.

Nang may makita siyang taxi na papalapit sa kanya, kaagad na pinara niya iyon at nakipag-unahan na siya sa pagsakay.  Hindi puwedeng maunahan na naman siya ng iba. At ganuon na lamang ang relief niya ng makaupo sa loob ng taxi.

“Mamang Driver sa Pasong Tamo–“

“Sa Serendra tayo–“

“Hey!” Kaagad na nilingon niya ang nagsalita. Nagulat siya ng makitang hindi lamang pala siya ang sakay ng taxi! “Nauna ako sa yo!” Hindi puwedeng hindi siya ang makakasakay sa taxing iyon.

“No. I called the cab first.”

Rein was momentarily stunned when she looked straight into the man’s eyes. She was not prepared to be greeted by a pair of dark, sexy eyes. Lalong umurong ang dila niya ng masilayan ang kabuuan nito.

Gosh, but the man was sexily gorgeous beyond her wildest imaginings!

His pair of dark, sexy eyes were looking at her intensely. He had an upturned nose that matched his sensual lips and strong jawline. He had thin mustache which annoyed her a little bit but just a little anyway. Hindi niya kasi type ang mga lalaking may bigote.

The man looked rugged in his white tee na humahakab sa dibdib nito, torn jeans and sneakers. But he exuded a strong manly appeal in all angles. All in all, he was but perfection!

“Uhhmmm…” Bigla siyang sinilaban sa kinauupuan niya. She toyed with her hair unconciuosly, still starstruck.

Ngumiti ng pagkatamis-tamis ang lalaki and his sexy smile dazzled her. Pakiramdam niya’y si Brad Pitt ang kaharap niya at gusto niyang himatayin sa kilig!

“Teka, sino ba talaga sa inyo ang nauna?” Ang driver na nilingon ang dalawang pasahero.

“Me!”

“Me!”

Sabay na naman silang nagchorus ng lalaki.

“No, nauna ako sa iyo Mister,” she insisted. “At male-late na ako.”

“I would be late with my appointment as well Miss.” Balewalang turan ng guwapong lalaki.

Napapikit siya sa frustration. Hinding-hindi siya gi-give up, by hook or by crook! Ayaw niyang mapahiya sa trainer nila sa unang araw ng training niya.

“Mister driver, I’ll pay you double or even triple basta ako ang pasahero nyo. I can’t afford to be late.” Naiirita na siya sa guwapong lalaki. Nasaan ang pagiging gentleman nito?

My God, wala na nga talaga sigurong gentleman sa mga panahong ito!

“Kaya kong tapatan at higitan pa ang offer niya Pare. Importante ang lakad ko ngayon at hindi ako pwedeng malate.” Nginitian nito ang driver na tumango naman dito.

The nerve! Kaagad na tumaas ang alta presyon niya. Hinarap niya ang bastos na lalaki at wala siyang pakialam kung ito na ang pinakaguwapong nilalang na nakita niya. Ang pangit ng ugali nito at total turn off iyon sa kanya.

“Look, nauna ako sa iyo okay? Marami pa namang taxi diyan. Magpaka-gentleman ka naman. Babae ako, okay? Ladies first.” Pinilit niyang magpakahinahon.

“Pantay na ang karapatan ng mga babae at lalaki sa modernong panahon ngayon Miss. What happened to the feminist movement? Kung kaya mong magbayad, kaya ko rin.”

She greeted her teeth in distaste. Walang modo talaga ang lalaking ito! At nakangiti pa ito sa kanya ng nakakaloko! Nganing-ngani na siya na abutin ang mukha nito at burahin ang nakakaloko nitong ngiti!

Nananadya ba ang lalaking ito?

“Miss, si bossing actually ang nakita kong pumara sa akin. Sa kanya ako papunta kanina.”

Parang pinagsakluban ng langit sa narinig si Rein. Diyata’t nagkampihan pa ang dalawang cave men na ito!

Paano na siya? Late na siya!

Hopelessness suddenly engulfed her. The corners of her eyes moistened in distress. Gustong-gusto na niyang pumalahaw ng iyak at feeling niya ay pinagtulungan siya ng dalawang Cave Men! Wala talaga sa bokabularyo ng mga ito ang salitang ‘gentleman’!

Niyakap niya ang kanyang LV Bag. Wala siyang balak na bumaba ng taxi ipagtulakan man siya ng driver! Halos ay isang oras siyang nagbantay ng taxi tapos ngayong nakasakay na siya, bababa lang pala siya?

Hindi! Hindi maaari iyon!

Narinig niya ang buntong-hininga ng katabi ngunit hindi siya lumingon. Nasa labas ng bintana ang paningin niya at base sa nakikita niya, pahirapan pa rin ang pagsakay ng taxi.

“Sa Pasong Tamo Pare,” nagbigay ng instruksiyon ang lalaki sa driver ng taxi.

Awtomatikong nilingon niya ito.

“Saan ka sa Pasong Tamo?” Casual na tanong nito.

“Pasong Tamo Extension. Sa Excel Asia.” Hindi niya alam kung matutuwa o ano. Tumatakbo na ang taxi at nakahinga siya ng maluwag.

“Ihahatid na muna natin siya pagkatapos ay diretso tayo ng Serendra, Pare.” Muli nitong binalingan ang driver. Tumango naman ang driver bilang pagsang-ayon.

Muli niyang ibinaling ang paningin sa bintana ng taxi. Malapad ang ngiti niya. Natutuwa siya at makakarating na rin siya sa wakas sa pang-hapong schedule ng training nila. Naglunch break lang kasi sila kanina.

Buti naman at pinagbigyan din siya ng mokong!

Humalukipkip siya at hindi pinansin ang katabi.

HABANG abala sa pagtanaw sa labas ng taxi ang babae, pinag-aralan ni Troy ang kabuuan nito.

Kanina pa siya natutuwa habang pinagmamasdan ang kagandahan ng dalaga. She had a doll like beauty. Parang buhay na China doll. Her long, luscious lashes adorned her clear, chinky eyes. Cute ang matangos na ilong nito. And she has supple heart shaped lips.

Nakakahalina ang ganda ng babae and he was surely smitten. She had creamy, white skin, a perfect complement to her lovely face. Her long raven, black hair almost touch the base of her butt. He swallowed hard. But the woman has killer derriere!

Malamig naman ang aircon ng kotse ngunit pakiramdam ni Troy ay sinisilaban siya. Oh well, he was with a flawless and hot chick inside a taxi, what more can he expect with his raging libido?

He was a hot blooded male. Though ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito ka lakas na attraction sa isang babae.

And how he enjoyed teasing her awhile ago!

His mouth curved in an amused smile.

Tumikhim siya. Ngunit parang walang narinig ang babae. Patuloy ito sa pagmasid sa mga sasakyan sa bintana ng taxi. Muli siyang tumikhim. This time ay nilakasan niya.

Parang slow motion na nilingon siya ng katabi. He gave her a lethal smile.  Ngunit kaagad na ibinalik ng dalaga ang paningin sa bintana ng taxi as if mas maganda ang tanawin doon kesa sa kaguwapuhan niya.

Dagling napalis ang ngiti ni Troy.

His ego was deflated.

For the life of him, ito ang kauna-unahang babaeng nang-snob ng lethal smile niya!

“Hi!”

Hindi siya ang tipong madaling tumanggap ng pagkatalo. Lalo na mula sa isang babae lamang.

Gezzzz!!!! Stop staring at me like that! Matutunaw na siya anumang oras!

Kanina pa hindi mapakali sa kanyang kinauupuan si Rein. Hiniling niyang sana ay makarating kaagad sila sa pupuntahan ng sa ganuon ay makalabas na siya ng taxing iyon. Halos hindi na nga siya makahinga at natatakot siyang mapansin nito ang pagra-rattle niya.

Ayaw niyang makipag-usap siya dito at baka mautal lang siya.

Ngunit pagkalipas ng ilang segundo ay nilingon din niya ito.

“Hi!” Maging siya ay halos hindi narinig ang boses.

“I’m Troy,” pagpapakilala nito sa sarili. “What’s your name?”

Nanunuyo man ang lalamunan ay napilitan siyang sumagot. “Rein,” tipid na tipid na ganti niya.

“Nice meeting you Rein,” he smiled again, flashing a row of white teeth.

“Nice meeting you too,” she smiled faintly. Kahit papaano ay hindi na siya masyadong aburido sa lalaki at hinayaan nitong makasakay siya sa taxi. At siya pa ang unang ihahatid ng driver.

At least hindi ito ganap na isang cave man.

Inilahad ni Troy ang kamay upang makipagkamay. Napilitan siyang abutin iyon. His hand covered hers and she felt hundreds of currents ran through her veins. She withdrew her hand subalit hindi nito iyon pinakawalan.

Her heart violently leaped inside her chest. Kanina pa mabilis ang tibok ng puso niya at lalong nadagdagan iyon ngayon.

“A… ang… kamay ko Troy…” She managed to utter those words despite of her quivering lips.

His sexy smile widened.

Muli na naman siyang namalikmata!

Right at that moment she realized that the guy was a flirt!

Tumunog ang cellphone niya. Sa kanyang labis na pasasalamat. Hinugot niya ang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki na this time ay pinakawalan nito. Kaagad na binuksan niya ang bag upang tingnan ang cellphone niya.

Nagtext si Lovelle. Nakikibalita.

“May I have your number?”

Nag-angat siya ng mukha at tinapunan ito ng tingin. He was smiling at her again and she was fighting the urge to be bedazzled. My God, bakit ba nagkaroon ng napaka irresistible na ngiti ang lalaking ito?

Wala siyang balak na ibigay ang number niya dito kahit pa alam niyang kinikilig siya sa kaguwapuhan nito.

“Please?” He said in a smooth yet authoritative voice.

Lumipat sa bintana ng taxi ang paningin niya at lihim na natuwa ng makitang malapit na sila sa Excel Asia.

“You know, I’m a drummer. Gusto sana kitang imbitahin sa isa sa mga gig ng aming banda, Rein. I need to have your number.” His voice sounded so silky and so persuading.

“Oh, so you play drums, huh?” She was quite amazed.

“Yes,” confident na sagot nito.

“Mamang driver, diyan lang po sa building na iyan,” itinuro niya ang Building ng Excel Asia sa may di kalayuan. Sa wakas at nakarating na rin sila. Pakiramdam niya’y isandaang taon ang naging biyahe nila.

With that gorgeous, wretched guy inside a cab with her, what would she expect?

“So ano na ang phone number mo?” He took his blackberry from his pocket.

“Okay,” she conceded. Mukhang makulit ang mokong at baka sundan pa siya sa Excel Asia. Nakakahiya pag nagkataon. Inabot niya ang blackberry nito at tinype ang kanyang number. She hesitated. Balak niyang bigyang ito ng maling impormasyon. Ngunit animo ay may sariling buhay ang mga daliri niya at tamang numero niya ang naitype niya sa keypad.

Tumigil ang taxi. Kaagad na ibinalik niya ang phone ng lalaki at lumabas sa taxi. Animo hinahabol ng sampung kabayo na pumasok siya sa compound ng Excel Asia,  palayo sa presensiya ni Troy.

At ganun na lamang ang pasasalamat niya ng makapasok siya sa loob ng building. Diretso siya sa restroom at hinamig ang sarili. Nang mahimasmasan ay napatampal siya sa noo.

Nakalimutan nga pala niyang magbayad ng taxi!

Hinintay muna ni Troy na mawala sa paningin niya ang babae bago inutusan ang driver ng taxi na lisanin nila ang lugar na iyon. Isang matamis na ngiti ang nakapagkit sa mga labi niya. Muling binasa sa screen ng cellphone ang tinype na number ng dalaga.

Kaagad niyang sinave iyon.

Rein… The monosyllabic word tasted sweet in his tongue.

Troy murmured the name again and the feeling of exhilaration intensified. Oh well, she had a unique and cute name. So just like herself. She looked so sweet and pretty.

He released a soft sigh. Inilibot niya ang paningin sa paligid at tinandaan ang bawat detalye na nakikita ng mga mata niya.

Well, he won’t forget this place.

Akma niyang isisilid sa bulsa ang hawak na cellphone ng tumunog ang aparatu. Pagkatapos mabasa sa screen ng cp kung sino ang tumatawag, salubong ang mga kilay na sinagot niya ang nasa kabilang linya.

“What the hell have you done Brent?! Where’s my car?” His voice was hard and rough. Muntik na siyang nagpanic kanina ng matuklasang nawawala sa parking lot ang kanyang kotse. He was about to report it ng matanggap ang text ni Brent. Informing him that he used his car, without his permission of course!

“Easy big bro,” kampante ang boses ng nasa kabilang linya. “Sandali ko lang namang hihiramin ang sasakyan mo e. Blame Papa. Hindi niya ako binilhan ng bagong kotse.”

“Dahil binangga mo na naman ang bagong-bagong kotse mo.” Halos ay pasigaw na turan ni Troy. “At pati ako ay dinadamay mo sa kalokohan mo. You stole my car from the parking lot while I’m having lunch. At heto ako ngayon, late na sa aking appointment!”

“Hindi naman importante iyang appointment mo Big Bro eh. Magpapractice lang naman kayo ng banda mo. You can come anytime.” Tumawa pa ito ng nakakaloko. Ni hindi man lamang natinag sa galit na boses ni Troy.

“You asshole!” He shouted.

“Magkita na lang tayo mamaya sa bahay, okay. I’ll be ready to face your fury. Sorry but I have to borrow your car. Bye big bro.” Iyon lang at pinutol na nito ang tawag.

“Damn!” Napasuklay sa buhok si Troy. Naghahasik na naman ng lagim ang kanyang kapatid. At this time, siya ang nabiktima nito. Ngunit gusto niyang pasalamatan ang kapatid sa ginawa nito. Dahil doon nakilala at nakatagpo niya si Rein. Napailing na lamang si Troy sa mga pangyayari.

Muli nitong tinapunan ng pansin ang direksiyon kung saan nawala sa paningin niya si Rein kanina. At ang galit na nararamdaman niya para sa kapatid ay unti-unting humupa at the thought of her. Payapa ang kalooban niya habang nagbibiyahe sila papunta sa Serendra.


Advertisements

136 Responses to “One Wild Heart”

 1. Let Me Love You… this is what i love most on this page.

  You really got the talent gurl not to mention the guts. Well, too young to be a novelist but your really good in the craft. Nakaka-hook novels mo and the love scene in the lagoon is really one of a kind.

  I’m your fan already…haha. JUst continue striving, I know that you’ll soon earn the name that you’ve been working for.

 2. sharonrosecatalan Says:

  the first chapter of this book happened in real life… but the rest was fiction. Enjoy reading…

 3. LET ME LOVE YOU…………….hayyyyyyyyyyyyyyy.kaylan pa kaya sya bbalik uli at sabihing “let me love you?” for the second time …..wehehehehhh! thanks again sha…ur the BEST again….perfect!!! 200 percent!! hahaha!!!! CRAZY IN LOVE is the best!!!! guys bili kayo ha pag hindi lagot kayo sakin….!!! jokie

 4. one good thing about the story is nagmumukhang buhay ang mga bida. yung lalaki nakakainlove ang description. you’re still young but you already showed a good potential. just continue with what you are doing and you will improve further in the near future that you can make your craft near to perfection. goodluck to you.

 5. sharonrosecatalan Says:

  LOVE IS A WONDERFUL FEELING. ito ang palagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko na brokenhearted. but dont trust your heart easily to someone and let that foolish fool crush it. hindi kasalanan ang magmahal. anuman ang mangyari, always left something for yourself. maintain your dignity and let pride comes next. kung hindi kayo anuman ang gawin mo ay hindi magiging kayo. wag lang puso ang pairalin mo. use your brain and let destiny find a way. mailap man ang tunay na pag-ibig ngunit matatagpuan mo rin iyon sa dakong huli. sabi nga nila all is fair in love, ayt?

 6. wow…parang dali ang iba dyan, yeah! but 4me all love is not fair,whehehe!!

 7. sharonrosecatalan Says:

  dahil iba-iba ang pamantayan natin pagdating sa bagay na iyan Mia. Katulad din iyan ng relasyon mo sa Diyos. it will always be personal at ikaw lamang ang makakasukat kung gaano kalalim at katatag. there’s always no standards but the feeling always remains the same. its wonderful despite of the pain. pain is just there to add more meaning to it.

 8. sharonrosecatalan Says:

  kaya wag kang mawalan ng pag-asa. love is lovelier the second time around ika nga nila.

 9. i salute you my friend..ok sinabi mo eh, kaya go ako dyan..thank you anyway,ur the BEST!!! GOD LOVES YOU!!

 10. sharonrosecatalan Says:

  hi Mia! hows life? its been awhile when i heard something from you. wat happened dearie?

 11. hello sha sha, nagpapa miss lang po…hehe,anyways……..tnx, ur so thoughtful! if im not mistaken naipaliwang ko na sayo, thru emails…GOD LOVES YOU!!!

 12. sharonrosecatalan Says:

  nakakamiss kasi kakulitan mo Mia dear… hehehe… good you’re now back. and in good shape… haha! mas lalo ka sumeksi ah!

 13. hahahaha…sexy ka jan! yan ang napala mo..malas mo lang, nagkaroon ka ng kaibigan na MAKULIT! bleh bleh…ikaw ang sexy! GOD LOVES YOU sha sha…

 14. sharonrosecatalan Says:

  sexy ka naman talaga Mia ah. being sexy is not just being thin or anorexic. sexy defines how good you are as a person, right?

 15. let me love you… is indeed a well made novel. nahook ako ng husto. maganda po talaga. congrats! certified writer na po kau. goodluck and more power!

 16. sharonrosecatalan Says:

  tnx po. im glad you liked it. my mom liked this novel as well. 🙂

 17. sharonrosecatalan Says:

  eto na po ang full copy… sana mas lalo kayong mag-enjoy sa pagbabasa.. ciao!

 18. Hi shawe. im done reading i think magkasundo kami ng mom mo pareho naming gusto ang let me love you. hehe! thank you much. more blessings. pabasa naman ng crazy in love.

 19. sharonrosecatalan Says:

  okies.. no probs. ill post the full copy of crazy in love.

 20. wow sexy! sexy story, kcing sexy ng writer…i was mistakn, super ganda pala ng story na to..anywayz, hows arlene and cathy? d ki na nbasa comments nyo ah! cmon gugs guluhin natin tong website na to…hehehe, libre naman eh!

  GOD BLESS YOU..

 21. sharonrosecatalan Says:

  sexy daw… hehehehe… well the characters are sexy, of course. or else they will not be in the novel. haha! so ano na number one sa list mo Mia? Let Me Love You or Crazy In Love?

  hmmnn… mahirap pumili no?

 22. hmmmmmmmm…hehehe, sori pero gusto ko pa din crazy inlove!

 23. sharonrosecatalan Says:

  hahaha! you’re crazy din kasi eh. hehehe… but u have a good pick, honestly.

 24. hehehe! tumpak! i am crazy inlove with my………hmmmmm,guess who? hehe!

 25. sharonrosecatalan Says:

  crazy in love with me i guess????????? hahahaha………….

 26. hahahahaha…..you mae me laf out loud, really!!! loka ka din pala

 27. sharonrosecatalan Says:

  malay ko ba… baka totoo eh..hehehe…

 28. o cge na nga! para matapos na…guys i am crazy inlove with sha sha! imbitado kayo sa kasal namin…hmmmmmmmmm! kong panu mangyari yan ang problema!!! ayan………tingnan natin lalong gugulo buhay mo nyan…..hahahahahaha

 29. sharonrosecatalan Says:

  hehehe…. sa states pwede yan. sa pinas di pa. pro dapat may prenup hahaha!!!!

 30. sharonrosecatalan Says:

  marami ka pa naman kayamanan.

 31. hahahaha….tama na nga! ikaw pala ang crazy dyan eh!

 32. sharonjoel pala ha! patay ka…sumbong kita………..

 33. sharonrosecatalan Says:

  hahaha!!!!!!!!!!!!! ako ba yun?

 34. ikaw ikaw ikaw………hahahahaha

 35. sharonrosecatalan Says:

  oist.. private profile baya to.. quiet.. hehehe…

 36. hahahahahahaha!!!!!!!!!!! again hahahahaha…….sino talo sati ngayon? yan lang pala katapat mo eh..dont wori di ko pakikialaman yan! hahaha…buhay mo yan kasi!!! hahahaha, nsa akin pa rin ang huling halakhak…hahahaha!!!

 37. sharonrosecatalan Says:

  hmmnn…. baka mabilaukan ka sa sobrang tawa dear.. hehehe… sa akin pa rin ang huling “SMILE” hehehe….

 38. helloooooooooo…..

 39. sharonrosecatalan Says:

  basta smile lang po ako.. poised daw eh.. hehehe…

 40. okies….smmmmmmmmmilllllllle…..!!! guyz wer are you?

 41. sharonrosecatalan Says:

  andito po ako ngayon

 42. sha nid ko na matapos ang buong chapter na eto dis wek, hehehehe hindi na ako nakatulog nito sha ah.. binitin mo nman ako..
  hindi mo na kmi pinatulog n mia hehehe.. ng pupuyat c mia kc my gnagawa pra daw sau un.. sabi ko anu oras na 2 am na hindi pa daw tpos ayaw nyang patulog sbi ko samahan nlng kita hehehehe hangang na abot na kmi ng 5am gising pa kmi whehehehehe talaga nman lakas ka talag ky mia sha ah… sabi nya kng andito pa daw ako sabi ko huo gising pa ako sabi mo wait kita kahit ilang yrs hintayin kita luv kita eh.. hehehhehehe hanagng 6am na xa.. overtime without pay yan xa tlaga c mia oh ang lakas mo tlaga.. munting nanagan mawalan ng malay yan… eto tlga ang die hard fan mo sha..so read ko nlng etong novel mo kaya kailangan ko na sha matapos eto ha…kng hindi lagot ka sa akin.. hndi na kita luv…

 43. hahaha… ang laki pala ng utang ko kay Mia? nag-overtime without pay.. hehe.. cg lang magbabayad na lang ako ng utang. mwahaha!

 44. ayan na nman c mia nag antay na me sa wla.. sbi nya magkita kami maya wla rin.. ok lng hindi na nya ko sinabayan sha na mag puyat dto huhuhu iyak nlng ako..

  tpos ko na sha sa wakas nag calm ang isispan ko hahhaha.. thanks sha ah
  antok na nga me eh ok lng
  thanks regards me nlng sa fren mo

 45. hehe… baka busy din si Mia? ayan buti naman at nagkaroon ka na ng peace of mind… ako rin… 🙂

 46. bz nga yan c mia lagi eh.. wla na time tlaga dto hehehe pro nag bibigay ng time sa skin yan c mia hehehehe…nagpupuyat pa nga dahil skin eh noh mia? lakas ka lng ky sha eh… hhmmmmmmmmm

  cguro ngpapamis ka lng anu? oo na mia kna namin mia.. san kna? hindi mo ata kmi mis eh hehehehe salig ka lng ky luv ta ka

 47. sorry! si sha lang malakas sakin..bakit kbgan ba kita? hindi naman ah! hahaha! (ANG PIKON DI CUTE) binibigyan lang kasi kita space dito gracia..dati teretoryo ko to..este kay sha pa!!!

 48. ayan kna nman mia eh hahahaha.. kaya nga seldom nlng din ako dto kc ikaw ung boss dto eh.. wag ka mag alala wla ka kaagaw ky sha.. hahahaha:-D
  ikaw pa.. kaya na mis na kita dto eh.. bka bz ka lng tlaga mia??? cnu un?
  sayu nman lahat dto yan dba? kmi mga guest lng kmi hehehe.. luv u mia

 49. atin lahat to guys.. walang teritoryo dto.. kumbaga no borders.. hehehe… ikaw Mia palasunlog ka gid ha. buti na lang di iyakin yan si Grasya.. hehe…

 50. hahahha hindi nman ako iyakin sha kasi iniiwasan ko tlaga yan hehehehe
  kc pag naumpisahan ko yan wla na katapusan yan.. ilang oras yan non stop kung baga hehehe..
  lambing lang yan ni mia sha.. binibigay na nga skin eh ako pa yung ayaw… hehehehe

 51. hahahaha! naku hwag nyo namang seryusuhin ang buhay! mababaliw ako pag ganyan! nagbibiro lang po ako sha..lam ko naman para sa lahat ang blog na ‘to..kayo talaga! sayo naman gracia! ..kahit ibinibigay mo na c dear mo ayoko pa rin! kasi walang thrill, masarap talaga yong ianagaw lang..hahahhaha,challenging!! di ba masarap pag bawal? baka whole year babaha ang luha hanggang pilipinas, hahaha!!!

  biro lang po…!! love you guyz (peace)
  GOD BLESS!!!

 52. hmmnn…. joke lang din yan ni Grasya na bibigay niya mahal niya. luluha talaga yan… hehehe…

 53. hindi joke sa akin sha ah.. basta pra ky mia tlaga makita ko lng xa hapi hapi n ako..
  luluha din ako pro ok lng yan mkalimutan ko rin ata hahahaha. 😀

 54. ang bait talaga ni Grasy… Mia makonsensiya ka nga. ang bait ni grasya inaagawan mo pa….:)

 55. hello po…ang ganda naman po nito,..napublish na po ba ito?

 56. hahahaha bait daw ako hehehe supakin din minsan hehehe.. luv ko yan c mia eh kaya basta pra sa kanya sha bigay ko na.. wla ng urungan tlaga hehehehe 😀

 57. naku ay ideny pa ah. bala na alabuton ah basta buotan pirmi eh. talagsa lang man tupakon. hehehe… musta na date nila mia and jay grace? natuloy na ba… hahaha… ayan mang-iintriga na naman ako… hehehe… 🙂

 58. hi Faye! waz up? nope.. di pa napapublish ang story na to. pakiabangan na lang ang release. salamat sa pagbisita… tc

 59. hay nku sha ung date nila jay at mia hindi na tuloy nku pina asa n mia c dear ko nag hintay pa nman.. hindi na daw ng reply.. bz daw c mia.. nahiya lng yan sha kc crush nga nya hahahaha… mia luv u

 60. hhahaha… pogi kasi si Jay mo kaya nagka-crush si Mia.. hahaha… o walang pikunan ha. kabalo ka nga buotan na si Mia ah. indi na siya gusto basi matempt siya agawon luvs mo pag nakita niya… hahaha!!!!

 61. hahaha kya gali mia ha nd ka mag pakita jan ah.. cge ok gets ko na ah..cge gulatin nlng kita mia jan…
  mia san kna mis kna nmin eh 🙂 sungud gd na sha

 62. bisitahin mo na lang grasya sa bahay nila para wala ng kawala… hehehe… nagpapabeauty pa yan siya para sa wedding nyo ni jay ah. bridesmaids kami di ba? hehe…

 63. babyjaceyrhae Says:

  hahahhaa ic nag prepare na pla c mia.. hehehe wag masyado mag madali bka hini matuloy mia ah… hehehhe prang nka lutang pa sa hangin eh.. hehehe hayaan mo pra sau.. i wil do my best hehehe bka hindi ako maka uwi ha.. lagot ka skin… hehhe joke lng love kita eh

 64. oo ah. kaya nga super diet na yan eh. para sexy siya sa gown niya. di ba mia?

 65. babyjaceyrhae Says:

  ahuh nag papa sexy pla c mia ah.. nku mia wag na bka ikaw pa ang mapagkamalan na bride kysa sa akin hehehe.. mwah luv u mia.. mia halong ka ha mwah

 66. siyempre sexy siya para siya ang makasalo ng bouquet eh di siya ang susunod na ikakasal. 🙂

 67. […] Nakakalimot Ang Puso Passionate Encounter Forever In Your Eyes Noon, Ngayon at Kailanman Let Me Love You If Hurting Is Loving Kailan Ka Magiging Akin Bestfriend Untitled Novel Until Forever New Novel […]

 68. hhmmm, buntis ata sa rein. such a good story.thanks

 69. Hi ate Sharon…Pwede po ba pakipost dito ung buong story?bitin po kasi eh…godbless…

 70. hi honey! salamat at nag-enjoy k sa pagbabasa…

  hi jen! email ko na lng sau ha. wats ur email ad? tnx~

 71. hello po good evenign ate pwede din po ba ako hingi ng copy?tnx

 72. sharon rose Says:

  hehe… no probs hon. u can read this too…

 73. faye_umali18@yahoo.com po…thank you po talaga..ang bait niyo…
  tagal ko na pu gusto mabasa ito..ang ganda po kasi eh…thank you po talaga,,,godbless..

 74. sharon rose Says:

  hi jen! did u receive my email?

 75. ate sharon,hindi ko po nareceive eh…sayang namn po..
  ate pwede po ba paulit?ehehhe..pasensya na po kung nakukulitan kau sa akin ha…gusto ko po talaga itong mabsa eh…thank you po

 76. sharon rose Says:

  ganun ba… okies cg isend ko uli.

  sana mareciv mo na… hehe…

  tc

 77. hi guys musta na kau? hehehehe soriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ngaun lng
  ngaun lng me nka labas sa lungga ko hahahahaha musta na kau lahat jan? mis u ol

 78. sharon rose Says:

  hi bossiiiiinnnnggggg!!!!!!!!

  haha! ang saya ko andito ka na…. hehehe… 🙂

  ok lang yan. i know u miss us though u cant login. basta do good in ur job. ikaw pa. hehehe… pag marami ka na pera just dnt forget to share it to us… haha!

  miss u!

 79. ate sharon,thank you po talaga….nareceive ko na…ang ganda ng ending…ingat po and godbless..

 80. sharon rose Says:

  hi jen! okay… salamat at nagustuhan mo… hehehe… at di ka na rin bitin… 🙂

 81. hi!! i really love reading pocketbooks especially that of MSV and I already have dozens of it in my room. And i must say, I have a copy of your books and it was great! I love all your stories. But i can’t find in national bookstore this book of yours entitled let me love you, so i took the liberty of reading it here on your site. I would just like to ask if what’s posted here is the full copy of let me love you. i just thought its kind of bitin, so i was wondering. i really love to know how the story will end. thanks!!

 82. sharon rose Says:

  hi mel! a million thanks for the support. 🙂 nakakaexcite… hehehe… 🙂

  iyang nakapost dito is just a long teaser. di pa yan ang full story. though ilang chapters na lang at matatapos na siya. it wud be a happy ending of course! 🙂 wala pa akong ginawang tragic. baka kasi multuhin ako… haha…

  let me show u how the story will end… naks!

  ano pala email ad mo?

 83. woow!! super thank you!! excited na ako malaman yung ending. i went to national bookstore yesterday, syempre hindi ako lumabas without buying few pieces of MSV. super addict na nman ako sa pagbababsa lalo na it’s vacation. anyway, super thank you ulit!! here is my email ad by the way blossoms17_2003@yahoo.com

 84. hello! I already got your email and done reading the story. thank you so much. As always, i was impressed. You are really great!! Looking forward to read more of your works. More power to you!! God bless!

 85. sharon rose Says:

  hi mel! thanks a lot! hope i can write more novels para mas marami kayong mababasa… 🙂

 86. hi…good day!
  im mhelai from dubai, im fun of reading novels, im browsing d net until i discover ur site, i really love ur story & im njoying reading it, kaya lng parang bitin kc hndi full story un nka post, hehehehehe, tapos na ba un story? pwedi mka hingi ng copy. tnx.

 87. sharon rose Says:

  hi mhelai!
  hows dubai? marami akong mga classmates diyan ngayon. ako lang yata ang naiwan sa Pinas. hehehe…

  This story was currently on hold as nakaline-up na siya na ipublish. Sori talaga. Pagagalitan ako ng publisher ko nito… huhu…

  hope you understand. 🙂

  tc!

 88. hi….
  thnx sa reply, its ok, hw about the passionate encounter story?
  gnun ba, wla ka ba plan pumunta d2, to visit ur friends? hehehehe marami talaga mga kababayan natin d2, it seems parang nasa pinas lng dn, kc khit san ka pumunta mkkakita ka tlaga ng pinoy. npakainit na d2 sa dubai, sobra!

 89. sharon rose Says:

  hmmnn… i hav a friend there in dubai na meron ding copy ng books ko. try ko daw icontact kung malapit lang kayo e bka pwede ka makahiram. para u can read the published book na talaga. try ko muna ha… xenxa na pag bitin… eehehe.. dont worry mababasa mo rin yan.

  cg mhelai… tc!

 90. christine Says:

  hai ate sha bago pa lng po ako dito..pwede po ba humingi ng full copy nito??ito email ad qoe..christine_canada2000@yahoo.com ang ganda kasi ng story eh..ang galing mo!!saludo ako sayo..

 91. im still editing this story… di pa tapos… so i can’t share yet..

 92. kung napansin mo nabago ang napost na teaser… i’ll try to finish as possble but for now im always exhausted coming out from wok.. hay…

 93. hi christine… di muna ako makareply ng mahaba-haba kasi antok na antok na ako… hehehe…

  thnks for coming here… for the meantime you can check out whats posted…

  tc!

 94. christine Says:

  ahh..cge po..

  thanks din po..

 95. okies…

  cg tc!

 96. hello sha,
  jz dropping by, ngyn lng ulit aku nka visit sa site mo,
  got so bz lang sa work lately,
  ng bbgay ka ba ng copy ng mga story mo?

  God Bless!

 97. sharon rose Says:

  hi mhelai! buti naman at nakapasyal ka… goodluck in your job. i understand. ako man ay busy din sa trabaho.

  i always do give kapag meron akong copy. i’ll send one kapag na print na ang until forever.

  tc!

 98. hi….
  tnx sha,
  ill wait nlng.
  GOD BLESS!

 99. sharon rose Says:

  okeis… no probs… lets just be patient. ako nga ay excited na rin..

 100. huh! another obra.
  pang-next gneration ng kabataan na ito, or usual spoiled brats. not so liberal. maybe in grey area between liberal and contemporary. haha. galeng! galeng!
  totoo sabi nila, lakas ng hook ng writings mo.
  you made the words do their acts. tell me im insane. pakitingin ko sa mga letra sa monitor ay humihinga… gumagalaw tulad ng mga bulateng nakahanay at nakapila… nangagsasayaw at naka-suot ng iba’t ibang kulay like raibow. and these little bulates have psychic powers talking to me… hypnotizing me… commanding me… arose me… insult me… huh! your really powerful!

 101. sharon rose Says:

  naks! I never thought na nakakabaliw ang mga novels ko.. haha! Baka naghahallucinate ka na kasi nalpasan ka ng gutom.. hehe… joke!

  it really made me happy thinking that somebody appreciated my novels. i always want to hear and read criticisms about my novels so i can further improve it. sa mga critisismo kasi tayo natututo.

  im happy to make you feel like that… haha! wag lng pasobra ha kasi baka sa mental ang bagsak natin… haha!

  thanks again. godbless!

 102. Jennifer Says:

  Hi ate Sharon!!! im your fan!! grabe halos lahat ng pocketbook ko ay gawa mo…ate puwedeng mag request, puwede paki send mo yong complete na story ng hindi nakakalomot ang puso at passionate encounter sa akin..thanks..love yah!!! and godbless

 103. Hi Jen! Thanks for reading my novels. sori po but la na po ako copy ng mga old books. i lost the soft copies as well. my computer crashed and naka junk na siya ngayon kaya ala na po. may mga bago naman eh. you may watch out for the new novels.

  tc!

 104. oie, nkakabitin tlga… pwede ba hingi na lng me ng copy na story nito??

  love it kasi eh..

 105. ang ganda nmn ng story nito! sayang po bitin lang sana po buo!!!! ang ganda kase ng story eh!

 106. nasaan na po yun chapter 8,9,10….sayang ang ganda pa naman wala nga lang po yun ending….

 107. hello po.! im new to this site. mgnda poh yung story nito. nkakabitin namn oi.. hehehe.. anyways, can i ask for a copy of this..?? just send it to my email nlng poh.. thats if its ok with po…

  thank you and god bless.

 108. hi ate sharon… pede po mka hingi ng full chapter ng old version nito? mas maganda po kasi yun eh.. hehehehe.. thnx.. just reply to my email nlng kng pede po ha. maraming salamt po. more powers to u.. HAPPY NEW YEAR nah din!

 109. elow ate d q pah naba2sa 2 sana meron pah sah books store..!!!
  naka2inluv sah umpisa..hahaha

 110. napublish na po ba ito?

 111. I like your blog post, keep on writing this great material! I’ll make sure to follow up on your blog in the future.

 112. Hi Sha, pwede ba akong makahingi ng full copy neto?,,… hehehe. nahilo na ako sa kakahanap po ng mga books nyo pero ala na akong makita sa market.. or kung meron kapa pong copy can i buy it po? pls. response. thank u.

 113. You certainly deserve a round of applause for your post and more specifically, your blog in general. Very high quality material

 114. You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

 115. how can we get copy of your stories? tnx

 116. hi! ate Sha! musta na? ahm…kasi… tagal ko na hinahanap at hinihintay tong novel na ito sa mga bookstores dito sa City namin (Tuguagarao) pero hanggang ngayun eh hndi pa ako nakakuha ng kopya… kailan po ba to narelease? ahm pwede po bang humingi ng kopya nito? tnx po… morepower!

 117. hi! ate Sha! musta na? ahm…kasi… tagal ko na hinahanap at hinihintay tong novel na ito sa mga bookstores dito sa City namin (Tuguagarao) pero hanggang ngayun eh hndi pa ako nakakuha ng kopya… kailan po ba to narelease?

  tnx po… morepower!

 118. hi ulit ate Sha! nabasa ko po kasi yung ibang comments ng admirers nyo po dito… padagdag din po ako kung pede… pahingi po ng kopya ng buong story o kaya po yung summary lang nya.. tnx po.. Godbless!!!

 119. lielani Says:

  hi miss sha,

  ang gaganda po ng novel nyo sa my special valentine, nabsa q na po yung until forever nyo sa LM nkakaiyak po story. Naiinip po aq sa BURN FOR LOVE sana po ma-release na. Ang ganda po ng chapter one ng Let me love You ask q lang po if na publish na to kc prang matgal na po eto…

  Bka po pwd namn humingi ng copy kahit soft lang pls… ganda po kc… pls po

 120. sharon rose Says:

  Hi to everyone!

  Salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga nobela. o eto tinagalog ko na para maiba naman.. hehehe…

  due to insistent public demand.. haha! Napilitan na rin po akong mag-update. 🙂 sori guys ha nabusy ang lola nyo eh.

  i added a few chapters. enjoy reading!

  luv u all!

  mwah!

 121. more plssssssss…. cge na po plssssssssss… thanks

 122. hello sharon.. na published na ba itong let me love you? maraming salamat

 123. helo po!! ang ganda po nitong let me love you.. narelease n po ba to? LM po ba xa o special valentines? thanks po!!! more power!! gudluck!!

 124. kristine Joyce punla Says:

  hi miss sha! wla na po bang avail. na re prints ang mga novel mo? pa bili naman, oh pls pls pls..talagang subrang nabitin kac ako and subrang nagus2han ko talaga promise ang mga novels mo..ginagawa ko kacng collectables items ang mga PB ng LM pati narin PB mo..lahat ng author ng LM subrang galing..

 125. Miss Sharon gusto ko lang po malaman kung san ko po mababasa yong continuation ng “let me love you” kasi po sobrang ganda po ng story nila rein at troy nabitin po kasi ako.Mahilig po talaga ako magbasa ng pocketbook specially My Special Valentine na pocketbook madami po akong collection.

 126. Thank You For This Blog, was added to my bookmarks.

 127. You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

 128. hi…ang ganda naman ng story/

 129. hi…ang ganda naman ng story/pano po ba mabasa ng buo ang stroy ng in your eyes

 130. sabine2011 Says:

  hi, is this already published??? sana you can add another chapter of the story, super bitin. Daghang salamat.

 131. Hi Ms. Sharon, i happened to accidentally browse through this page and really liked this story. Published na po ba to? where can i buy it or read the full story? Thanks and more power!

 132. hi ms. sharon, how can i read the full story? is this published already? hope you can reply..thanks

 133. hi ms. sharon were can i buy the book aside po sa national. im from pampanga po baka pwedeng pakiemail na lang po yung buong story saken? email add ko po neldatuazon@yahoo.com thanks po

 134. Chloe Matin-ao-Magallona Says:

  Im so loving your novels…I just read one of your novel “Until Forever”. I used to write too, but I never had the courage to have it read by anyone, hahaha… I’m a huge fan of yours… I’m going to get more of your novels whenever i have the time to shop at the bookstore… I admire your talent so much.. When God showered His blessings, you’ve catched almost everything, hehehe… I see you as close to perfection. You’re so beautiful and talented and humble and I guess inspiring as well.. God bless you more and your coming endeavor c”,)

 135. Hi Chloe! very sorry for the late reply. i added you in facebook. ang ganda at sexy mo pala! hehe… thanks a lot!

 136. nyc..:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: