Prologue – My Life’s Journey as a Romance Writer!

Posted in architect, architectural design, author, love story with tags , , , , , , , , , on January 12, 2012 by Sharon Rose

welcome2.gif

A haven that i can be truly proud of; a product of my passion and dedication to writing, this is the cyberspace that you would like to be. Sucker of romance novels? Lurk here! Read interesting novels/excerpts and fall in love like you’ve never been before. Heroes are larger than life and every woman’s utmost desire. No one can say no to them, haha! Heroines are sassy and spicy and will surely  jet set your day for brewing romance.

Spill everything here. Comments/criticisms, share it to us. Everybody’s opinion matters.

Join me as i continue trolling on a roller coaster journey, all for the sake of writing!

Welcome! Welcome! Welcome!

Advertisements

Heyah!

Posted in Uncategorized on January 10, 2012 by Sharon Rose

I’m so sorry for replying very late to all of you guys! I’ve been so very busy juggling almost everything! Ako yata yung perfect example ng “Ang babaeng Walang Pahinga!” Hehe!

I have added Timeless Bestsellers Inc. on my list of Publishers and I hope guys you would also check out my upcoming novels sa publishing house na ito. Its kinda new but I tell you, this new pub. house will surely tickle your romantic streaks and you will crave for more and more novels to read! Like Timeless Bestsellers Inc on facebook at http://www.facebook.com/pages/Timeless-Bestsellers-Inc/132452626858759?sk=app_197602066931325.

Please add me on facebook! Online ako palagi dun kc ginagamit ko din siya sa work. Add me up SHARON ROSE CATALAN – http://www.facebook.com/profile.php?id=518094852.

Thank you so much guys for staying with me since I started writing for MSV. I really appreciate everyone and see you in TBI. And please watch out for my upcoming novel with Love Match.

Cee Yah!!!

Merry XMAS and Happy New Year sa lahat!!!!

New Novel to Watch Out for Under Timeless Bestsellers Inc.

Posted in Uncategorized on January 8, 2012 by Sharon Rose

All Rights Reserved

PROLOGUE

“Okay, let’s start the meeting ladies and gentlemen,” inilibot niya ang paningin sa mga taong nakaupo sa conference table ng may mapansin siya. Kulang ng tatlo ang Board of Directors ng GOC. “Where are Mr. Avida, delos Santos and Corona?”

“Don’t you know it yet, Ms. Elizalde?” Si Mrs. Socorro, isa sa Senior Board Members.

Nangunot ang noo niya. “Please tell me about it Mrs. Socorro.” Pormal na turan niya.

“Mr. Avida, along with Mr. delos Santos and Corona sold their shares just yesterday.” Sagot nito.

She was alarmed. Katumbas sa thirty percent and shares ng tatlo. Kung sinuman ang nakabili ng shares ng mga ito ay pumapangalawa na sa kanya. She owned forty-five percent of GOC and she was the major stockholder.

“Who bought their shares?” Bakit hindi ipinaalam sa kanya ang pangyayaring ito? Ang matalas na pang-amoy niya ay nakalanghap ng hindi maganda.

Noon bumukas ang pintuan ng conference room at pumasok ang isang matangkad na lalaki. He was looking so sleek and powerful in his three piece suit.

Colors departed her beautiful face. She wasn’t expecting the face of the devil to appear in her own conference room! She just wished he was but a product of her wild imagination.

But when he smiled dangerously, she knew he was real. His lips spoke a silent threat she never missed.

“Its payback time.”

Her flesh trembled. She looked at the devil’s goddamned face. Spite him! Well, she won’t turn her face at his challenge. He won’t dare. She was ready.

But when her sight riveted at his powerful lips, the very same lips that kissed her for like eternity, and she suddenly want to melt like an ice cream, she knew she was in trouble – big, big trouble.

Oh no, but she needed to put on her shield and the devil was around.

She closed her eyes as she saw her own self moaning and ranting unrecognizable sounds as his skillful lips introduced her to Nirvana.

Oh God, she wanted to die that very minute.

 

CHAPTER 1

Mula sa floor to ceiling glass windows ng kanyang pent house unit sa isa sa pinakamataas na building sa buong Metro Manila, tinanaw ni Diadem ang makukulay na ilaw ng siyudad sa gabi.

Metro Manila’s dazzling skyline filled her restless eyes for minutes. Nilagok niya ang hawak na kopita ng alak ng makaramdam ng pagkabagot.

Sa mataas na kinalalagyan niya ay damang-dama niya ang lakas ng kanyang kapangyarihan. The pent house unit of her own building served as her second abode. It was a modern and luxuriously spacious pad for a woman who was always on the go and a pride of a shrewd businessman who had amassed massive wealth since her parents’ death ten years ago.

She felt her heart squirmed in sadness as memories of her dying mother filled her mind.

Halos magmakaawa siya noon sa ina na huwag siyang iiwan at wala siyang makakasama sa buhay ngunit hindi siya nito pinagbigyan. Her mother was too consumed of her lament over her father’s death. Her muscles tensed. Ang ama niyang namatay sa isang aksidente habang kasama ang ibang babae as they tried to run away.

Awang-awa siya sa kanyang ina na iniwan na nga ng asawa para sa ibang babae ngunit minahal pa rin ng todong-todo ang ama niya. Surely, her father did not deserve her mother’s unconditional love.

Cecilia Elizalde loved her husband so much that when he died, she lost the zest to continue living with the mortals and had always wanted to follow Roberto Elizalde from wherever realm he was with after his death. Cecilia suffered from great depression and anorexia until she contracted a deadly disease na naging dahilan ng pagkamatay nito.

She hated her father the moment she discovered about his illicit affair with another woman. And hated him more when her mother died. She was orphaned at the age of nineteen. Simula noon ay namuhay siya kasama ng mga yaya at tagataguyod.

She lived alone and lonely. If it was a consolation that her parents left her huge wealth to spend to whatever she wanted, her money did not do a thing to ease her pain and longing. But she had to continue living so she can protect her family’s legacy, the largest oil company in the country, lalo pa ng malaman niyang interesado ang mistress ng ama sa kayamanan nila.

Hinding-hindi siya papayag na magkaroon ng anumang parte sa kayamanan nila ang oportunistang kabit ng ama lalo pa at ang Global Oil Company ay minana pa ng ina mula sa mga ninuno nito. Kung tutuusin ay isa lamang na hamak na empleyado ang kanyang ama na nagustuhan ng ina at minahal ng todo-todo. Hindi naging CEO ng GOC si Roberto kung hindi dahil kay Cecilia. Her mother did not only give her father unconditional love but riches too. Pero hindi iyon pinahalagahan ni Roberto at nagawa pang ipagpalit ang ina niya sa ibang babae! Sa ibang babae na mas matanda pa ng ilang taon sa ina niya!

She was really surprised. Ang akala niya ay nahalina ng isang maganda at batam-batang babae ang ama niya. But Winona, though still beautiful despite of her age, was even older than her mother! Hindi niya lubos maisip kung bakit nagawa silang ipagpalit ng ama sa babaeng iyon!

Pagkatapos niyang magtapos sa college sa kursong Business Administration sa edad na beinte, kaagad na pinamahalaan niya ang pagpapatakbo sa GOC. Likas siyang matalino at katunayan ay nagtapos siyang Cum Laude sa Ateneo de Manila University.

Kung iniisip ni Winona na isa lamang siyang batang ulila, puwes patutunayan niya sa oportunistang iyon na may utak siya at hindi siya maloloko ninuman.

She pooled her own competent and loyal Human Resources, mula sa mga executives ng kumpanya, hanggang sa mga accountants at company lawyers.

She kicked Winona out of her way. Katunayan ay nagawa pa niya itong ipakulong. Ginamit niya ang pera niya upang pahirapan ang babae.

Two years after, nakalaya si Winona at magmula noon ay nawala itong parang bula. At ipinagpasalamat niya iyon at natahimik ang buhay niya.

She continued to work hard and propelled GOC to more success and skyrocketing profits. And with her surprising shrewdness in business, an unusual skill for a woman, she was able to double the company’s worth into a whooping three hundred fifty million dollars.

She was regarded as one of the most powerful woman in the Philippines and the most eligible bachelorette in town.

Well, yes, she was still single. Ilang buwan na lang at magse-celebrate na siya ng kanyang ika-30th Birthday.

And since malapit na siyang mawala sa kalendaryo, may mga plano na rin siya para sa sarili.

Isa na roon ang pagkakaroon niya ng pamilya at tagapagmana. She was not getting any younger and she knew she needed to find someone she can marry and be her companion and business partner.

Yes, she was looking for someone who can match her wealth or even surpass her worth, so that their union would produce a more stable and promising business venture.

She believed that marriage is like signing a big business enterprise and profiting a lot from it. She didn’t believe in marriage for love. Naalibadbaran siya sa isiping iyon. Her parents’ tragedy taught her a lesson she won’t ever forget. At hinding-hindi niya tutularan ang ina. Hindi niya gustong danasin ang dinanas nito.

She will never marry for love. Ang kailangan niya ay isang mayaman at makapangyarihang lalaki na maging responsableng ama ng kanyang mga anak at maging katuwang niya upang mapalago pa ang kanilang mga kayamanan.

She wanted a stable and no drama but strongly bonded family.

She already told her executive secretary to do a research about the most eligible bachelors in the country. Titingnan niya kung sino sa mga ito ang pupuwede niyang piliin na mapangasawa niya kung saka-sakali.

And she will get the comprehensive report tomorrow.

 

“Next!” Nayayamot na utos niya kay Roshelle, ang executive secretary niya. Naroroon sila sa loob ng state of the art na conference room ng GOC at kasalukuyang pinepresenta nito sa kanya ang report nito, the list of most eligible bachelors in the Philippines.

More or less ay may two hundred lists ito ng mga single na lalaking may kayamanang hindi bababa ng 100 Million pesos.

My Ass! 100 Million pesos?! Eh halos ni hindi man lang iyon nakakalahati sa bilyones na halaga niya!

She told Roshelle to cut her list into bachelors with at least 1 Billion pesos worth of fortune. She came up with at least fifty of them. Subalit karamihan sa mga iyon ay halos matatanda na. Gusto na tuloy niya itong patigilin ng makita niya ang picture na nagflash back sa projector.

The man was sporting a nice, friendly smile. Mukhang mabait. And he had striking good looks to match his fat bank accounts.

Rohan Tantuco. 35 yrs. Old. Real Estate Magnate. 10 Billion pesos. Self-made.

Hmmnn… Not bad!

Continue reading

New Year! New Novel!

Posted in Uncategorized on January 7, 2012 by Sharon Rose

Happy New Year to everyone! 2011 has been an exhilarating ride for me! But all in all, everything’s great! And I’m looking forward to a more fruitful and success-packed 2012!

And since its a new year, here’s a new novel for you! Enjoy!

My Sexy, First Romance
Prologue
Naya instantly gasped for air the moment his hungry lips left her now bee stung lips. He ravished her mouth for like eternity and sipped her sweetness until she was whimpering and craving for something more delighting. But only to moan softly as his lips nibbled her receptive flesh and shadowed wet kisses down her smooth neck.
Muli ay umikot ang mundo niya, nalasing ang diwa niya. She tried to grope for sanity but lost the battle as she found herself deeply sunk in a sea of sweet surrender. Thunderbolts shook her whole being as his hot mouth pleasured her tingy flesh.
She felt hot as if she contracted a flue. She whimpered as she felt something deep within her, such monstrous sensations, started to collect together and was now threatening to consume her body and soul.
Her back arched as his blazing mouth covered her pert nipple while his hand slipped between her thighs. She was hot and wet down there as his finger delved between her folds. Naya screamed in ecstasy as his mouth suckled her breasts alternately while his finger stroked her wonderfully, erotically.
Passion suddenly rose to fever pitch as she tried to reach for the unreachable, for that sweet tormenting rupture only he can initiate. Her hands grasped his thick mane of silky hair. She was looking for something to hold on to as she succumbed to a mind blowing orgasm. She felt her body trembled.
“Tristan!”
Naalimpungatan si Naya. Nananaginip na naman siya. She was breathing hardly as she tried to compose herself. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo.
Oh dear, but she was having wet dreams again!
Hell no! It wasn’t wet dreams but a nightmare! Yes, it was all but nightmares! She groaned hard in frustration.
Bumangon siya sa kama at pumasok sa loob ng banyo. Naghilamos siya ng mukha sa lavatory. Humugot ng towel at nagpunas ng mukha.
Pakiramdam niya ay nanghihina siya ng muli siyang nahiga sa kama. She stared blankly at the ceiling. Bakit dinadalaw na naman siya ng panaginip na iyon? Napapanaginipan niya ang tagpong iyon noon. Halos gabi-gabi. Ang akala niya ay tuluyan na niyang nailibing sa limot ang nakaraan nila ni Tristan. Mag-iisang taon na ring tahimik ang gabi niya. Until tonight.
Siguro ay kailangan na niyang bumalik sa pagyoyoga para muli siyang magkaroon ng peace of mind. Para tuluyan na niyang maibaon sa limot ang lalaking nanakit sa damdamin niya ng sobra-sobra apat na taon na ang nakalilipas.
Isang malalim na buntong-hininga ang pinakawalan niya. Bukas na bukas din ay mag-uumpisa na siyang magyoyoga uli.

Chapter 1
“ATEEEEEE!!!!!!!!”
Napabalikwas ng bangon si Naya. Mabilis pa sa alas kuwatrong napasugod siya sa banyo at may bitbit ng isang balde ng tubig paglabas niya. “Nasaan ang sunog?” Humihingal na tanong niya sa kapatid.
“Walang sunog ate,” natatawang turan ni Jenna. Tuwang-tuwa ito habang nakatingin sa kapatid.
Kaagad na uminit ang ulo niya. “Eh bakit daig mo pa ang bumbero kung makasigaw, ha?” Singhal niya. “Buong akala ko pa naman eh may sunog na. Ang aga-aga at nambabadtrip ka?” Pinandilatan niya ang kapatid. “Makakatikim ka na talaga sa akin sa susunod Jenna!”
Pinagtawanan lamang siya ng kapatid. “Eh kasi naman ate Naya kanina pa tumutunog iyang alarm mo e hindi ka man lang nagigising. Nakukulili na ang tenga namin ni Nanay. Kaya naman pala eh mukhang nananaginip ka na naman. Napanaginipan mo na naman ba ang pogi mong boss ate?” Pilya ang ngisi nito.
Inirapan niya ang kapatid at muling dumapa sa kama.
“Malamang kasi humahaba na naman iyang nguso mo habang natutulog ka. Kawawa naman ang unan mo at panay ang lingkis mo.” Malakas na tumawa si Jenna.
Asar na asaw siya. Ang ganda na ng panaginip niya, naudlot pa. Kahit kailan kontrabida talaga sa buhay niya ang nakababatang kapatid niya.
“Umalis ka na nga!” Asik niya dito. “Gusto ko pang matulog e.” Gusto niyang balikan ang naudlot na panaginip niya. Hindi pa siya nakasagot ng yes sa proposal ni Tristan.
“Ay naku ate, sige ikaw din. Kung di ka pa babangon, male-late ka na. Masasabon ka na naman ng Prince Charming mo.”
Binato niya ng unan si Jenna. Natatawa itong umilag at lumabas na ng silid niya. Bubulong-bulong na bumangon siya sa kama at pumasok sa banyo upang maligo. Hindi pa rin siya maka getover sa napakagandang panaginip niya.
Hay kelan naman kaya magkakatotoo ang ilusyon niya?

Kanina pa siya nakarating sa opisina ng boss niyang si Tristan Li, ang Vice-President ng UNLICOM, isang multimillion telecommunications company founded by his father, Eddie Li, the President. He was also an only son, and the sole heir to his parents’ huge wealth.
As usual, wala pa ito. Tinanghali na naman siguro ng gising, she thought. Mag-aalas diyes na ng umaga.
Abala siya sa pag-aayos sa mga papeles sa cabinet ng marinig na bumukas ang pintuan ng opisina. Nahigit niya ang hininga. Pagkatapos kalamayin ang damdamin ay nilingon niya si Tristan.
He looked haggard. He must have partied the whole night at mukha itong puyat. His long hair still wet. He was wearing a three piece suit, na kahit may eyebags pa ito, he looked dashing. Well, he always look dashing in her eyes.
“Good morning sir!” Inayos niya ang suot na salamin ng dumaan ito. She smelled his manly scent. His musk must be expensive. Hindi niya kailangang maging manghuhula sa bagay na iyon. Ano pa nga ba ang inaasahan niya sa isang mayaman na kagaya nito?
He remained silent. Tinanguan lamang siya nito at dumiretso sa mesa nito. Pasalampak na umupo sa swivel chair.
Hmp! Suplado!
“Hey, what’s that Naya?” He must have heard her murmurs.
“Oh, nothing sir. Let me just remind you that you have a meeting with Mr. Chua at 4 PM today.” Muli niyang inayos ang suot na salamin.

Tristan silently winced while looking at his secretary. He was annoyed by her mannerisms. She constantly fixes her spectacles in front of him and her looks, shame, but she looked so plain and boring. She looked like an old maid, a prim and proper old maid to be exact. And she’s a worst dresser too. She really has no fashion sense. He shook his head.
Hindi maimagine ni Tristan kung paano nito nakayanang titigan ang secretarya sa loob ng apat na taon. Oh well, he didn’t really look at her. Never did his eyes linger on her. He can’t bear see her looking so ugly and all. Kung sana naman ay kumuha ito ng magandang secretarya eh di sana maganda ang tanawing nakikita nito sa opisina.
But he knew she was an excellent employee. She was intelligent. He was impressed when he saw her academic records. A suma cum laude, how’s that? And she was as always dependable. Sa loob ng apat na taon, his office was in order, everything went out so smoothly. She has strong organizational skills and never gave him headaches. He can’t imagine his life without Naya. Well, he just have to put up with her looks and ignore her ugliness.
“I don’t feel like meeting up with him. I’m beat today. Can you cancel that?”
“I’m afraid you can’t sir. Mr. Chua is an asset to the company. And you have already rescheduled this appointment.” She said stiffly.
“Look, Naya, I’m not in the mood today, okay?” He babbled irritably. “Cancel that. Maghanap ka ng rason. Whatever you come up with, I don’t care.”

Biglang sumakit ang ulo ni Naya sa narinig. Mukhang pinapagawa na naman siya ng himala ng lalaking ito!
Ano namang dahilan ang sasabihin niya kay Mr. Chua? Na inaantok ang boss niya kaya hindi ito makakarating sa appointment nito?
“You are brilliant, right? Come on, you can do it.”
Oo nga at matalino siya pero hindi naman siya sinungaling no! Bad influence talaga itong boss niya at tinuturuan pa siya kung paano magsinungaling!
“But lying is bad sir,” she said formally.
“No more buts Naya okay? Do as I say.”
“Pero magagalit po ang Papa ninyo kapag nagkataon…”
Tumuwid sa pagkakaupo si Tristan. “And who is your boss? Si Papa o ako?” Medyo galit na ito.
“Siyempre kayo.” Kaagad na sagot niya.
“Good! Now go out and stay in your table. Do not disturb me. I’ll just catch some sleep.” At nirecline nito ang swivel chair at pumikit na.
Nangigigil na pumunta siya sa kanyang mesa. Kung hindi nga lang sayang at baka magasgasan ang guwapo nitong mukha at makinis na balat, binatukan na niya ito habang natutulog.
Mapapahamak na naman siya dahil dito. Siya kasi ang napapagalitan ng mag-asawang Eddie at Alejandra Li kapag pumapalpak sa trabaho si Tristan. Katwiran ng mga ito, siya ang sekretarya at trabaho niyang ayusin ang mga schedules ng lalaki and to make sure that he works efficiently.
Eh ano naman ang magagawa niya eh sekretarya lang siya? Hindi din naman kasi nakikinig sa kanya ang boss niya. Ang tigas ng ulo nito. At saka party people. Halos gabi-gabi ay may party. Kadalasan ay kasama nito sa lakwatsa ang girlfriend nitong si Lizbeth. Kung minsan naman ay mga barkada nito. Yun ay kung trip nitong mambabae.
Napailing siya. Hindi puwedeng macancel na naman ang appointment nito kay Mr. Chua. Mukhang aburido na last time ang negosyante, tiyak magagalit na ito ngayon. Dalawang beses na kasing nareschedule ang appointment na to.
“Think Naya… think!”
Anino pa lamang ng terror na si Alejandra ay natatakot na siya. Matapobre kasi ito. Sabagay, isa kasi itong socialite at may mataas na antas sa lipunan. Akala mo e reyna kung makaasta sa harapan ng mga empleyado nito.
She snapped when she came up with a brilliant idea. Bumaba siya sa ground floor kung saan merong Star bucks. Sampung palapag ng forty stories na Megaton Tower sa Ortigas ang okupado ng UNLICOM. Nasa 23rd floor ang opisina ng Vice President.
Bumili siya ng kape. Iyong pinakamatapang ang pinili niya, iyong siguradong nakakawala ng antok. Kailangang mawala ang antok ni Tristan para matuloy ang appointment nito.

Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Tristan ng makalanghap ng umuusok na kape. He saw his secretary, may hawak na tasa ng umuusok na kape. Napakunot noo ang binata.
“Dumaan si Lizbeth. Ipinabibigay ito.”
He closed his eyes, ang balak ay matulog uli. He was dead sleepy and the least he wanted was someone to interrupt his nap.
“Inumin nyo raw po habang mainit pa. Mukhang aburido kanina ng dumaan eh. Hindi ba kayo magkasama kagabi?”
“To hell with that woman!” He snapped, aggravated.
“I told her you are catching some sleep at tila nagalit. Mag-uusap daw kayo maNaya. At kapag hindi mo raw ininom ang binili niyang kape, maghuhuramentado daw siya, sir.”
“Darn! She’s really pissing me off!” Umupo ng tuwid si Trsitan. All he wanted was to get rid of his secretary so he go back to sleep. “Akina nga yan.” Inabot niya ang tasa ng kape.
His hand lightly brushed her fingers when he took the cup of coffee from her. Binalewala niya iyon kahit pa may kakatwa siyang naramdaman ng magdikit ang mga balat nila. Mabilis na ininom niya ang tasa ng kape. Wala na iyong laman ng ibinalik niya ang tasa sa sekretarya.
“Now go and please do not disturb me, okay?” He cocked his eyebrows, still irritated. He went home last night at four o’clock in the morning. Bachelor’s party ng isa niyang kakilala at inimbita siya, si Michael Sia.
He shook his head when he thought that Michael will soon have ropes on his neck held by a shopaholic, nagger wife. Michael must have gone nuts!
His happy days were already numbered so they partied wild last night, like true breeds of powerful bulls. Well, they were just scions of the wealthiest businessmen in the Philippines.
He dismissed his secretary.
“Yes sir!” Kaagad na tumalikod si Naya at umalis habang nangingiti. Walang kahirap-hirap na napainom nito ng kape ang bugnuting boss.
Cheers to her success!
Tingnan lang natin kung makakatulog ka pa sa lagay na iyan…she thought.

“Naya!” Dumadagundong ang boses ni Tristan.
“Yes, sir!” Kaagad na napasugod ito ng marinig ang sigaw niya.
“Give me those documents I needed to sign, and fast!” Aburidong-aburido siya at biglang nawala ang antok niya. He became impatient.
“Hindi na kayo inaantok, sir?” She asked.
“Obvious ba?” Angil niya.
“Okay, I’ll get those documents right away.” Tinungo nito ang divider at naghalungkat doon. Pagkatapos ay inilapag sa mesa niya ang folders ng mga dokumentong kailangan niyang pirmahan.
“And also, setup an appointment with Go Corporation. You heard about the last meeting?”
She nodded.
“Good! We need to talk to them about potential partnerships in some of our projects. Make a catchy proposal letter. I want this done within an hour.”
Napasinghap ang dalaga. Mukhang hindi nito nagustuhan ang time frame na sinabi niya ngunit wala siyang pakialam doon. Matagal na ang isang oras at nabubugnot siya.
“Got it?”
“Yes, sir!” Napilitan itong sumang-ayon.
“Good! Now go and do it!” He dismissed her.

“Hindi pa ba tapos iyan?”
Nag-angat ng paningin si Naya. Nasa harapan siya ng computer at kasalukuyang ginagawa ang proposal letter. She glanced at her wristwatch.
Forty-five minutes pa lamang ang nakalipas a.
“I’m almost done with it, sir. Just give me a couple of minutes.”
“Okay.” Bumalik ito sa desk nito.
Siya naman ay nagkandarapa sa pagtatype. Ang lakas tuloy ng pindot niya sa keyboard.
“Hey, are you mad or something?” Muli na naman itong sumulpot sa harapan niya.
“Of course not!” She was getting annoyed. He destroyed her train of thoughts. Technical letter pa naman tong ginagawa niya.
“So wag mong pagdiskitahan ang keyboard. Ibabawas ko yan sa suweldo mo kapag nasira iyan.”
“Hindi na po mauulit, sir,” aniya habang ingat na ingat sa pagtype. Nginitian niya ito, ngising aso.
Nang mawala ito ay nagpakawala siya ng malalim na buntong-hininga.
Hmp! Ang suplado talaga ng Tristan na to! Wala na yata itong ginawa kundi ang kunsumihin siya. Nakakainis!
Bubulong-bulong na ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Kaagad na nagprint siya ng kopya ng makatapos siya at ibinigay iyon kay Tristan.
“Here’s the proposal letter sir. Kindly check.”
Inabot nito ang papel at binasa ang ginawa niya. “Redo this. Its not catchy at all,” Naya-Naya ay turan nito. Ibinalik nito sa kanya ang proposal letter.
Binasa niya ang ginawa niya. Okay naman tong nagawa niya ah? Bakit pinapaulit nito?
“Make it more interesting, okay?”
Nagkibit siya ng mga balikat at muling bumalik sa table niya. Nilamukos niya ang copy na pinrint niya at tinapon iyon sa basurahan.
She started to write a proposal letter again. Pagkatapos ay muling nagprint at ipinabasa kay Tristan.
“Ano ba naman to Naya. This is a lousy proposal letter. Can’t you make it a little more interesting?”
“Okay,” wala siyang nagawa kundi ang baguhin ang nagawa niya. Muli siyang bumalik sa kanyang upuan at inabala ang sarili. Pressured na naman siya ngayong araw sa opisina dahil lamang sa isang simpleng proposal letter!
Nagkandahaba na ang nguso niya habang nakatutok sa computer niya. Panay ang buntong-hininga niya upang kontrolin ang namumuo ng inis sa kanyang dibdib.
“Eto na sir.” Pinilit niyang ngumiti sa kabila ng inis ng iabot niya kay Tristan ang pangatlong revision niya ng pinapagawa nitong proposal letter.
My God, tumino na sana ang utak ng boss niya at hindi na siya nito pauulitin pa. Nakakapagod at nakaka stress talaga ang klase ng trabaho niya.
She held her breath while he was scanning her work.
“My God, you still don’t get what I mean Naya!” Aburidong asik ng binata. “This is a crap!”
Lihim na napabuntong-hininga si Naya. Nauubos na talaga ang pasensiya niya ngayong araw!
“Do another proposal letter and make sure you get it correct this time. I’m getting tired reading your craps. Come on, you’re a Summa cum Laude, for Christ’s sake, make use of it!”
Grrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!
Gusto ng sumingasing ng ilong niya. At ininsulto pa siya ng unggoy na to!
“Yes sir!” Mataas na ang timbre ng boses niya. Hindi na niya kinuha ang ginawa niyang proposal letter mula dito at kaagad na bumalik sa puwesto niya.
She was already fuming in annoyance. Sa inis niya ay gusto na niyang makasakal ng tao.
Okay, take it easy Naya… Breathe in… Breathe out… Breathe in… Breathe out…
Kung bakit ba naman kasi nagkaroon siya ng boss na katulad ni Tristan! Stressful na napakademanding pa. Kung hindi nga lamang ito guwapo at kailangan niya ang trabaho upang matustusan ang mga gamot ng ina niya, hinding-hindi siya magtiis sa klase ng trabaho niya. She had a monster boss!
Four years ago, her mother was diagnosed to be diabetic. Naapektuhan ang maayos na pag function ng iba pang mga organs nito ng tumaas ang blood sugar ng ina. Buti na lamang at naagapan ang sakit nito. Ngunit kailangan nitong mag maintain sa pag-inom ng mga gamot at sumunod ng isang espesyal na diet para sa isang diabetic na tao para mapangalagaan ang kalusugan nito. Lifetime struggle na ang sakit ng ina niya.
Dahil sa kalagayan ng ina, kaagad siyang naghanap ng mapapasukan pagkagraduate niya ng College. Matagal na rin kasing naNayapa ang kanyang ama. Buti na lamang at may insurance ito at iyon ang bumuhay sa kanila ng ilang taon. Ang unang kumpanyang inaplayan niya ay ang UNLICOM kung saan ay kaagad siyang natanggap sa trabaho.
Well, she has amazing scholastic records, a Summa cum laude to be exact, to back her up. She impressed the HR and her interviewer with her fluent and witty answers to their interview questions.
Though she applied for a clerical position, itinalaga siyang executive secretary ng VP ng kumpanya. She was so happy with it. Well, until she came face to face with her annoying boss. Unang araw pa lamang niya bilang sekretarya nito ay kaagad na pinahirapan siya. Kung hindi lamang sa ina niya, limang araw pa lamang siya sa trabaho ay nagresign na siya.
Eventually, nakapag adjust din siya sa uri ng trabaho niya at sa ugali ng boss niya. She can’t imagine na tumagal siya ng apat na taon bilang sekretarya ni Tristan.
Nalaman niya mula sa records ng opisina na hindi nagtatagal ang mga sekretarya nito. Siya lamang ang kauna-unahang naging sekretarya nito na umabot ng apat na taon. Sa kabila ng hirap na dinanas niya sa trabaho, malaki pa rin ang ipinagpapasalamat niya at malaki ang suweldo niya bilang executive secretary ni Tristan.
She didn’t want to loose her job due to her mother’s ailing condition so she stretched her patience for miles so she can bear her annoying boss!
Titiisin niya ang anumang hirap para sa kanyang pinakamamahal na ina.
“Okay, this is it!” She sighed. Kaagad na ibinigay niya kay Tristan ang nagawa niyang proposal letter.
Oh no, do not reject it again! She exclaimed silently.
He scanned the paper. Salubong ang mga kilay na nilingon nito ang sekretarya. “This is still not right Naya. How can you—“
“Okay,” She stopped him in mid-sentence. “Ikaw na nga ang gumawa para wala ng problema.” Hindi na niya napigilan ang kanyang inis.
“Hey!” He was taken aback.
“Ikaw na nga gumawa niyan total nagmamarunong ka naman e!”
“Naya, this is an act of insubordination! I can fire you because of this.”
Nagkandahaba ang nguso niya.
Eh di gawin mo! Monster ka!
“And you are abusing your employee too! Irereklamo kita sa DOLE!” Hindi siya nagpasindak dito. “Tama naman yung mga proposal letter na ginawa ko a. Bakit sinasabi mong mali?”
“They’re wrong!” He hissed.
“Then make the right one! So I can see what’s wrong with them!” Namaywang na siya. “Prove it!”
“Alam mo namang hindi ako marunong niyan,” he shouted back. “Trabaho mo iyan Naya. You are paid to do those things.”
“Hindi ka naman pala marunong eh bakit ka nagmamarunong?”
Natameme ito.
Inagaw niya ang hawak nito. “Akina nga iyan at ilalagay ko sa sobre para maibigay ko na sa messenger natin.” Pagkatapos ay tumalikod na siya.
Wala naman palang alam. Kala mo kung sinong genius makapanlait ng gawa niya ha.
Bubulong-bulong na bumalik siya sa mesa niya.

Si Tristan ay malapad ang ngisi habang sinusundan ng tingin ang napikong si Naya. He was enjoying his little stint. He liked annoying his secretary until she walks out.
Hindi niya alam but he finds her cute when she’s pissed off. Namumula ang mukha nito at gayun din ang mga labi. Kaya naging past time na niya ang pang-iinis sa sekretarya niya lalo na kapag wala siyang ginagawa at bored.
And he was dead bored right now. Buwisit kasi ang kapeng nainom niya kanina at biglang lumipad ang antok niya.
Kung hindi lang siya nakulitan sa secretarya niya ay hinding-hindi niya iinumin iyon. Isa pa ay ayaw rin niyang makarinig ng kung ano mula kay Lizbeth kapag nalaman nitong hindi niya ininom ang ipinabibigay nitong kape. Alam pa naman niya kung paano magtampo ang nobya.
Lumabas siya ng opisina at alam niyang mabobore lang siya roon. He went to the basement kung saan nakapark ang sasakyan niya. Maglilibot siya sa buong Metro Manila hanggang sa makakita siya ng magandang lugar na puwedeng tambayan.
And of course, that nice and fun place should have hot women wandering around.
Kaagad na nabuhay ang dugo niya sa naisip.

Continue reading

My Love, My Hero, Also Available for Order Online!

Posted in Uncategorized on October 4, 2011 by Sharon Rose

Title: My Love, My Hero
Author: Sharon Rose
Status: COMING SOON!!!
Teaser:

Kian was the last person Lovelle wished to cross path ever again. She hated him… Hated him so much for ruining her first love and betray her trust. They were once bestfriends but now mortal enemies.

But fate played a big joke on her. She fell in love with the unlikeliest man on the planet -Kian. When she thought that she already recovered from the pain of the past, came Mart, her ex-boyfriend. And once again, they were hurled into a whirlwind of mess as old as eight years ago.

Excerpt:

CHAPTER 1

“DAMN!” Napatampal sa manibela si Lovelle ng pumugak-pugak ang tunog ng makina ng kanyang kotse. Maya-maya pa ay itinirik siya niyon sa daan. Bumaba siya ng sasakyan at malakas na ibinalibag pasara ang pinto. Holy shit, but she’s stuck!
Ano ngayon ang gagawin niya? Wala siyang alam sa pagmemekaniko.
Her already crumpled face gained more creases as she irritatingly gazed at her car.
Binuksan niya ang hood ng kanyang second hand na Toyota Corolla. Isang taon na niyang minamaneho ang sasakyang iyon at ito ang unang pagkakataong itinirik siya ng kotse. Siguro ay dahil sa maraming lubak na nadaanan niya.
She cursed silently. Nobody cared to improve the always rough road of Santa Barbara. Five years ago, the road was narrow and dusty in summer, lubak-lubak naman tuwing tag-ulan.
And she was driving on the same road as if no years have passed. In fact, it even worsened, she angrily thought.
Damn those trashy politicians in her hometown! Sinilip niya kung ano ang sira sa kanyang kotse ngunit hindi niya talaga alam kung ano. Of course, she knew nothing aside from driving, what would she expect?
She stole a brief glance at her wristwatch. It was five o’clock in the afternoon. Lalo siyang nanlumo dahil sa mga oras na iyon ay wala ng pampasaherong trysikel na bumibiyahe papasok sa baryo nila. Mga limang kilometro pa ang layo niya bago marating ang kanilang bahay. Kung maglalakad siya ay tiyak aabutan siya ng dilim sa daan. And to add more to her dilemma, she was wearing high heeled boots!
Nakasanayan na kasi niyang magsuot ng high heeled boots dahil sa trabaho niya. She was a famous ramp and print ad model here and abroad. Ilang sikat na produkto na rin ang iminodelo niya sa telebisyon.
She silently prayed for a private vehicle to come her way. That was her only hope else she had no other choice but to drag her ass home walking in high heeled boots!
Ngunit iilan lamang sa baryo nila ang may sasakyan. And she was in a province, kung saan maagang umuuwi at natutulog ang mga tao.
Isinara niya ang hood ng sasakyan at wala rin naman siyang maayos doon. Muli niyang binuksan ang pintuan ng kotse at dinukot sa handbag ang kanyang cellphone. She shouted a harsh curse when she discovered it was turned off.
Darn! But she forgot to charge her cellphone all day long. She tried to turn it on but it suddenly shut down. Battery empty.
Now, this is what you call a bad day! She combed her raven black hair with her wobbling fingers. Inabot ang pakete ng chewing gum sa dashboard ng sasakyan, kumuha ng tatlong piraso and chewed the gum hardly inside her mouth, releasing the growing tension in her nerves.
Ten minutes passed in a blur. Darkness started to creep the always peaceful town of Santa Barbara. The sound of night animals and crickets filled her ears, making her feel really worried.
Well, maybe she needed to start walking. She was very frustrated but she had no other choice.
Her family was not expecting her to come home today. Kausap niya kanina sa telepono ang kanyang Mommy at sinabi niyang bukas pa siya uuwi. She now regretted that she went home ahead on time. Tapos ay nalobat pa ang cp niya.
She inhaled sharply habang pinapakalma ang sarili. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad. She loved wearing high heels ngunit sa pagkakataong iyon ay gusto niyang hubarin na lamang ang suot na boots at itapon. Her fashion statement was becoming an ordeal as of the moment.
Isang metro pa lamang ang nalalakad niya ng may makitang papalapit na sasakyan.
“Oh thank God!” She shouted in joy. Sa wakas ay may masasakyan na siya. Kaagad na pumagitna siya sa kalsada upang hindi siya malampasan ng driver ng pickup.
She badly needed this opportunity and hell may freeze but she won’t allow it to pass her way!
Mabilis ang takbo ng pick-up ngunit ng makita ng driver ang dalaga sa gitna ng daan ay bumagal ang takbo niyon at tumigil sa harapan ni Lovelle.
She felt like a maiden in distress and that she had encountered her knight in shining armour! Gusto niyang sugurin ang diver niyon at paghahalikan sa matinding pasasalamat.
But the relief in her face was erased in an instant ng mapagsino ang driver ng pickup. Hindi tinted ang salamin ng sasakyan at kitang-kita ng mga mata niya ang driver niyon.
Si Kian. Isang kababata at ex-bestfriend. Her face hardened like igneous rock. She instantly turned her back at the car. Kaagad na tumabi siya sa daan at ipinagpatuloy ang paglalakad.
She will gladly walk more than ever and she did not care even if she will encounter the most notorious incident on the road!
What she had just encountered was nothing but the most abominable creature in the whole universe and she wanted to puke in anger.
“Lovelle!” His voice was so full and manly.
She was forced to stop walking and glanced back. Her heart suddenly faltered as she saw his face. What entertained her eyes were a very virile male figure and the familiar handsome face. Nakalabas na ito sa sasakyan at ngayon nga ay nakatingin sa kanya. He was taller with a sturdy body and was wearing a white body-hugging tee and faded maong jeans that fitted to his legs like second skin.
Napakurap siya ng ilang beses. Gosh, but the abominable creature changed a lot! She can’t help but notice his physical sleekness and his amazing metamorphosis.
He was not the tall lanky boy that he was five years ago. He was now looking very manly in all angles. She can’t imagine how he managed to acquire this manly look and charisma. Though he was still sporting the same F4 long hair, chinky eyes, aquiline nose and red lips.
Looking at him, she can’t help but fall under his predatoric sex appeal. Sa klase ng anyo ng kababata sa ngayon, tiyak na ilalampaso nito pagdating sa tindig at katawan ang mga miyembro ng bandang F4. His skin tanned, na mas lalong nakadagdag sa lalaking-lalaking anyo nito. And he easily pulled that look with pride that she gawked at him for several seconds.
Lalaking-lalaki! Huh! She wanted to vomit at the rotten word. If she had not known him all these years, her eyes will surely deceive her. But then again, she knew him very well. From the tip of his toenails to the root of his hair! Geez, never can he fool her with such manly antic!

Continue reading

One Wild Heart, Available for Purchase Online Now!

Posted in Uncategorized on June 21, 2010 by Sharon Rose

Title: One Wild Heart
Author: Sharon Rose
Pages: 210 pages
Shipping: Php 90.00
Mode of payment: RD Pawnshop Pera Padala, Ml Kwarta Padala, Cebuana, Western Union, Paypal, LBC

How to Order:
Email your information such as your name, address and confirmation of your payment (scan copy of your receipt or pic) to vampire_world2002@yahoo.com. I will send you a confirmation email that your payment has been received and that your order is in process. Shipping is done every Friday through JRS Express.

Send your payment to:
Name: Sharon Rose Catalan
Address: 02 Road 1 Dona Vicenta Village, Bajada, Davao City

Note: If you have other questions please shoot me an email. Thanks!

Teaser:
In her quest for independence and freedom, Rein stumbled upon the man of her dreams….

Troy Altamirano was every woman’s desire. His towering height, lithe figure and sexy, haunting eyes were just some of the many reasons why he was but irresistible. No wonder she fell for him that easy.

But one night of wild and abandoned passion in his loving arms turned out to be her craziest mistake! And she vowed not to let herself fall prey to him again.

Excerpt:
Troy found himself mesmerized as he gazed at her lovely face. Her eyes closed as if she was asleep. She looked so innocent with her frail frame yet so sensual that his throat turned arid in seconds.

He was forced to swallow what seemed to be a lump in his throat. He can feel his body temperature itched a few degrees. His pulse beat faster than normal.

Rush of excitement crawled all over him. Suddenly, he felt like aseventeen year old boy who had just seen his first crush, who had just been with a girl for the very first time. The feeling was quite overwhelming.

Nothing mattered at the moment but the lovely woman inside hisluxurious car who got his fancy at first sight.

He sighed. It was difficult for him to understand how this lovelyChina doll can excite his senses yet he was not complaining anyway. He actually loved the feeling!

Gumalaw ang kamay niya at mabining humaplos sa malambot na pisngi ng dalaga. His eyes roamed around her face as if memorizing every contour, every detail of her delicate beauty.

He was losing awareness of his actions. His body inclined so he can get closer to her, so he can better smell her sweet scent. He was dying to feel her soft body against his hardness.

His hand sensuously traced a delicate, invisible line from her soft cheek down to her smooth neck.

She moved.

He instantly withdrew as if he was caught dipping his hand in a jar of cookie. Kaagad na nakaramdam siya ng pagkapahiya when he realized that he was taking advantage of her vulnerability.

He slouched on his seat. Sunod-sunod ang ginawang pagbuntong-hininga habang pilit na kinakalma ang sarili. Napahawak siya sa manibela, ang balak ay paandarin ang makina ng sasakyan when he was tempted to glance at her.

Nakita niya ang dalagang pabiling-biling ang ulo sa headrest.

Was she uncomfortable?

Inabot niya ang remote control at dinagdagan ang lamig ng aircon.

When he thought he was able to hold his self-control, his eyes perked up as he saw her slowly unbuttoned her blouse and exposed her delectable chest in front of his stunned eyes.

Gustuhin man ng binatang ibaling sa ibang direksiyon ang paningin upang iwasan ang kaakit-akit na tanawin sa harapan niya ngunit hindi niya magawa.

Her creamy, smooth skin arrested his eyes. Her sweet cleavage was a sight to behold. He wanted to rip her black bra into pieces so he can totally free her luscious breasts. He wanted to touch and knead her soft peaks and kiss her pert nipples.

He was unprepared to feel such intense need to have her and fill his desires. He clearly wanted her.

His eyes basked at her exposed loveliness and enthralled his hormones once more, sending electrifying sensations into the core of his manhood. He went hard, long and thick. How he pulsated in great length with just mere second overwhelmed him.

He panted.

Pinipilit niyang labanan ang tuksong nakahain sa harapan niya. Pinipilit niyang hawakan ang katinuan but he knew he was slowly losing the battle as he felt himself growing and pulsating in great need.

But what the hell was this woman up to? Naghuhubad ba ito sa harapan niya? Darn, but she can tempt even a saint! And he aint one!

Whew! Troy blew some air. He felt as if he was in a hot seat right now. Well yes, literally, he was.

Easy Troy…

But he simply can’t take his eyes off her! Damn her!

Muli ay gumalaw ang dalaga, paharap sa kanya. Mas lalong nahantad ang kahubdan nito. And he totally lost his self-control.

He cursed as he cowered to his earthly desires. His hand held her jaw as his hot mouth claimed her lips in a ravenous kiss. He savored the sweetness of her soft lips. His tongue opened her teeth and when she did, he ravaged her sweetness and explored her mouth’s every recesses. His slick tongue mated with hers.

Rein… he murmured her name in between kisses. His kiss deepened even more. He was panting with intense need.

He knew he was throbbing bigtime.

His hands started to explore her body. He traced her every curve, pinched her soft skin. He felt as if her body was sculpted for his hands to explore… for his hands only. The thought of other guys touching her body made him feel murderous!

Kung hindi niya napigilan ang sarili kanina, baka sira na ang mukha ni Mark ngayon mula sa kanyang mga suntok. Kaagad na sumulak ang dugo niya ng makitang kasayaw si Rein ng ibang lalaki. He saw how Mark took advantage of her and touched her and he boiled in rebellion!

His possessiveness added more to his ever growing need of this woman. He wanted her really bad he would kill just to have her.

His hot mouth left her now swollen lips to graze her smooth neck. He was giving her tender kisses as his lips slowly moving down.

His hands were about to remove her blouse when she went still and moaned as if in pain.

He was distracted for a moment. Pagkatapos ay napamura ng mahimasmasan at marealize kung ano ang ginagawa niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig.

Morbid, but he was taking advantage of an unconscious, drunk woman!

He suddenly hated himself. Although he intensely desire her, wanted her like no other but the urge to protect her and take care of her were overwhelming too.

He groped for sanity.

He felt guilty. He should not have taken advantage of her!

Lasing si Rein at wala ito sa tamang katinuan. Ang isiping kamumuhian siya ng dalaga kapag nanumbalik ang huwisyo nito ang nagpatatag sa self-control niya. Ayaw niyang mangyari iyon.

Kung may mangyayari man sa pagitan nila ng dalaga, iyon ay dahil parehong ginusto nila at nasa tamang huwisyo ito.

He should show her the respect she deserved.

Nabitin sa ere ang kanyang kamay. Inilayo niya ang katawan sa dalaga at nahahapong napailing. Humugot siya ng malalim na hininga upang pakalmahin ang nag-iinit pa rin niyang damdamin.

Being with a hot chick who was gloriously half naked, inside a cold, luxurious car, can simply drag his self-control somewhere.

Man, get a good grip of yourself!

MSV Grand EB

Posted in Uncategorized on June 20, 2010 by Sharon Rose

Let’s all gather together on this special event. This is just one of a lifetime big opportunity so please don’t miss it. MSV writers and staff are more than just delighted to meet all of our readers! I will surely be there so see you guys!

P.S.: Don’t forget to bring your MSV books so we can sign it for you. 🙂